Istnienie Szpitala im. Dr J. Biziela jest zagrożone.
Zróbmy wszystko co w naszej mocy aby nie dopuścić do jego likwidacji.

pod apelem do Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Sokala:

JM Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Prof. Dr hab. Andrzej Sokala

19.07.2022

Apel

My, niżej podpisani mieszkańcy regionu, pacjenci Szpitala im. Dr J. Biziela, apelujemy o odstąpienie od planowanej likwidacji Szpitala.

Szpital Biziela został zbudowany i wyposażony z naszych podatków oraz z środków społecznych i przez lata funkcjonował jako Szpital Wojewódzki. W odpowiedzi na rosnące potrzeby dydaktyczne Collegium Medicum został w dobrej wierze przekazany Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika. Nie zgadzamy się, aby arbitralna decyzja władz UMK doprowadziła do likwidacji szpitala, tak ważnego dla Bydgoszczan i mieszkańców regionu.

Jesteśmy przekonani, że likwidacja Szpitala Biziela odbędzie się przede wszystkim kosztem nas, pacjentów. W tych trudnych dla nas wszystkich czasach jakiekolwiek zmniejszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych odbije się niekorzystnie na poczuciu bezpieczeństwa, a ostatecznie także na naszym zdrowiu.

Decyzje dotyczące zdrowia i życia olbrzymiej rzeszy pacjentów będących pod opieka Szpitala Biziela nie mogą być motywowane jedynie względami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Dlatego domagamy się porzucenia szkodliwych i niebezpiecznych planów likwidacji bydgoskiego Szpitala im. dr. Jana Biziela.

CO DZIEJE SIĘ W BIZIELU – KALENDARIUM

 • 1. Szpital Biziela został oddany do użytku w 1980 roku – wtedy pod nazwą Wojewódzki Szpital im. XXX-lecia PRL - i powstał w odpowiedzi na potrzeby zdrowotne rosnącej populacji Bydgoszczy i okolicznych powiatów. Przejściowo w latach 1985-88, podczas remontu Szpitala im. A. Jurasza, pełnił funkcję szpitala akademii Medycznej w Bydgoszczy aby powrócić jako Szpital Wojewódzki w roku 1988. W 2008 ponownie, w geście dobrej woli i zrozumienia potrzeb dydaktycznych został przekazany Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – wtedy nikt nawet nie sugerował możliwości połączenia obu szpitali z jednoczesną faktyczna likwidacją jednego z nich. W ten sposób Bydgoszcz stała się jedynym miastem wojewódzkim w Polsce pozbawionym szpitala wojewódzkiego.
 • 2. W kolejnych latach szpital korzystając z środków unijnych i centralnych (bez istotnego udziału uniwersytetu) rozwijał się tworząc nowoczesne pracownie i sukcesywnie remontując kolejne oddziały i kliniki. Najnowszą gigantyczna inwestycją jest budowa wielopoziomowego obiektu mającego pomieścić między innymi nowoczesny blok operacyjny i oddział intensywnej terapii.
 • 3. Ku zdumieniu załogi na początku roku 2022 w szpitalu pojawia się pełnomocnik powołany przez Rektora UMK – po audycie obejmującym oba szpitale proponuje on fuzję placówek z faktyczną likwidacją Szpitala Biziela. Jest to dla wszystkich pracowników dużym wstrząsem, tym bardziej, że o wszystkim dowiadują się pocztą pantoflową. Szczegóły fuzji, jej ewentualny plan, terminy i konsekwencje są trzymane w tajemnicy – pełnomocnik Rektora nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne konkretne pytania zadawane przez zaniepokojoną załogę szpitala, a Rektor w Szpitalu nie pojawia się w ogóle. Podobnie, zwołana w tym okresie rada Collegium Medicum nie uzyskuje żadnych szczegółów planowanej fuzji, mimo, że władze UMK oczekują od niej pozytywnego zaopiniowania planu konsolidacji szpitali.
 • 4. W tej sytuacji narasta zaniepokojenie, nie tylko wśród załogi, ale także w szerszych kręgach samorządu lekarskiego, pielęgniarskiego, związków zawodowych, władz miejskich, regionalnych i wojewódzkich. Efektem tego uzasadnionego niepokoju jest zwołanie zebrania w siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej, następnie zwołanie przez Pana Prezydenta Bruskiego posiedzenia Rady Miasta Bydgoszczy, a nawet zorganizowanie przez Pana Posła Latosa specjalnego posiedzenia Komisji Zdrowia w Sejmie RP – mimo zaproszenia na żadnym z tych spotkań nie pojawił się ani Rektor UMK ani żaden jego przedstawiciel. Pojawiające się w tym czasie kolejne doniesienia mające charakter nieoficjalnych stają się coraz bardziej niepokojące – wszystko wskazuje na to, że władze UMK planują fuzję szpitali z jednoczesną faktyczną likwidacją Szpitala Biziela wbrew negatywnym opiniom WSZYSTKICH zainteresowanych. Rzecznik Uniwersytetu w wypowiedziach medialnych wskazuje, że jedyną opcją jest konsolidacja, a likwidacja dublujących się oddziałów pozwoli Uniwersytetowi zaoszczędzić. W rozmowach z Rzecznikiem pojawiają się sformułowania potwierdzające najgorsze obawy:
  - nie są potrzebne dwa szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), bo rzekomo w każdym zaopatrywany jest dziennie tylko jeden pacjent z ostrym zespołem wieńcowym (!!!),
  - być może nie jest potrzebny nowy blok operacyjny w Bizielu, bo ten w Juraszu jest wykorzystywany tylko w 50%, a o ostatecznym przeznaczeniu budowanego właśnie kosztem 389 mln PLN zadecyduje przyszły wyznaczony przez UMK dyrektor połączonych szpitali.
 • 5. Pod naciskiem opinii publicznej Rektor ostatecznie decyduje się odroczyć Radę Collegium Medicum mającą zaopiniować projekt łączenia szpitali i likwidację Szpitala Biziela. Mimo medialnych zapewnień Rektora, że wakacje będą poświęcone konsultacjom i że żadne działania nie zostaną podjęte bez zgody wszystkich zainteresowanych stron, tajemnicą poliszynela jest, że faktyczna decyzja o likwidacji została już podjęta, a przyszły dyrektor jedynego Szpitala Uniwersyteckiego prowadzi rozmowy jednoznacznie wskazujące na planowane łączenie i likwidacje Klinik.
 • 6. Dotychczasowy brak faktycznej komunikacji Rektora UMK ze środowiskami wyrażającymi uzasadnione zaniepokojenie planowanymi zmianami, jedynie deklaratywna wola konsultacji i arbitralne podejmowanie decyzji mającej przemożny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne setek tysięcy Bydgoszczan – to wszystko musi budzić niepokój. Podobnie jak przekazanie Akademii Medycznej Uniwersytetowi w Toruniu, także fuzja Szpitali Uniwersyteckich będzie miała charakter nieodwracalny. Z konsekwencjami będziemy zmagać się wszyscy: personel medyczny, studenci, nauczyciele akademiccy, ale największy koszt poniosą pacjenci – na to nie chcemy i nie możemy się zgodzić.
 • 7. Bez zaangażowania w tę sprawę wszystkich środowisk, dla których Bydgoskie Szpitale stanowią nasze wspólne dobro, o które należy dbać i którego rozwój i prawidłowe funkcjonowanie jest kluczowe dla wszystkich Bydgoszczan niekorzystne zmiany dokonają się w ciszy gabinetów, tak jak wszystkie poprzednie decyzje, których konsekwencje właśnie ponosimy.
 • DLATEGO ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC!!!
  NASZ GŁOS MUSI BYĆ SŁYSZALNY!!!
  NIE POZWÓLMY ABY TORUŃSKI UNIWERSYTET ZLIKWIDOWAŁ SZPITAL KTÓRY BUDOWAŁY POKOLENIA BYDGOSZCZAN!!!
  POKAŻMY, ŻE NIE ZGADZAMY SIĘ ABY KTOŚ DECYDOWAŁ O NASZYM ZDROWIU PONAD NASZYMI GŁOWAMI!!

  PODPISZCIE APEL DO REKTORA UMK ABY ODSTĄPIŁ OD KONSOLIDACJI SZPITALI I LIKWIDACJI SZPITALA BIZIELA

  Podpisy

  Lista mieszkańców i instytucji

  12,249

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-29

  Korzystam z poradni w szpitalu uważam, że opieka jest bardzo dobra, a szpital jest bardzo potrzebny.

  12,248

  Maria Żurańska

  2022-11-29

  Szpital ma doskonałą wysoko wykwalifikoanych lekarzy co za tym idzie również dobrych diagnostów

  12,247

  Amelia Sobiechowska

  2022-11-29

  12,246

  Krzysztof Lipiński

  2022-11-29

  Oburza mnie próba zawłaszczenia bydgoskich lekarzy przez UMK

  12,245

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-29

  12,244

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-29

  12,243

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,242

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,241

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,240

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,239

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,238

  Julia Nidzgorska

  2022-11-28

  12,237

  Paulina Armata

  2022-11-28

  12,236

  Wiktoria Frydrych

  2022-11-28

  12,235

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,234

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  Yes

  12,233

  Oliwia Wronka

  2022-11-28

  12,232

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,231

  Aleksandra Kubiak

  2022-11-28

  12,230

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,229

  Jagoda Jagielska

  2022-11-28

  12,228

  Paulina Skoniecka

  2022-11-28

  12,227

  Julita Lewandowska

  2022-11-28

  12,226

  Zuzanna Misiuna

  2022-11-28

  Zuzanna Misiuna

  12,225

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,224

  Kacper Szymbor

  2022-11-28

  12,223

  Jakub Pędrak

  2022-11-28

  Są super specjaliści,którzy pomagają ludziom wyleczyć się z chorób...Dobry szpital

  12,222

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,221

  Magdalena Sobecka

  2022-11-28

  12,220

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,219

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,218

  Marko Stoppel

  2022-11-28

  12,217

  Mariusz Gromek

  2022-11-28

  12,216

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  Chce mieć dostęp do możliwości leczenia w tym szpitalu

  12,215

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,214

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-28

  12,213

  Ryszard Majewski

  2022-11-27

  12,212

  Karolina Topolińska

  2022-11-27

  12,211

  Maria Banasiak

  2022-11-27

  12,210

  Eugeniusz Wiśniewski

  2022-11-27

  12,209

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-26

  Opieka medyczna to wydatek który trzeba ponosić a nie na nim oszczędzać.

  12,208

  Alfred Szczęsny

  2022-11-26

  Szczęsny Alfred

  12,207

  Alina Rogowska

  2022-11-26

  To szpital potrzebny miastu

  12,206

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-25

  jestem zadowolonym pacjentem

  12,205

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-25

  Jestem związany z tym szpitalem

  12,204

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-25

  12,203

  Artur Borowski

  2022-11-25

  Sprzeciwiam się likwidacji szpitala. Nie mieszkam w Bydgoszczy ale jeżdżę z daleka i korzystam z opieki w tym szpitalu. Moja rodzina również. Szpital jest bardzo potrzebny, nie tylko Bydgoszczy.

  12,202

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-24

  12,201

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-24

  12,200

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-24

  Jestem stałym pacjentem. Szpital jest potrzebny

  12,199

  Michał Szmyt

  2022-11-24

  12,198

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-24

  Obawiam się dostępu do moich specjalistów. Jestem pacjentką przychodni przyszpitalnych od lat 80 tych i nie wyobrażam sobie zmiany lekarzy którzy mnie leczą

  12,197

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-24

  12,196

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-23

  12,195

  Barbara Trojanowska

  2022-11-23

  12,194

  Mirosław Trojanowski

  2022-11-23

  Jestem leczony w tym szpitalu, bardzo miły personel, jest potrzebny dla pacjentów a także dla pracowników szpitala

  12,193

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-23

  12,192

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-23

  12,191

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-23

  12,190

  Daria

  2022-11-23

  12,189

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-23

  12,188

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-23

  12,187

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-23

  12,186

  Bozena Orzechowska

  2022-11-23

  12,185

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-23

  12,184

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-23

  12,183

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-23

  12,182

  Daniel Lech

  2022-11-23

  12,181

  Paulina Aniołkowska

  2022-11-22

  12,180

  Leszek Mike

  2022-11-22

  12,179

  Marta Geisel

  2022-11-22

  12,178

  Stefania Czechowska

  2022-11-22

  Czechowska

  12,177

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-22

  12,176

  Aleksandra Wróbel

  2022-11-21

  12,175

  Kinga Raczkowska

  2022-11-21

  dla mnie i mojej siostry to najlepszy szpital w regionie i opieka na najwyższym poziomie. Szybka diagnostyka i reakcje ze strony lekarzy pozwoliły nam donosić ciążę i urodzić zdrowe dzieci.

  12,174

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-20

  12,173

  Łukasz Stachurski

  2022-11-20

  12,172

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-20

  12,171

  Adam Chrupek

  2022-11-20

  Urodziłem się w tym szpitalu, urodziły się moje dzieci i teraz kolej na wnuki.

  12,170

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-20

  12,169

  Danuta Miklas

  2022-11-19

  12,168

  Dawid Borowiak

  2022-11-19

  12,167

  Beata Różańska Peta

  2022-11-19

  Całe życie korzystam z usług tego szpitala, moja rodzina również otrzymała fachową pomoc. Nie wyobrażam sobie tego co będzie dalej.

  12,166

  Beata Bas

  2022-11-19

  Beata Bas

  12,165

  Adam Kaźmierczak Magdalenka

  2022-11-19

  Jeżeli mamy kilka szpitali w mieście mamy jakiś wybór i też istnieje konkurencja

  12,164

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-18

  12,163

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-18

  12,162

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-18

  12,161

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-18

  12,160

  Anna Glyzewska

  2022-11-18

  12,159

  Sylwia Cieślińska

  2022-11-18

  12,158

  Irena Rolirad

  2022-11-18

  W tym szpitalu mogę liczyć na pomoc. Lecze się od 20 lat jestem w 100 % zadowolona.

  12,157

  Monika Lange

  2022-11-18

  12,156

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-18

  Jestem pacjentką poradni , jak również urodziłam w tym szpitalu dziecko i chciałabym aby szpital i poradnie zostały w tym miejscu

  12,155

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-18

  12,154

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-17

  Szpitalowi zawdzięczam nie tylko swój powrót do zdrowia ale i przede wszystkim narodziny córki

  12,153

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-17

  12,152

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-17

  12,151

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-16

  Jestem bydgoszczanką urodzoną w tym szpitalu prawie 40 lat temu. Placówka jest potrzebna i dobrzy służy mieszkańcom!

  12,150

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-16

  12,149

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-15

  12,148

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-15

  12,147

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-15

  12,146

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-15

  12,145

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-15

  12,144

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-15

  12,143

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-15

  12,142

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-15

  12,141

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-15

  12,140

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-14

  12,139

  Paweł Rapcewicz

  2022-11-14

  Jebac jurasza

  12,138

  Jakub Kaźmierczak

  2022-11-14

  Jak wy możecie chcieć zamknąć szpital. Jest tam sprzęt oraz osoby które pomagają innym. Spójrzcie ile osób dziennie tam się przewija. Sam uczęszczam na badania do tej placówki i sobie chwalę.

  12,137

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-14

  12,136

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-14

  Jestem od wielu lat pacjentem poradni neurochirurgicznej, ortopedycznej rehabilitacyjnej oraz leczenia bólu. Byłem hospitalizowany na oddziale neurochirurgii, ortopedii oraz neurologii. Likwidacja szpitala wydłuży czas do specjalistów pod których muszę być ciągłą opieką.

  12,135

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-13

  12,134

  Dawid Czech

  2022-11-13

  12,133

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-13

  12,132

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-13

  12,131

  Stanisław Wajs

  2022-11-13

  12,130

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-13

  12,129

  Magdalena Wajs

  2022-11-13

  12,128

  Magdalena Nadzieja

  2022-11-12

  12,127

  Agnieszka Kubiak

  2022-11-12

  12,126

  Monika Nowicka

  2022-11-12

  12,125

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-12

  12,124

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-12

  12,123

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-12

  12,122

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-12

  12,121

  Natalia

  2022-11-12

  12,120

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-12

  12,119

  Małgorzata Wąsik

  2022-11-12

  W Bydgoszczy i tak już się czeka długo na wizyty lekarskie do specjalistów a likwidacja tak dużego szpitala by to pogłębić mogła bardziej

  12,118

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-12

  12,117

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-12

  Lubię ten szpital szybko szło się dostać

  12,116

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-12

  12,115

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-11

  12,114

  Michał Pietrzkowicz

  2022-11-10

  12,113

  Piotr Schmidt

  2022-11-10

  12,112

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-10

  12,111

  Oliwia Kosmeja

  2022-11-10

  Korzystam z usług szpitala

  12,110

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-10

  Dłuższe kolejki na SOR, do specjalistów, na protezy itp.

  12,109

  Elżbieta Giese

  2022-11-10

  Życie i zdrowie są najważniejsze.

  12,108

  Bartosz Siuda

  2022-11-10

  12,107

  Dariusz Przybysz

  2022-11-10

  12,106

  Mariusz Kasprzak

  2022-11-09

  12,105

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-09

  12,104

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-09

  12,103

  Roman Masztak

  2022-11-09

  Leczę się w tym szpitalu, jest dobra i profesjonalna obsługa lekarska, która dba o nasze zdrowie

  12,102

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-09

  Mój syn korzysta od kilku lat z wielkiej kompetencji tej placówki medycznej.

  12,101

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-09

  12,100

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-09

  Podpisuję ponieważ tu urodziły się moje dzieci.

  12,099

  Janusz Kiełkowski

  2022-11-09

  Bo jest to wspaniała placówka medyczna super lekarze wspaniała organizacja i nie widzę powodu żeby coś zmieniać

  12,098

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-09

  12,097

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-09

  12,096

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-09

  12,095

  Iwona Hernet

  2022-11-09

  12,094

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-09

  12,093

  Tomasz Pankanin

  2022-11-09

  Jestem pacjentem szpitala (oddział reumatologiczny) i jestem bardzo zadowolony z leczenia w obecnej postaci. Nie chce aby cokolwiek się zmieniło.

  12,092

  Grzegorz Glazik

  2022-11-09

  To jest niedopuszczalne, aby zamykac kolejne szpitale! To jest zamach na zdrowie Polaków!!!

  12,091

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-09

  12,090

  Janina Kasprzak

  2022-11-08

  12,089

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-08

  Wysoka ocena całokształtu działalności szpitala.Wielka szkoda dorobku naukowego lekarzy oraz całego pionu pomocniczego.Dla mieszkańców Bydgoszczy i okolic wydłuży się w czasie droga do lekarza, zatrudnionym pracownikom dojazd, a nawet bezrobocie.Nie niszczy się czegoś co funkcjonuje jak w zegarku szwajcarskim w celu zaspokojenia ambicji nie tylko polityków.

  12,088

  Krzysztof

  2022-11-08

  12,087

  Krzysztof Ciaciuch

  2022-11-08

  12,086

  Celina Prusaczyk

  2022-11-08

  12,085

  Iwona Wierzgała

  2022-11-08

  12,084

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-07

  12,083

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-07

  12,082

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-07

  12,081

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-07

  Nie zgadzam się z likwidacja szpitala. To z moich podatków on był zbudowany i jestem jego udziałowcem jak i większość mieszkańców Bydgoszczy

  12,080

  Maria humaj

  2022-11-07

  Jestem od wielu lat pacjentka kliniki kardiologicznej mam zaufanie do lekarzy którzy są kompetentni i życzliwi nie chce jako pacjentka zmieniać ani lekarza ani szpitala szpitale powinny być poza polityka

  12,079

  Przemysław Borysowski

  2022-11-07

  Nie podoba mi się to gdyż szpital na biziela daje sobie radę bez łączenia z innym szpitalem i pogorszy to jakość usług dla pacjentów którzy są najważniejsi

  12,078

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-06

  12,077

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-06

  12,076

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-06

  12,075

  Marcin Majewski

  2022-11-06

  Szpital jest dobrodziejstwem dla naszego miasta i regionu.Mamy tam wspaniałą kadrę. Ręce precz od Biziela.

  12,074

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-06

  12,073

  Szymon Kaźmierczak

  2022-11-05

  ...ten szpital ratuję życie.

  12,072

  Beata Klajbor

  2022-11-05

  12,071

  Sławomir Domagalski

  2022-11-05

  12,070

  Miroslava Wiśniewska

  2022-11-05

  12,069

  Dominika Kłoda

  2022-11-05

  12,068

  Magdalena Kwaśniewska

  2022-11-04

  12,067

  Natalia Długołęcka

  2022-11-04

  12,066

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-04

  12,065

  Malgorzata Wojciekiewicz

  2022-11-04

  12,064

  Jan Lanowski

  2022-11-04

  12,063

  Robert Rydelski

  2022-11-04

  12,062

  Aleksandra Kosch

  2022-11-04

  12,061

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-03

  12,060

  Damian Kompiel

  2022-11-03

  12,059

  Zbigniew Kompiel

  2022-11-03

  12,058

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-03

  12,057

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-03

  12,056

  Edward Chromow

  2022-11-03

  12,055

  Dorota Kaminska

  2022-11-02

  Wyrażam ogromny sprzeciw likwidacji biziela,stop szabrownictwa bydgoszczy przez torun

  12,054

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-02

  12,053

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-02

  Jestem przeciwny likwidacji.

  12,052

  Eugeniusz Błaszkiewicz

  2022-11-02

  12,051

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-02

  12,050

  Patrycja Bannach

  2022-11-02

  12,049

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-02

  12,048

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-02

  12,047

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-02

  12,046

  Ewa Świtała

  2022-11-01

  12,045

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-01

  jest to skandal nie tylko na skalę krajową , ale europejską , a może światową !!!!!!

  12,044

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-01

  12,043

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-01

  12,042

  Lech Romanowski

  2022-11-01

  12,041

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-01

  12,040

  Sonia Czernik

  2022-11-01

  12,039

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-01

  W tym szpitalu wiele razy ratowano zdrowie i życie moim najbliższym .

  12,038

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-11-01

  Urodziłem się w tym szpitalu

  12,037

  Agnieszka Grzegorek

  2022-11-01

  12,036

  Barbara Banach

  2022-11-01

  12,035

  Katarzyna Grzegorek

  2022-11-01

  12,034

  Mariusz Grzegorek

  2022-11-01

  Będąc pacjentem szpitala wiem jak bardzo ważny jest dla mieszkańców Bydgoszczy. Połączenie szpitali spowoduje jedynie kłopoty dla pacjentów przez likwidację oddziałów, likwidację specjalizacji, ograniczenie ilości etatów, zwolnienia, wydłużenie kolejek do lekarzy specjalistów, zmniejszenie ilości przyjęć itp.

  12,033

  Iwona Juzala

  2022-11-01

  12,032

  Kinga Mikołajczak

  2022-10-31

  12,031

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-31

  W tym szpitalu utorowali nasze dziecko, najlepsza opieka na całym świecie , wspaniali lekarze i ciocie pielęgniarki

  12,030

  Igor Ciemnicki

  2022-10-31

  12,029

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-31

  Od lat leczę się w tut.przychodniach przyszpitalych jak i samym szpitalu reorganizacja zapewne spowoduje spowoduje zamieszanie m.in.zmiane obsady lekarskiej itp.szpital Jurasza wśród pacjentów nie ma dobrej opinii a poza tym jest to nasz bydgoski szpital a nie toruński zabrali już uczelnię mają inne szpitale niech się tym zajmą

  12,028

  Pamela Kasperowicz

  2022-10-31

  Pamela Kasperowicz

  12,027

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-30

  12,026

  Alicja Musiał

  2022-10-30

  Likwidacja tak ważnego szpitala w regionie wpłynie na życie i zdrowie jego mieszkańców. Dodatkowo przenoszenie szpitala do innego miasta sprawi, że stracimy wielu świetnych lekarzy, ratowników, pielęgniarki itp, którzy nie będą chcieli zmieniać lokalizacji miejsca pracy.

  12,025

  Monika Liana

  2022-10-30

  12,024

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-30

  12,023

  Kamila Witkowska

  2022-10-30

  12,022

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-29

  12,021

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-29

  12,020

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-29

  12,019

  Wiktoria Szulc

  2022-10-29

  12,018

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-29

  12,017

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-29

  12,016

  Sandra Dunst

  2022-10-29

  12,015

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-29

  Ten szpital potrzebny jest pacjentom.

  12,014

  Daniela Markiewicz

  2022-10-29

  Szpital, który dzięki dobrym specjstom leczy mnóstwo ludzi, jest zwyczajnie potrzebny.

  12,013

  Nadia Kuczora

  2022-10-29

  12,012

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-29

  12,011

  Marcin Kania

  2022-10-29

  Jestem mieszkańcem os. Wyżyny i szpital ten jest potrzebny w tym miejscu. Dogodny dojazd i rozległy teren umożliwiają dostęp i parkowanie w okolicy szpitala dla pacjentów i ich rodzin.

  12,010

  Janusz Komuda

  2022-10-29

  12,009

  Iwona Maluchnik

  2022-10-28

  Jestem pacjentką ; obecnie poradni ginekologii onkologicznej , a 35 lat temu poradni nefrologicznej . Lekarze tego szpitala zdiagnozowali i wyleczyli u mnie 2 poważne choroby. Nie wyobrażam sobie braku tego szpitala.

  12,008

  AGNIESZKA LISIECKA

  2022-10-28

  12,007

  Szymon Kolerski

  2022-10-28

  12,006

  Anna Szmyc

  2022-10-28

  Nie znam lepszego szpitala jeśli chodzi o opiekę nad chorym lub dzieckiem. Sama leżałam w tym szpitalu po udarze i teraz rodziłam. Najlepsi specjaliści.

  12,005

  Kacper Juszczyk

  2022-10-28

  12,004

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-28

  Kondycja służby zdrowia nie jest najlepsza w związku z tym ratujmy to co jeszce mamy.

  12,003

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-27

  12,002

  Kamil Smykowski

  2022-10-27

  12,001

  Tymon Bykowski

  2022-10-27

  12,000

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-27

  11,999

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-27

  11,998

  Alicja Ziętara

  2022-10-27

  11,997

  Jagoda Rezmer

  2022-10-27

  11,996

  Przemysław Ziegert

  2022-10-27

  Jakość usług i zawsze miły personel. Rzadkość w innych szpitalach.

  11,995

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-27

  Jest to najlepszy szpital w Bydgoszczy. Nie jednokrotnie, ratował życie i leczył mnie i moich bliskich z różnych wypadków losowych dotyczących zdrowia. Wspaniali lekarze i fachowa opieka nad pacjentem. Bardzo dobra lokalizacja. Nie byłoby fajnie, gdyby ktoś inny przypisywał sobie zasługi tego szpitala.

  11,994

  Aleksandra

  2022-10-27

  11,993

  Krzysztof Wernikiewicz

  2022-10-27

  Odczulanie

  11,992

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-27

  Moja żona regularnie się leczy w tym szpitalu i nie wyobrażam sobie zamknięcia bo moim zdaniem to najlepszy szpital w Bydgoszczy

  11,991

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-27

  11,990

  Tomasz Malewski

  2022-10-27

  Malewski

  11,989

  Ireneusz Robaczewski

  2022-10-26

  Najlepsza porodówka w regionie ,moja córka przyszła na Świat w tym szpitalu. Profesjonalizm na wysokim poziomie.

  11,988

  Gabriela Derecka

  2022-10-26

  11,987

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-26

  11,986

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-26

  11,985

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-26

  11,984

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-26

  11,983

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-26

  11,982

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-26

  11,981

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-26

  Szpital jest niezbędny w Bydgoszczy. Pacjenci z Bydgoszczy nie liczą się dla rektora UMK.

  11,980

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-26

  Szpital są przepełnione , oczekiwanie na leczenie szpitalne jest bardzo długie i pozbawienie Bydgoszczy szpitala jeszcze wydłuży czas oczekiwania .Ilu pacjentów przez to umrze .

  11,979

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-26

  Szpitale są potrzebne.

  11,978

  Paweł Drogowski

  2022-10-26

  byłem tu operowany i rehabilitowany i jestem bardzo zadowolony, zostałem zo operowany w szybkim terminie i przyjęty odrazu na rehabilitację

  11,977

  Ewa Tkaczyk

  2022-10-26

  11,976

  Anna Iskra

  2022-10-26

  11,975

  Agnieszka Balik

  2022-10-26

  Jestem przewlekłe chora i jestem częstym pacjentem tego szpitala

  11,974

  Bogdan Parkhomiuk

  2022-10-26

  11,973

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-26

  11,972

  Agnieszka Wójtowicz

  2022-10-25

  Świadomie wybrałam ten właśnie szpital do pierwszego porodu z uwagi na świetnie zaopatrzony oddział neonatologiczny. Nadal korzystam ze specjalistycznych poradni, do których syn został skierowany przy wypisie ze szpitala. Przy kolejnym porodzie również zdecyduję się na ten szpital.

  11,971

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-25

  11,970

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-25

  11,969

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-25

  11,968

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-25

  Nie chce likwidacji biziela

  11,967

  Dorota Brochocka

  2022-10-25

  11,966

  Henryk Panka

  2022-10-25

  Panka Henryk

  11,965

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-24

  11,964

  Alicja

  2022-10-24

  Chcę aby bydgoszczanie nie mieli ograniczonego dostępu do służby zdrowia

  11,963

  Wiktor Tomczyk

  2022-10-24

  11,962

  Czynsz Henryk

  2022-10-24

  11,961

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-24

  11,960

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-24

  11,959

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-24

  11,958

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-24

  Jest to jedyny szpital w regionie w którym otrzymuje pomoc w zakresie swojej choroby.

  11,957

  Agnieszka Wawrzyniak

  2022-10-24

  Wspaniała placówka medyczna,wspaniali specjalisci

  11,956

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-24

  11,955

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-23

  11,954

  Kacper

  2022-10-23

  11,953

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-23

  Ponieważ szpitale są nam potrzebne , nigdy ich nie za wiele

  11,952

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-23

  11,951

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-23

  Katarzyna Sobanska

  11,950

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-23

  11,949

  Grzegorz

  2022-10-23

  11,948

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-23

  Biziel jest najlepszym szpitalem w regionie. W kadrze swojej ma wybitnych lekarzy. Likwidacja doprowadzi że ludzie nie będę mieli się gdzie się leczyć.

  11,947

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-23

  Nie wyobrażam sobie likwidacji. Ja doświadczyłam wiele dobrego ze strony tej placówki i pracowników tam pracujących.

  11,946

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-22

  11,945

  Sandra Truchan

  2022-10-22

  11,944

  Jacek Pielach

  2022-10-22

  11,943

  Radosław Kobiałka

  2022-10-22

  11,942

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-22

  11,941

  Jolanta Hejna

  2022-10-21

  To tam właśnie w szpitalu Biziela zaczynałam w 1982 roku moją karierę pielęgniarki na Kardiologii w Pawilonie. Doktor W. Sinkiewicz szkolił nas, grupę młodych dziewczyn po szkole, mając na celu stworzenie dobrego zespołu kardiologicznego. To dawało niesamowitą satysfakcję. Rozpoznawanie tego co widać w EKG; prowadzenie akcji reanimacyjnych, itd. Zawsze gdy jestem w kraju odwiedzam ten szpital.

  11,940

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-21

  11,939

  Sebastian Śliwa

  2022-10-21

  11,938

  Tomasz Śliwa

  2022-10-21

  Jestem rdzennym mieszkańcem Bydgoszczy. Darze ogromny. Zaufaniem personel Szpitala im. dr Jana Biziela i nie wyobrażam sobie jego likwidacji.

  11,937

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-21

  Jest to nieodpowiedzialne, w szpitalu znajduje się bardzo dużo oddziałów i jeszcze więcej pacjentów, nie pomieszczą się oni w Juraszu który posiada własnych pacjentów. A co z pracownikami? Wiele osób straci pracę, ponieważ nie będzie tyle miejsc pracy w Juraszu, gdzie nie ma wszystkich oddziałów. A studenci? Dla nich likwidacja oznacza mniej miejsc praktyk i przyszłych miejsc pracy.

  11,936

  Maria Spietelun

  2022-10-21

  Likwidacja tego szpitala jest malaryczne. Gdzie ci ludzie się zmieszczą. Oddziały w Juraszu pękają w szwach, więc jak jeszcze zmieść tam pacjentów Biziela, których też jest dużo.

  11,935

  Aneta Rola

  2022-10-21

  Nieodpowiedzialna decyzja dla pacjentów, studentów i pracowników

  11,934

  Marta Witenberg

  2022-10-21

  11,933

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-21

  11,932

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-21

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala, w ktorym uratowano życie mojego zbyt wcześnie urodzonego dziecka

  11,931

  Ernest Dobrzyń

  2022-10-21

  11,930

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-21

  jestem bardzo zadowolona z usług medycznych świadczonych przez Szpital im. Biziela

  11,929

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-21

  ten szpital jest potrzebny, uratowali mi w nim życie

  11,928

  Zofia Rybczyńska-Kwiecień

  2022-10-21

  11,927

  Jan Kwiecień

  2022-10-21

  11,926

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-20

  Ogromnie cenię kompetencje personelu tej placówki.

  11,925

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-20

  Jestem studentem i chcę ratować szpital który pozwoli mi się rozwijać,

  11,924

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-20

  11,923

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-20

  11,922

  Gracjan M

  2022-10-20

  11,921

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-20

  Szpital jest nam niezbędny!

  11,920

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-20

  11,919

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-20

  Po likwidacji tzw uniwersytetu Im.Mikolaja Kopernika w Toruniu jako sztucznego tworu wladz komunistycznych, Bydgoszcz ceniony osrodek ksztalcenia kadry lekarskiej i nie tylko majac wsparcie naukowe w pozostalych uczelniach naszego Miasta bedzie mogla rozwijac sie. Akademia Rydzyka dla Torunia powinna zaspokoic ich ambicje naukowe.

  11,918

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-20

  Ponieważ wolę żeby zlikwidowali polityków a nie szpital który ratuje życia i pomaga na co dzień ludzi. Serdecznie pozdrawiam wszystkich związanych ze szpitalem Biziela

  11,917

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-20

  11,916

  Piotr RYNIEC

  2022-10-19

  11,915

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-19

  11,914

  Martyna Nowak

  2022-10-19

  11,913

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-19

  11,912

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-19

  Nie zgadzam się na połączenie szpitali. Szpital Biziela, jest to szpital, w którym leczę się bardzo długo. Specjaliści lekarze dą na najwyższym poziomie wiedzy medycznej.

  11,911

  Alicja Stryszowska

  2022-10-19

  Likwidacja szpitala Biziela okazałaby się destrukcyjna dla lokalnej społeczności, a także dla wielu pacjentów mieszkających poza regionem.

  11,910

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-19

  Jako jedyny szpital który mnie przyjął przy utracie opuszków obu palców, karetka przywiozła mnie do Jurasza tam niby to pełne miejsca jak się dowiedzieli na miejscu z czym przyjechaliśmy, w bizielu otrzymałem najlepsza opieka jaka była to możliwa! W dodatku urodził mi się tam pierwszy syn, jest tam naprawdę najlepsza porodówka w mieście! STOP LIKWIDACJI!!!

  11,909

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-19

  Ponieważ wielokrotnie korzystałem z pomocy lekarzy pracujących w tym szpitalu, z czego dwukrotnie lekarze uratowali mi życie.

  11,908

  Magdalena Porębska

  2022-10-19

  Zawsze byłam zadowolona z profesjonalizmu załogi. Ratujmy Biziela.

  11,907

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-18

  11,906

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-18

  Szpitale w Bydgoszczy to jakaś masakra, ale to nie znaczy, że trzeba je zamekać. Potrzebujemy tego szpitala.

  11,905

  Tomasz Jagodziński

  2022-10-18

  Uważam iż dobrze prosperuje, leczę się w nim i nie uważam aby zmiany wyszły na dobre

  11,904

  Izabela Borowicka

  2022-10-18

  11,903

  Marcin Gmiński

  2022-10-18

  11,902

  Halina Borowicka

  2022-10-18

  11,901

  Zygmunt Borowicki

  2022-10-18

  11,900

  Monika Borowicka

  2022-10-18

  11,899

  Szymon Jacyna

  2022-10-18

  11,898

  Bartłomiej Piasecki

  2022-10-18

  Podpisuję się pod petycją przeciwko likwidacji Szpitala Uniwersyteckiego im. Jana Biziela w Bydgoszczy, ponieważ ja jako osoba niepełnosprawna wraz z moim opiekunem, zastaliśmy objęci opieką pełną troski i empatii. Uważam, że likwidacja tego szpitala będzie dużą stratą dla pacjentów.

  11,897

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-18

  Tutaj uratowano mi życie

  11,896

  Jan Rogowski

  2022-10-18

  Jestem zadowolony z leczenia.

  11,895

  Małgorzata Stoń

  2022-10-18

  11,894

  Ewa Nowak

  2022-10-18

  11,893

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-17

  Podpisuje ponieważ dwa razy uratowano życie mojemu mężowi

  11,892

  Grażyna Kocińska

  2022-10-17

  11,891

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-17

  11,890

  Paweł Pędowski

  2022-10-17

  11,889

  Michał Wiśniewksi

  2022-10-17

  Jestem pacjentem.

  11,888

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-17

  11,887

  Julia Zielińska

  2022-10-17

  Uważam petycje za słuszny

  11,886

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-17

  11,885

  Tomasz Hoppe

  2022-10-17

  11,884

  Teresa Sobkowicz

  2022-10-17

  Sobkowicz Teresa

  11,883

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-17

  11,882

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-17

  Nie zgadzam się z przywłaszczeniem przez rektora UMK

  11,881

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-17

  11,880

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-17

  11,879

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-17

  11,878

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-17

  To mój szpital i była obietnica wyborcza że szpitale nie będą zmianę.

  11,877

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-16

  11,876

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-16

  Agnieszka Filipiak

  11,875

  Cielińska

  2022-10-16

  11,874

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-16

  11,873

  Filip Zań

  2022-10-16

  11,872

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-16

  11,871

  Anna Wiśniewska

  2022-10-16

  Mimo zagrożenia życia w ciąży ja i moje dziecko jesteśmy zdrowe! Wszystko za sprawą wykwalifikowanej kadry oraz specjalistycznego sprzętu.

  11,870

  Katarzyna Pawłowska

  2022-10-16

  11,869

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-15

  11,868

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-15

  11,867

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-15

  Jestem pacjentką szpitala, pracują tu doskonali lekarze i pielęgniarki. Atmosfera na oddziale jest wyjątkowo wspierająca pacjentów. Chciałabym leczyć się tu w przyszłości.

  11,866

  Jagoda Świtała

  2022-10-15

  11,865

  Anna Górecka

  2022-10-15

  Górecka

  11,864

  Magdalena Wierzbicka

  2022-10-15

  11,863

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-15

  Straszewska Paulina

  11,862

  Marcin Tomaszewski

  2022-10-15

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala.

  11,861

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-15

  11,860

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-15

  11,859

  Karolina Krużyńska

  2022-10-14

  11,858

  Witold Krużyński

  2022-10-14

  11,857

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-14

  Moje dziecko leży na neonatologii.

  11,856

  alicja rygielska

  2022-10-14

  11,855

  Diana Gołuńska

  2022-10-14

  Pomysł likwidacji tego szpitala to jakieś nieporozumienie!!

  11,854

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-14

  11,853

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-14

  11,852

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-14

  Od lat korzystam z usług szpitala jeżdżąc z mamą do poradni.

  11,851

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-14

  11,850

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-14

  Tutaj się leczę i mam zapewniona opiekę ortopedy.

  11,849

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-14

  11,848

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-14

  Bardzo dobry szpital, w którym 2 krotnie byłem operowany.

  11,847

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-14

  Są tam dobrzy specjaliści i ten szpital jest potrzebny

  11,846

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-14

  Leczę się w tym szpitalu od lat i miałam tam wszystkie operacje. Czekam jeszcze na ok 3 operacje w tym szpitalu i nie chce mieć operacji gdzie indziej niż w szpitalu Biziel w Bydgoszczy ponieważ ufam im i są tam dobrzy lekarze a nie konowały

  11,845

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-14

  11,844

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-13

  11,843

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-13

  Podpisuje ponieważ dwa razy w tej placówce uratowano Mi życie .

  11,842

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-13

  Mam zaufanie do profesjonalizmu znanych mi lekarzy oraz uprzejmości zatrudnionej kadry

  11,841

  Krzysztof Rutkowski

  2022-10-13

  11,840

  Patryk Chojnacki

  2022-10-13

  11,839

  Krystian Szkupiński

  2022-10-13

  11,838

  Urszula Kurasiak

  2022-10-13

  11,837

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-13

  11,836

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-13

  11,835

  Witold Waniński

  2022-10-13

  11,834

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-13

  11,833

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-13

  11,832

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-13

  Jest to moje miejsce nauki

  11,831

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-13

  Marta Urbańska

  11,830

  DANUTA SADOCH

  2022-10-12

  11,829

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-12

  11,828

  Bernadeta Antoszków

  2022-10-12

  11,827

  Robert Antoszków

  2022-10-12

  11,826

  Patrycja Labuda

  2022-10-12

  11,825

  Krzysiek Obara

  2022-10-12

  11,824

  Stefan Nakielski

  2022-10-12

  Stefan Nakielski

  11,823

  Michał Sobierajski

  2022-10-12

  11,822

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-12

  11,821

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-12

  Ponieważ tam studiuje.

  11,820

  Danuta Bukowska

  2022-10-12

  11,819

  Błażej Mikołajczak

  2022-10-12

  11,818

  jakub wroblewski

  2022-10-12

  11,817

  Iaroslav Sabadash

  2022-10-12

  11,816

  Andrzej Pikuła

  2022-10-12

  Dzięki szybkiej akcji załogi SOR Biziela mogę napisać że nie wyobrażam sobie likwidacji w/w placówki. Dziękuję załodze za uratowanie życia.

  11,815

  Lucyna Słodownik

  2022-10-12

  11,814

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-12

  To ten szpital uratował mi życie

  11,813

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-12

  Bardzo dobry szpital i personel

  11,812

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-11

  11,811

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-11

  11,810

  Iwona

  2022-10-11

  11,809

  Justyna Czerwińska

  2022-10-11

  11,808

  Mariusz Buławski

  2022-10-11

  11,807

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-11

  11,806

  Natalia Majchrzak

  2022-10-11

  Gdyby nie szpital Biziela i cudowni lekarze nie byłoby na świecie mojej córeczki, która urodziła się 10 tygodni przed czasem i nie byłoby mnie!

  11,805

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-11

  11,804

  Brunon Necel

  2022-10-11

  11,803

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-11

  11,802

  Mariusz Piechowiak

  2022-10-11

  Korzystam z opieki medycznej dla niepełnosprawnego syna.

  11,801

  Anna Ejankowska

  2022-10-11

  Ponieważ sytuacja pacjentów jest bardzo trudna, w tej chwili brakuje placówek medycznych. Nie można dopuścić do zamknięcia kolejnego szpitala

  11,800

  Piotr Szczepański

  2022-10-11

  Jest to jednostka specjalistyczną potrzeba społeczeństwu.

  11,799

  Jerzy Wiśniewski

  2022-10-11

  Jakim prawem???

  11,798

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-11

  11,797

  Jerzy Kuligowski

  2022-10-11

  Leczę się w poradniach i na oddziałach Szpitala od lat. Wielokrotnie dzięki wiedzy i trosce tamtejszego personelu uratowane zostało moje życie!

  11,796

  Beata Tuszyńska

  2022-10-11

  Mój Tata wiele razy został uratowany w tym szpitalu. Personel tego szpitala jest wyjątkowy - to jedyne takie miejsce gdzie pacjentowi okazywana jest troska i zainteresowanie. Profesjonalizm, wiedza, empatia na najwyższym poziomie. Zarówno Poradnie jak i oddział Kardiologii na najwyższym poziomie. Nie zgadzam się na zamknięcie tego miejsca i odebranie nam nadziei!

  11,795

  Waldemar Świechowicz

  2022-10-11

  11,794

  Strava Anastasiia

  2022-10-11

  11,793

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-11

  11,792

  Gracjan jasinski

  2022-10-11

  Im więcej szpitali w naszym kraju tym lepiej

  11,791

  Przemysław Nawłoka

  2022-10-11

  11,790

  Joanna Smarz

  2022-10-11

  Szpital to nie tylko sprzęty ale tez ludzie a sa tam naprawde wspaniali pracownicy

  11,789

  Michał Gottwald

  2022-10-11

  11,788

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-11

  11,787

  Małgorzata Żulicka

  2022-10-11

  Studiuję na CM UMK

  11,786

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-10

  11,785

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-10

  11,784

  Aleksandra Milecka

  2022-10-10

  11,783

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-10

  11,782

  Alona Hanzha

  2022-10-10

  11,781

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-10

  11,780

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-10

  11,779

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-10

  Od wielu lat leczycie mojego Tatę. Każdy z pracowników i obsługi to pełni zaangażowania , profesjonalizmu ludzie.

  11,778

  leszek kaczor

  2022-10-10

  11,777

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-10

  Szanuję załogę szpitala Biziela i chcę mieć pewność w dalszym leczeniu.

  11,776

  Danuta Kubacka

  2022-10-10

  11,775

  Emilia Cybulska

  2022-10-10

  11,774

  Wojciech Puzio

  2022-10-10

  Wiem jak funkcjonują bydgoskie szpitale od wewnątrz i nie mam pojęcia jak połączenie Jurasza z Bizielem ma cokolwiek poprawić w tej materii.

  11,773

  Katarzyna Piegsa

  2022-10-10

  11,772

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-10

  11,771

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-10

  Dzięki ogromnej wiedzy i wsparciu wspaniałemu personelowi ginekologii mój synek jest na świecie cały i zdrowy, a dzięki neonatologom którzy zajęli się nim po urodzeniu mogę się cieszyć jego obecnością. Nie wyobrażam sobie rodzic gdzie indziej bo naprawdę jest mało lekarzy z taką wiedzą którzy zajmują się tak maluszkami po porodzie.

  11,770

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-10

  11,769

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-10

  11,768

  Aurelia Polakowska

  2022-10-10

  11,767

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-09

  Jestem przeciw zamknięciu szpitala ponieważ pomaga mi w walce z rakiem!!

  11,766

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-09

  Jestem przeciw zamknięciu szpitala ponieważ pomaga wielu ludziom chorym na raka!

  11,765

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-09

  Jestem przeciw zamknięciu szpitala ponieważ pomaga wielu ludziom chorym z województwa kujawsko-pomorskiego

  11,764

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-09

  11,763

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-09

  11,762

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-09

  11,761

  Klaudia Filarska

  2022-10-09

  11,760

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-09

  11,759

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-09

  Biziel to jeden z najlepszych szpitali w Bydgoszczy , w dodatku posiada oddział onkologiczny co pomaga w szybkich diagnozach pacjentów trafiających na oddział ratunkowy nie mających pojęcia o nowotworze .

  11,758

  Michał Słowiński

  2022-10-09

  11,757

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-08

  11,756

  Wiesława Sikorska

  2022-10-08

  11,755

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-08

  11,754

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-08

  Najlepszy oddzial polozniczy

  11,753

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-08

  11,752

  Ewelina Maćkiewicz

  2022-10-08

  11,751

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-08

  11,750

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-08

  11,749

  Jaroslaw Pechta

  2022-10-08

  11,748

  Agata Jagodzińska

  2022-10-08

  11,747

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-07

  11,746

  Dariusz Rutkowski

  2022-10-07

  nie zgadzam się z likwidacją najlepszego szpitala w Bydgoszczy.

  11,745

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-07

  Szpital musi istnieć, działać i służyć mieszkańcom Bydgoszczy i okolic. Bez szpitala im. Jana Biziela w Bydgoszczy nie wyobrażamy sobie życia.

  11,744

  Halina Kanarkowska

  2022-10-07

  popieram apel lekarzy pielegniarek pacjentów i mieszkańców Bydgoszczy dla dobra wszystkich mieszkańców naszego miasta

  11,743

  Marta Zudzin

  2022-10-07

  11,742

  Katarzyna Czarnynoga

  2022-10-07

  11,741

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-07

  ..nie zgadzam się na bardzo szkodliwy i nie biorący pod uwagę potrzeb Bydgoszczan pomysł władz UMK Toruń. Już poprzednia decyzja z 2008 roku była wielkim błędem

  11,740

  HANNA Stępkowska

  2022-10-07

  11,739

  Krzysztof Romiszewski

  2022-10-07

  Romiszewski

  11,738

  Barbara Sadowska-Piłat

  2022-10-07

  11,737

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-07

  11,736

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-07

  11,735

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-07

  Istnienie tego szpitala uratowało mi życie.

  11,734

  Anna Reszka

  2022-10-07

  11,733

  Anna Bandzarewicz

  2022-10-07

  11,732

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-07

  11,731

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-07

  11,730

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-07

  11,729

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-06

  11,728

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-06

  11,727

  Elżbieta Bsufka

  2022-10-06

  11,726

  Andrzej Maliński

  2022-10-06

  11,725

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-06

  11,724

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-06

  Moje dziecko leży w Bizielu na neonatologi.

  11,723

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-06

  11,722

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-06

  11,721

  Magdalena Kaszeń

  2022-10-06

  11,720

  Jolanta Tesarowicz

  2022-10-06

  11,719

  Justyna Hebda

  2022-10-06

  11,718

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-06

  11,717

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-06

  11,716

  Aneta Stępień -Tomaszewska

  2022-10-06

  Jestem pacjentem poradni kardiologicznej dla dmd, nie ma takiej gdzie indziej

  11,715

  Daria Ostrowska-Tomaszewska

  2022-10-06

  11,714

  Wiktor Tomaszewski

  2022-10-06

  11,713

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-06

  11,712

  Wojciech Andrzejewski

  2022-10-06

  11,711

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  11,710

  Krystyna Perejczuk

  2022-10-05

  11,709

  jan Perejczuk

  2022-10-05

  11,708

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  11,707

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  11,706

  Viktor Lebediev

  2022-10-05

  11,705

  Milena Sadowska

  2022-10-05

  11,704

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  Szpital im Biziela jest potrzebny pacjentom z Bydgoszczy i okolic, w razie likwidacji poszczególnych klinik znacznie obniży się dostępność do opieki i wzrośnie śmiertelność

  11,703

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  Zespol lakarzy szpitala Biziela, uratowal zycie mojej Mamy. Ciezki przypadek udaru mozgu. Dziekuje bardzo za udana operacje. Mama wraca szybko do zdrowia.

  11,702

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  11,701

  Kamila Grochowska

  2022-10-05

  Szpital Biziel to cześć Bydgoszczy i bardzo ważny ośrodek zdrowia publicznego. Likwidacja takiego miejsca narazi mieszkańców ja jeszcze bardziej utrudniony dostęp do służby zdrowia.

  11,700

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  Szpital Biziela jest bardzo potrzebny, pracują bardzo dobrzy lekarze i obsługa.

  11,699

  Adrian Kozak

  2022-10-05

  11,698

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  11,697

  Radosław Wąs

  2022-10-05

  11,696

  Piotr Przywara

  2022-10-05

  11,695

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  11,694

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  Urodziłam się w szpitalu Biziela i w przyszłości zamierzam tam rodzić swoje dzieci.

  11,693

  Bożena Jopek

  2022-10-05

  Leczę się w Przychodni Neurochirurgi. są tam bardzo dobrzy lekarze. Np. Dr. Marcin Rusinek. Byłam w tym szpitalu kilka krotnie operowana.

  11,692

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  11,691

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  11,690

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  Jestem bardzo zadowolony z usług tego szpitala.

  11,689

  Agata Komasa

  2022-10-05

  11,688

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-05

  11,687

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,686

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,685

  Anna Jurek

  2022-10-04

  11,684

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,683

  Katarzyna Dabrowska

  2022-10-04

  Moj maz się tam leczył na bardzo ciężka chorobę martwicze zapalenie trzustki gdzie dawano mu 10 % życia ale się udało i jestem już 12 lat po przebytej chorobie z mężem wierzyłam że jest w dobrych rękach i się udało:) a kolejnym przypadkiem jest mój syn który dziedziczy też ta chorobę tylko ze ma ostre zapalenie trzustki i w tym roku przeniesiony został ze szpitala powiatowego w znienie do Biziela

  11,682

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,681

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  Nie może tak być ze władze wszystko ograniczają kosztem pacjentów!

  11,680

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,679

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,678

  Ania Sobczak

  2022-10-04

  Jest to jedyny szpital w którym Narzeczony znalazł najlepszego diabetologa! Od lat i ja leczę się w tym szpitalu, przechodzę badania, przy dwóch ciążach prenatalne! Nie pozwolimy by ktoś go jednym pstryczkiem palca zlikwidował. To jest szpital, który dzień w dzień jest pełny, który musi funkcjonować! Co z kobietami w ciąży czy innymi chorymi ludźmi! Ogarnijcie się!

  11,677

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,676

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  zalezy mi na dobru szpitala

  11,675

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  Edyta Jaros

  11,674

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  To szpital wszystkich mieszkańców

  11,673

  Maciej Klejna

  2022-10-04

  W Marcu byłem pacjentem szpitala. Doceniam komfort i opiekę w szpitalu, czym byłem zaskoczony pierwszy raz w życiu będąc hospitalizowanym.

  11,672

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,671

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,670

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,669

  Karina Śramska

  2022-10-04

  sprzeciw likwidacji!

  11,668

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala Biziela.

  11,667

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,666

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,665

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,664

  Anton Mekh

  2022-10-04

  Nie można zamykać szpital ponieważ jest naprawdę bardzo ważny dla Bydgoszczy i bydgoszczan

  11,663

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,662

  Jagoda Rostek

  2022-10-04

  11,661

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,660

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,659

  Norbert

  2022-10-04

  Podpisuje ponieważ ten szpital mi bardzo pomógł w kwestii wyzdrowienia

  11,658

  Mariusz Ćwikliński

  2022-10-04

  Nie wyobrażam sobie funkcjonować z moją chorobą bez pomocy szpitala i jego pracowników.

  11,657

  Wiktoria Moncznikowska

  2022-10-04

  Szpital ten jest mi bliski, a działania rektora wcale nie są podyktowane troską o mieszkańców Bydgoszczy, a są efektem zmowy z prezydentem Torunia.

  11,656

  Ewa Gindera

  2022-10-04

  Szpital jest potrzebny jak i specjaliści w Bydgoszczy

  11,655

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  Jestem pacjentem chorującym przewlekle. Otrzymuję w tym szpitalu leczenie i pomoc medyczną na najwyższym poziomie.

  11,654

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  Jako jedyny szpital w Bydgoszczy prowadzi program lekowy, który potrafi wyciszyć moją chorobę

  11,653

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-04

  11,652

  Filip Kluczyński

  2022-10-03

  11,651

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-03

  11,650

  Jan Skowroński

  2022-10-03

  11,649

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-03

  11,648

  Alena Zhehalava

  2022-10-03

  11,647

  Jagoda Stelmachowicz

  2022-10-03

  11,646

  Maria Romanowska

  2022-10-03

  11,645

  Patrycja Januszewska

  2022-10-03

  11,644

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-03

  Jest to najlepszy szpital w regionie. Najlepsi specjaliści. Ufamy im.

  11,643

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-03

  Leczę się u wspaniałych godnych polecenia specjalistów.

  11,642

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-03

  11,641

  Adrian Moryson

  2022-10-03

  Dostałem pomoc w przewlekłej chorobie!

  11,640

  Henryk

  2022-10-03

  Nie chcę powtórki losów wyprowadzenia Akademii Medycznej z Bydgoszczy. Szpital Biziela ma być podmiotem i tylko wówczas będzie odpowiedzialnie wypełniać swoje zadania.

  11,639

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-03

  Mąż leczy się w Bizielu na oddziałach immunologi, gastrologi, reumatologi. Pracują tam wspaniali lekarze jak i pielegniarki. Jedyny szpital w którym jest tak profesjonalne i z sercem podejście do pacjenta.

  11,638

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-03

  11,637

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-03

  M Zygmunt

  11,636

  Maria Drzewiecka-Meller

  2022-10-03

  11,635

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-03

  Biorę od kilku lat udział w badaniach klinicznych dotyczących wzjg. Dzięki nim mam jelito a nie stomie

  11,634

  Damian Trojan

  2022-10-03

  Tam się leczyłem, byłem dobrze zaopiekowany i nie chce aby ktoś z innego miasta decydował o likwidacji naszego szpitala.

  11,633

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-03

  11,632

  Lech Rupiński

  2022-10-02

  Nie zgadzam się z tymi planami. Żądam reaktywacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy z obydwoma szpitalami i zwrotu wszystkich obiektów przekazanych CM UMK przez nierozsądnych zarządzajacych Bydgoszczą. DECYZJA O PRZYŁĄCZENIU BYDGOSKIEJ AM DO UMK BYŁA GŁUPIA!!! Rektorze umk ręce precz od naszej Akademii!!! Za dużo szkód wyrządziliscie nam!. AM nigdy nie była częścią umk!!!

  11,631

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-02

  11,630

  Wanda Mirowska

  2022-10-02

  11,629

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-02

  Chcę pomóc pacjentom szpitala

  11,628

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-02

  Uratowali moja matke

  11,627

  Sebastian Śmigielski

  2022-10-02

  Uważam, że ten szpital daje bardzo dobrą opiekę i szkoda byłoby ją stracić.

  11,626

  Katarzyna Tarczykowski

  2022-10-02

  Ten szpital to jedyna nadzieja dla mojej mamy.

  11,625

  Daria Wruck

  2022-10-02

  11,624

  Tomasz Tarczykowski

  2022-10-02

  11,623

  Agnieszka Kończal

  2022-10-02

  11,622

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-02

  11,621

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-02

  11,620

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-02

  11,619

  Weronika Cendrowska

  2022-10-02

  11,618

  Paulina Januszkiewicz

  2022-10-02

  Ten szpital jest jednym z nielicznych miejsc w których można uzyskać fachową pomoc.. likwidacja tego szpitala tylko utrudni jeszcze bardziej leczenie ludzi!! Już i tak w pozostałych szpitalach brakuje łóżek.. co dopiero gdyby oddziały Biziela miały być przeniesione na jurasz!

  11,617

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-02

  Leczę się w tym szpitalu i pracują tam cudowni ludzie

  11,616

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-01

  Urodziłam w tym szpitalu wszystkie swoje dzieci, korzystam z przychodni przyszpitalnych i nie wyobrażam sobie by tego szpitala miało nie być.

  11,615

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-01

  11,614

  Marek Sasinowski

  2022-10-01

  11,613

  DANIEL DEJEWSKI-SENSKI

  2022-10-01

  Najlepszy szpital w Bydgoszczy

  11,612

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-01

  11,611

  Magdalena Chwaliszewska

  2022-10-01

  Uważam, że szpital służy w pełni i niesie pomoc potrzebującym, w trudnej sytuacji zdrowotnej. Skoro płacimy składki do budżetu to my powinniśmy utrzymać szpital.

  11,610

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-01

  11,609

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-01

  11,608

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-01

  11,607

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-01

  Leczę się w tym szpitalu

  11,606

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-01

  11,605

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-01

  11,604

  Irmina Tomajczyk

  2022-10-01

  korzystalam i korzystam wielokrotnie z uslug spejalistwo w Bizielu (uslug ratujacych zycie).

  11,603

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-10-01

  11,602

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,601

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  Byłam hospitalizowana w tym szpitalu kilkukrotnie i zawsze dziękowałam Bogu, że mamy taką opiekę medyczną.

  11,600

  Maria Walczak

  2022-09-30

  11,599

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,598

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  Szpital najlepszy z najlepszych

  11,597

  Anna Lewandowska

  2022-09-30

  Szpital jest potrzebny

  11,596

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,595

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,594

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,593

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,592

  Julia Mroczkowska

  2022-09-30

  11,591

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,590

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,589

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,588

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  Najlepszy szpital w Bydgoszczy

  11,587

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,586

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,585

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,584

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,583

  Kuba Kiezik

  2022-09-30

  11,582

  Jerzy Kowalski

  2022-09-30

  Kolejki do specjalistów są kosmiczne... nie potrzeba nam dłuższych. Terminy w tym szpitalu np. do ginekologa i zabiegów ginekologicznych były krótsze niż w trzech pozostałych placówkach szpitalnych. Proszę o zrozumienie pacjentów, a nie tylko nabijanie kabzy naszym kosztem.

  11,581

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,580

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  Uratowana została tam moja siostra i mój tata. Lekarze z cierpliwością i ogromną wiedzą

  11,579

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  Korzystam z poradni diabetologicznej.

  11,578

  Marzena Dybowska

  2022-09-30

  11,577

  Łukasz Krupa

  2022-09-30

  11,576

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,575

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-30

  11,574

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  Szpital ratuje życie i jest potrzebny dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

  11,573

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,572

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,571

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  Tu urodziło się moje dziecko, tu leczę się, tu spotkałam lekarzy, którzy okazali mi empatię

  11,570

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  Tu urodziło się moje dziecko, tu leczę się od wielu lat

  11,569

  Arkadiusz Gaca

  2022-09-29

  11,568

  Karolina Chylarecka

  2022-09-29

  11,567

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,566

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,565

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,564

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,563

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,562

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  Karska

  11,561

  Anna przybysz

  2022-09-29

  11,560

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,559

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  Tak trzeba. Potrzeba więcej pomocy medycznej w Bydgoszczy a nie mniej. To duże miasto.

  11,558

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  Jest to potrzebny szpital. Korzystałam z pomocy tego szpitala i ma świetne oddziały na poziomie.

  11,557

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  Podpisuję ponieważ szpital pomógł mojemu dziadku z Ukrainy, także mają miłych lekarze i pielęgniarki.

  11,556

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,555

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,554

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,553

  Natalia Kowalska

  2022-09-29

  O taki szpital warto walczyć

  11,552

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,551

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,550

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,549

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,548

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,547

  Lucyna Kruczkowska

  2022-09-29

  Uważam, że jest bardzo potrzebny !!!!!

  11,546

  Wojciech Zarzycki

  2022-09-29

  11,545

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-29

  11,544

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  Nie chcę likwidacji szpitala

  11,543

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  Jest to szpital z najlepszą opieką, jaką widziałam

  11,542

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  11,541

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  11,540

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  Jestem lokalną patriotką. Jestem pacjentką szpitala.

  11,539

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  11,538

  Beata Prill

  2022-09-28

  Zawdzięczam om życie mojej córki i wnuka

  11,537

  Joanna Magdziarz

  2022-09-28

  11,536

  Rafał Kulczyk

  2022-09-28

  11,535

  Dagmara Kulczyk

  2022-09-28

  11,534

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  11,533

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  Chce zapobiec likwidacji szpitala

  11,532

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  11,531

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  11,530

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  11,529

  Teresa Skalinska

  2022-09-28

  Musi zostać dla dobra chorych

  11,528

  Joanna Przybylska

  2022-09-28

  Leczyłam się w tym szpitalu i joe wyobrażam sobie jego likwidacji

  11,527

  Wioleta Cichowicz

  2022-09-28

  11,526

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  11,525

  Aurelia Stachowiak

  2022-09-28

  Jest to super placówka.

  11,524

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  11,523

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  11,522

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-28

  11,521

  Turkuć Podjadek

  2022-09-28

  11,520

  Monika Firańska

  2022-09-28

  11,519

  Monika Taberska

  2022-09-28

  11,518

  Tadeusz Piechowiak

  2022-09-28

  11,517

  Artur Kunda

  2022-09-28

  11,516

  Włodzimierz Bieliński

  2022-09-28

  11,515

  Kinga Czarnecka

  2022-09-28

  11,514

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  11,513

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  11,512

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  11,511

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  NIE CHCĘ LIKWIDACJI SZPITALA BIZIELA

  11,510

  Justyna Nicińska

  2022-09-27

  11,509

  Gabriela Nitz

  2022-09-27

  11,508

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  Moja żona jest pacjentką onkologiczną w Bizielu i kiedy inne szpitale w Polsce nie udzieliły jej potrzebnego wsparcia, to na drodze pojawił się właśnie Biziel ze swoim nieocenionym personelem medycznym, okazując pełne wsparcie, konkretne rozwiązania i przede wszystkim empatię. Ogromny podziw dla ludzi tam pracujących, szczególnie oddziału otolaryngologii.

  11,507

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  11,506

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  Moja siostrzenica była tu operowana i jest stale wspierana w walce z rakiem, podczas gdy inne szpitale odmówiły pomocy

  11,505

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  Jestem pacjentką

  11,504

  Ігор Дмитрук

  2022-09-27

  11,503

  Beata Łuszczyk

  2022-09-27

  11,502

  Sebastian Skwiercz

  2022-09-27

  11,501

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  11,500

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  Korzystałam z usług będąc w ciąży i korzystam z dziećmi

  11,499

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  11,498

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  11,497

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  Leczyłam sie tam kilkukrotnie, na oddziale reumatologii można uzyskac fachowa pomoc. Teraz i moja mama korzysta z tego oddzialu mimo, ze jestesmy z okolic Gdanska. Sa tam bardzo dobrzy specjalisci!

  11,496

  Norbert Zakrzewski

  2022-09-27

  11,495

  Anetta Karolczak

  2022-09-27

  11,494

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  11,493

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  11,492

  Dariusz Zielecki

  2022-09-27

  11,491

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  Leczymy się

  11,490

  Agnieszka Kubasik

  2022-09-27

  Jestem od 16lat pacjentem Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy

  11,489

  Iwona Widacka

  2022-09-27

  To dobry, pomocny, potrzebny nam szpital

  11,488

  Aleksander Rasmus

  2022-09-27

  11,487

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-27

  W szpitalu tym leczyła się i leczy moja rodzina i jesteśmy wdzieczni tym ludzom za ich pracę. Szpital ten jest ulokowany wyżej niż inne w Bydgoszczy, co zapewnia lepszy przepływ powietrza, jest po prostu zdrowsze.

  11,486

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-26

  11,485

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-26

  Bardzo potrzebna placówka jestem za utrzymaniem szpitala 1000%

  11,484

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-26

  11,483

  Paulina Polatowska

  2022-09-26

  Bydgoszcz zasługuje na jak najlepszy dostęp do opieki medycznej - podobnie jak TORUŃ, wlockawek i wszystkie miasta w Polsce. Likwidacja szpitala nam to prawo zabierze, a to nie jest uczciwe. Nie zgadzam się.

  11,482

  Wojciech Siwik

  2022-09-26

  Zdrowie pacjentów szpitala jest najważniejsze.

  11,481

  Krzysztof Kołodziejski

  2022-09-26

  Krzysztof Kołodziejski

  11,480

  Dorota Kołodziejska

  2022-09-26

  11,479

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-26

  11,478

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-26

  Mój mąż był leczony w tym szpitalu i jesteśmy bardzo zadowoleni z opieki medycznej oby wszystkie placówki tak dobrze funkcjonowały a pacjenci byli tak wspaniale zaopiekowani jak w tym szpitalu

  11,477

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-26

  11,476

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-26

  Likwidacja szpitala jeszcze bardziej utrudni dostęp do usług medycznych

  11,475

  Kinga Kwaśniewska

  2022-09-26

  11,474

  Paweł Borowicz

  2022-09-26

  Większość pacjentów korzystających z NFZ zdaje sobie sprawę jak potrzebna jest każda profesjonalna placówka jak i wykwalifikowany personel. Nasz rząd stanowczo za mało przeznacza środków finansowych z budżetu. No ale przecież z czegoś trzeba sobie nagrody i ordery przyznawać.

  11,473

  Amelia Jendrzejczak

  2022-09-26

  nie chce aby ludzie tracili prace, dwa osobne szpitale nie są niczym złym.

  11,472

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-26

  11,471

  Aleksander Łysiak

  2022-09-26

  11,470

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-26

  Zgadzam sie z apelem. Nie mozna zmniejszac dostepnosci do gwarantowanych swiadczen.

  11,469

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-26

  Barczyński Wieslaw

  11,468

  Karolina Kołodziejczak

  2022-09-26

  Szpital jest potrzebny mieszkańcom. Jego brak naraża ich życie

  11,467

  Radosław Konieczka

  2022-09-26

  Nie podoba mi sie likwidacja i łączenie

  11,466

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-26

  11,465

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-26

  11,464

  Bogusław Studziński

  2022-09-26

  11,463

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-25

  11,462

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-25

  Biziel to szpital wojewódzki, w woj. kujawsko-pomorskim w jego mieście wojewódzkim Bydgoszcz, więc z jakiego powodu rektor jakiejkolwiek uczelni miałby móc rościć sobie prawa do arbitralnej, roszczeniowej i wykraczającej poza jego kompetnecje postawy przejęcia i zamknięcia szpitala Biziel.

  11,461

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-25

  Uważam, że z obecną sytuacją żaden szpital nie powinien zostać teraz zamknięty

  11,460

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-25

  Mama urodziła mnie w tym szpitalu, od kiedy żyję, w razie jakichkolwiek sytuacji wybieram się TYLKO I WYŁĄCZNIE DO BIZIELA!

  11,459

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-25

  11,458

  Albert Krawczyk

  2022-09-25

  11,457

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-25

  Szpital Biziela jest bardzo potrzbny mieszkańcom Bydgoszczy . Czekam w kolejce na operację w Bizielu . Jesli szpital zostanie zlikwidowany - nie mam szansy na operację w innym szpitalu w terminie ustalonym przez szpital Biziela .

  11,456

  Katarzyna Pawlaczyk-Skrzypczyńska

  2022-09-25

  11,455

  Bartosz Skrzypczyński

  2022-09-25

  11,454

  Aleksandra Piotrowicz-Pietrakowska

  2022-09-25

  11,453

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-25

  11,452

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-25

  11,451

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-25

  11,450

  Aleksandra Bryś

  2022-09-25

  11,449

  Tomasz Tybusz

  2022-09-25

  11,448

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-25

  11,447

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  Jest to nie pierwsze działanie Torunia na szkodę Bydgoszczy. Na pewno za jakiś czas dowiemy się że budują u siebie nowy szpital,a my na leczenie będziemy musieli jechać do nich.

  11,446

  Magdalena Kołodko

  2022-09-24

  11,445

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  Leczył się tam mój Tata, leczy się moja Mama i pewnie kiedyś będę musiała się leczyć ja.

  11,444

  Robert Harmaciński

  2022-09-24

  Byłem leczony w tym szpitalu po zawale serca, miałem też przeprowadzony operacje bariatryczną. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że uratowali mi życie.

  11,443

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  11,442

  Paulina Piasecka

  2022-09-24

  11,441

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  11,440

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  Powinno byc wiecej szpitali a nie mniej .

  11,439

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  pacjentka oddziału hematologicznego

  11,438

  Tomasz Mikrut

  2022-09-24

  11,437

  Oliwia Ofman

  2022-09-24

  Uratowali tutaj mojego tatę po ciężkim wypadku. Niesamowity szpital, świetny personel, profesjonalne wyposażenie

  11,436

  Janusz Pietrzyk

  2022-09-24

  ponieważ jestem stałym pacjętem

  11,435

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  11,434

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  11,433

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  11,432

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  11,431

  Paulina Ryba

  2022-09-24

  11,430

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  11,429

  Elżbieta Górska

  2022-09-24

  11,428

  Agnieszka Czubkowska

  2022-09-24

  Profesjonalni lekarze, wspaniała opieka medyczna

  11,427

  Daria Tkaczyk

  2022-09-24

  11,426

  Stanisław Konobiewski

  2022-09-24

  11,425

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  11,424

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  Dzwonkowska Janina

  11,423

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-24

  11,422

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,421

  Irena Gerlach

  2022-09-23

  11,420

  Marek Gerlach

  2022-09-23

  11,419

  Stefan Połczyński

  2022-09-23

  11,418

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,417

  Maja Jahnke

  2022-09-23

  11,416

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,415

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,414

  Przemysław Bulsiewicz

  2022-09-23

  Gdyby nie personel, a także bliskość szpitala, skutki przebytego zawału serca byłyby dla mnie o wiele bardziej dotkliwe.

  11,413

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,412

  Magdalena Grzela

  2022-09-23

  11,411

  Karolina Kwiatkowska

  2022-09-23

  11,410

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,409

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,408

  Marek Tylicki

  2022-09-23

  11,407

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,406

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,405

  Wioletta Borta

  2022-09-23

  Nadal chcę się tutaj leczyć i nie wyobrażam sobie zmienić lekarza-pacjentka hematologii

  11,404

  Hubert Andrzejewski

  2022-09-23

  11,403

  Wojciech Prucnal

  2022-09-23

  11,402

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,401

  Oliwia Wiśniewska

  2022-09-23

  Już teraz jest za mało lekarzy w Bydgoszczy, czeka się bardzo długo na przyjęcie do szpitala. Jeśli zlikwidują jeden z większych szpitali w Bydgoszczy będą tylko jeszcze większe kolejki

  11,400

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,399

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,398

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,397

  Jagoda Ksiażkiewicz

  2022-09-23

  11,396

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  Zgadzam się z apelem zamieszczonym na stronie. Straty poniosą pacjenci i zwykli ludzie.

  11,395

  Weronika Wytrwał

  2022-09-23

  11,394

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,393

  Patrycja Będzitka

  2022-09-23

  11,392

  Hubert Karski

  2022-09-23

  11,391

  Nicole Witkowska

  2022-09-23

  Bardzo lubię ten szpital, urodziłam się tam.

  11,390

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  Wiele lat temu tylko tam potrafili mnie wyleczyć

  11,389

  Kamil Walczykowski

  2022-09-23

  11,388

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,387

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,386

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-23

  11,385

  Piotr Balcer

  2022-09-23

  11,384

  Joanna Mrożek

  2022-09-23

  11,383

  witold Pawlaczyk

  2022-09-23

  11,382

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,381

  Aleksandra Brzuska

  2022-09-22

  Już teraz kolejki do specjalistów, zabiegów jest za długi. Bydgoszcz obsługuje pacjentów nie tylko z miasta ale również z województwa i spoza województwa.

  11,380

  Jolanta Janicka

  2022-09-22

  11,379

  Joanna

  2022-09-22

  11,378

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,377

  Tomasz Janicki

  2022-09-22

  11,376

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,375

  Beata Janicka

  2022-09-22

  11,374

  ŁUKASZ RACZKOWSKI

  2022-09-22

  11,373

  Sylwia Matuszak

  2022-09-22

  Szpital jest potrzebny dla LUDZI!!!!

  11,372

  Patrycja Szambelan

  2022-09-22

  Jest to szpital w którym leczy się mój starszy brat na chorobę Leśniewskiego cronna i dzięki temu szpitalowi moj brat funkcjonuje i żyje normalnie .

  11,371

  Marcin Janicki

  2022-09-22

  Ponieważ jestem pacjentem Poradni chorób jelit mieszczący się w szpitalu im Biziela . Szpital jak i poradnia są dla mnie lekiem na lepsze jutro .nie wyobrażam sobie choroby bez wsparcia załogi szpitala Biziela. Pracują tutaj wspaniali ludzie na których zawsze mogę liczyć ,ludzie którzy swoim uśmiechem są często dla nas najlepszym lekarstwem . NIE DLA LIKWIDACJI SZPITALA IM.BIZIELA !!!!

  11,370

  Dorota Gluchowska

  2022-09-22

  Gluchowska

  11,369

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,368

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  Potrzebujemy ten szpital !!!!

  11,367

  Paulina Gołębiowska

  2022-09-22

  Urodziłam tam 3 wspaniałych dzieci, zawsze czułam się rozumiana i bezpieczna. To najlepsza porodówka jaka istnieje. Ja i moje najmłodsze dziecko dziękujemy za uratowanie życia właśnie temu szpitalowi. Tak samo jestem bardzo zadowolona z reumatologa, chirurga itp ten szpital jest potrzebny i koniec kropka. Zbyt dużo powodów by pisać.

  11,366

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,365

  Marta Smoter

  2022-09-22

  11,364

  Przemysław Żółtowski

  2022-09-22

  Ten Szpital ratuje zdrowie wielu ludzi. Wszystkie Szpitale i tak są przeciążone, długie kolejki pacjentów. Likwidacja Szpitala tylko pogłębi ten problem.

  11,363

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,362

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,361

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,360

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  Szpitale są przepełnione. Na pomoc na SOR czeka się godzinami. Nie wyobrażam sobie czekać jeszcze dłużej.

  11,359

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  To byłaby zmiana na gorsze dla

  11,358

  Marcin Szynkowski

  2022-09-22

  Uczęszczam do tego szpitala od kiedy pamiętam, mam tam lekarza rodzinnego, a do tego tam sie urodziłem;)

  11,357

  Szymon Wichrowski

  2022-09-22

  11,356

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  nie chcę likwidacji

  11,355

  andrzej tomicki

  2022-09-22

  11,354

  TOMICKA EWA

  2022-09-22

  11,353

  Liliana Grzeszczak

  2022-09-22

  11,352

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,351

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  Nie zgadzam się z tą decyzją .Będzie jeszcze bardziej utrudniony dostęp do specjalistów .Dość długie kolejki wydłuża się jeszcze bardziej .To gdzie te ludzie mają się leczyć .

  11,350

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,349

  Gumiński Mariusz

  2022-09-22

  11,348

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,347

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,346

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  Przykro mi , że tak dobra placówka zostanie zamknięta

  11,345

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  Ja i moja rodzina byliśmy wiele razy pacjentami szpitala i zawsze mogliśmy liczyć na fachową pomoc ratującą nasze zdrowie i życie.

  11,344

  Lucyna Holka

  2022-09-22

  11,343

  Zbigniew Derdowski

  2022-09-22

  11,342

  Paulina Dąbrowska

  2022-09-22

  11,341

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  11,340

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  Najlepszy szpital w okolicy. Pracowałam tam jako lekarz. Tam jest mój POZ.

  11,339

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  Uratowano życie moje i przede wszystkim mojego dziecka które urodziło się zdecydowanie za szybko.

  11,338

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-22

  Zależy mi na istnieniu szpitala ponieważ funkcjonuje wiele lat

  11,337

  Jacek Kazanecki

  2022-09-22

  11,336

  Krzysztof Roszewski

  2022-09-22

  Leczę się w nim . Urodziłem się w nim.moje dzieci tez tam się urodziły .Posiada dużo ekspertów .

  11,335

  Ihor Afanasiev

  2022-09-22

  11,334

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,333

  Eliza Sobczak

  2022-09-21

  11,332

  zygmunt musial

  2022-09-21

  11,331

  Patryk Korytkowski

  2022-09-21

  11,330

  Judyta

  2022-09-21

  Ponieważ koleżanka się u Was leczy a choruje na rzadką i ciężka chorobę

  11,329

  Elżbieta Kuskowska

  2022-09-21

  11,328

  Michał Słowikowski

  2022-09-21

  moja znajoma leczy sie w tym szpitalu

  11,327

  Karol Sip

  2022-09-21

  11,326

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  Chce kontynuować tam leczenie.

  11,325

  Bogusław Wojtaszek

  2022-09-21

  Jestem częstym "gościem " BIZIELA i nie wyobrażam sobie zmian organizacyjny ch w placówce,która jak do tej pory znakomicie funkcjonuje.

  11,324

  Ilona Bendyk

  2022-09-21

  11,323

  Aleksandra Biniasz

  2022-09-21

  11,322

  Natalia

  2022-09-21

  11,321

  Patrycja Adamska

  2022-09-21

  11,320

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,319

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  Nie zgadzam się ,jestem pacjentem

  11,318

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,317

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,316

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,315

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,314

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,313

  Joanna Bernacka

  2022-09-21

  11,312

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,311

  Sebastian Cichocki

  2022-09-21

  11,310

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,309

  Barbara Strzelak

  2022-09-21

  11,308

  Sylwia Pietrzak

  2022-09-21

  11,307

  Monika Mika-Gostół

  2022-09-21

  11,306

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,305

  Dagmara Nowakowska

  2022-09-21

  11,304

  Kinga Jabłecka

  2022-09-21

  11,303

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,302

  Bartosz pawluk

  2022-09-21

  11,301

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,300

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,299

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,298

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,297

  Olga Majda

  2022-09-21

  Potzebuje operacji

  11,296

  Małgorzata Pasternak

  2022-09-21

  11,295

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,294

  Andrzej Walenczykowski

  2022-09-21

  11,293

  Ryszard Tuszyński

  2022-09-21

  11,292

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,291

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,290

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,289

  Victoria Wrzesińska

  2022-09-21

  11,288

  Zuzanna Gołębiewska

  2022-09-21

  11,287

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,286

  Agnieszka Pachałko-Wrzesińska

  2022-09-21

  Szpital Biziela jest niezbędny w Bydgoszczy. Pracuje tam wielu wspaniałych specjalistów. Kliniki na wysokim poziomie z historią np Klinika Alergologii i Immunologii Klinicznej z prof. Bartuzim. Kardiologia zabiegowa, położnictwo..... Wielokrotnie korzystałam z usług szpitala jako pacjentka i za każdym razem byłam zadowolona z opieki.

  11,285

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,284

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,283

  Jarosław Ruciński

  2022-09-21

  Jestem przeciwny zniszczeniu specjalistycznego szpitala w Bydgoszczy.

  11,282

  Martyna Puchowska

  2022-09-21

  11,281

  Łukasz Marzec

  2022-09-21

  W szpitalu na Sklodowskiej nie przyjęto mnie, a tu odrazu udzielono mi pomocy.

  11,280

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  Myłem na oddziale ortopedii jak miałem 9 lat jeszcze w ówczesnym woj bydgoskim gdzie trafiłem z chojnic gdzie lekarze chcieli amputować dłoń na szczeście wysiłkiem taty i lekarzy z biziela w tym dr Hoffmanowi dłoń została uratowana. Spędziłem tam 6 miesięcy w wieku 9 lat w 1997r. Walczcie o uratowanie szpitala

  11,279

  Marta Weterle

  2022-09-21

  11,278

  Piotr Majewski

  2022-09-21

  Zawdzęczam temu szpitalowi zdrowie i to, że mogę chodzić, w tym szpitalu urodził się mój syn. Nie zgadzam się na redukcję oddziałów i personelu, ani na przenoszenie lekarzy to Torunia. Nie podoba mi się, że Marszałek Wojewódzctwa od lat działa w kierunku uzależnienia środowiska medycznego Bydgoszczy od miasta Toruń. Szpital im. Biziela jest bydgoskim szpitalem i samodzielną jednostką i tak ma być.

  11,277

  Monika Marcinkowska

  2022-09-21

  W szpitalu pracują fachowcy. Moj tesc dzieki nim wraca do zdrowia

  11,276

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,275

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,274

  ADAM CZAPIEWSKI

  2022-09-21

  Nie zgadzam się na zmniejszenie dostępności do specjalistów, ten szpital jest niezbędny.

  11,273

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,272

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  To bardzo dobry szpital !!!

  11,271

  Daria Szymańska

  2022-09-21

  11,270

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,269

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,268

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,267

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,266

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  Leczy moje dziecko

  11,265

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-21

  11,264

  Eugenia Bohatyrewicz

  2022-09-20

  Chcę aby szpital służył ludziom w takiej postaci jak jest obecni.

  11,263

  Andrzej Bohatyrewicz

  2022-09-20

  Żadna centralizacja jeszcze nikomu ma dobre nie wyszła

  11,262

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  11,261

  GENOWEFA MUSIAL

  2022-09-20

  11,260

  Piotr Stefanowski

  2022-09-20

  ...wszystkie środowiska (spoza umk naturalnie) wypowiadające się na rzeczony temat żywiołowo protestują wskazując na efekt tej decyzji - wybitnie niemerytorycznej, skandalicznej i podszytej słynną toruńską, szatańską nienawiścią do B-szczy - którym ma być LIKWIDACJA SZPITALA BIZIELA. Dwakroć mniejszemu Toruńiewkowi śni się kradzież naszych specjalistów do siebie??? Zabrać im nasze CM, już!!!!

  11,259

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  11,258

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  11,257

  Klaudia Gratkowska

  2022-09-20

  Rodziłam tam 3 lata temu i zamierzam w lutym przyszłego roku ;)

  11,256

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  W Bizielu są super specjaliści mili i kompetentni

  11,255

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  11,254

  Mariusz Kościelniak

  2022-09-20

  11,253

  Agnieszka Kościelniak

  2022-09-20

  11,252

  Zenon Ciupak

  2022-09-20

  Leczę się tu od kilku lat i twierdzę stanowczo, że jest tu najwspanialsza opieka

  11,251

  Marianna Ciupak

  2022-09-20

  jest to szpital profesjonalny , bardzo dobrzy lekarze ,wspaniały personel

  11,250

  Hanna Wójcicka

  2022-09-20

  11,249

  Kamila Hinz

  2022-09-20

  11,248

  Marek Petrich

  2022-09-20

  11,247

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  Byłem pacjentem oddziału otoralyngologii, mam doświadczenia z otoralyngologią w trzech szpitalach, wojewódzki w Sosnowcu, kliniczny w Zabrzu oraz Bziel w Bydgoszczy. Jakość obsługi zarówno w sensie medycznym jak i organizacyjnym nie pozostawia wątpliwości, że żadne zmiany nie są potrzebne.

  11,246

  Arletta Seklecka

  2022-09-20

  Seklecka

  11,245

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  11,244

  Katarzyna Marnocha

  2022-09-20

  Leczę się jak i syna u kilku specjalistów w tym roku szpitalu nie zabierajcie go nam.

  11,243

  Henryka Grabowska

  2022-09-20

  Chcę żeby szpital funkcjonował jako samodzielna jednostka jak do tej pory. Jest to bardzo dobry szpital. Cała moja rodzina korzysta z poradni i oddziałów w Tym Szpitalu

  11,242

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  Regularnie korzystam z usług Szpitala, podejście personelu jest o wiele bardziej przyjazne pacjentowi i jego stanu psychicznemu niż w szpitalu im dr Jurasza

  11,241

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  Placówka powinna służyć społeczeństwu.

  11,240

  Paweł Zygmański

  2022-09-20

  Uważam że szpital jest bardzo potrzebny i dysponuje wspaniałą kadrą.

  11,239

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  Ludzie chorują i potrzebują opieki. W mojej miejscowości zostalo zlikwidowane pogotowie więc niech jeszcze pozamykają szpitale. Nie mogę tego pojąć ze tak długo trzeba czekać na jakąkolwiek operacje czy zabieg a sala operacyjna w Juraszu wyrzorzystywana w 50 % . To czysty absurd , może zamiast łączyć czy zamykać placówkiskupmy się na znalezieniu środków dla tych wszystkich schorowanych w kolejka

  11,238

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  To dobry szpital.

  11,237

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  11,236

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  Nie zgadzam się na sposób decydowania w tym temacie. Działania uczelni nie są transparentne przez co jest więcej pytań niż odpowiedzi jaki skutek będą miały zmiany.

  11,235

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  11,234

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-20

  11,233

  Alicja Szramkowska

  2022-09-20

  Szramkowska Alicja

  11,232

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-19

  11,231

  Julia Buśkiewicz

  2022-09-19

  11,230

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-19

  11,229

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-19

  11,228

  Danuta Moszyńska

  2022-09-19

  11,227

  Jakub Karaszewski

  2022-09-19

  Uratowali mi wzrok

  11,226

  Sara Jaruzal

  2022-09-19

  Dzięki temu szpitalowi, żyje już dwa lata. Uratowali moje życie. Nie zgadzam się, by ograniczali nam pomoc medyczną.

  11,225

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-19

  Krystyna Mazur

  11,224

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-19

  Rewelacyjny szpital i pracujący w nim personel ❤️

  11,223

  Andrzej Kocikowski

  2022-09-19

  Jestem honorowym dawcą krwi zasłużony dla zdrowia narodu nr legitymacji 965/2019

  11,222

  Monika Sipiorska

  2022-09-19

  Nie zgadzam się z likwidacją szpitala

  11,221

  Wiktoria Ferenz

  2022-09-19

  11,220

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-19

  11,219

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-19

  11,218

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-19

  Jestem pacjentem szpitala i poradnii przyszpitalnych od dłuższego czasu.

  11,217

  Robert blaszczyk

  2022-09-19

  11,216

  Dorota PANASIUK

  2022-09-19

  11,215

  Agnieszka Władzińska

  2022-09-19

  Oszczędzanie na zdrowiu pacjentów to zbrodnia. Mam tragiczną historię rodzinną (mojej mamy, mieszkanki Bydgoszczy) związaną z oszczędzaniem na diagnostyce. Bydgoszcz w ostatnich latach dobrze wypadała w rankingach opieki szpitalnej, jako mieszkańcy regionu powinniśmy być z tego dumni, powinniśmy taki stan podtrzymać, a tłumaczenie likwidacji szpitala zdublowaniem się oddziałów jest cyniczne.

  11,214

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-19

  11,213

  Danka Danka

  2022-09-19

  11,212

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-19

  11,211

  Aleksandra dela

  2022-09-19

  Ponieważ sama korzystam z szpitala jakim jest Biziel i moje dzieci również

  11,210

  Halina Kubera

  2022-09-19

  Uważam że Toruń nie ma prawa rządzić służba zdrowia w Bydgoszczy niech rządzi w swoim miescie

  11,209

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-19

  Super lekarze i cała ekipa zaplecza medycznego

  11,208

  Ludwik Gapiński

  2022-09-19

  Leczę się w Bizielu od 2004 roku. Jestem bardzo zadowolony z pracy lekarzy oraz pielgniarek.

  11,207

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-19

  Zona dostała fachową pomoc ,zabieg kręgosłupa

  11,206

  Dariusz Stefański

  2022-09-19

  11,205

  Krzysztof Buklewski

  2022-09-19

  11,204

  Kamilia Malinowska

  2022-09-19

  11,203

  Mirosław Walentyn

  2022-09-19

  11,202

  Bartosz Głębocki

  2022-09-19

  11,201

  Małgorzata Barańska

  2022-09-19

  11,200

  Adriana Potocka-Gwiazdowska

  2022-09-19

  Nie zgadzam się z propozycją UMK o likwidacji tak dużego szpitala w mieście wojewódzkim. I tak mamy już duży dług zdrowotny, więc taki ruch nie pomoże w skróceniu kolejek na zabiegi i operacje.

  11,199

  Xavier Bayle

  2022-09-19

  Szpitali są niezbędne. Kosciołe, nie.

  11,198

  Cezary Urbański

  2022-09-19

  11,197

  Patryk Kucharski

  2022-09-19

  11,196

  Milena Mras

  2022-09-18

  11,195

  Magda Mras

  2022-09-18

  11,194

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  11,193

  Konrad Reda

  2022-09-18

  11,192

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  11,191

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  11,190

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  11,189

  Michał Bonk

  2022-09-18

  Nie zgadzam się na szafowanie ludzkim życiem w myśl interesu instytucji nie związanej z naszym miastem ani mieszkańcami.

  11,188

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  11,187

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  11,186

  Szymon Bruski

  2022-09-18

  11,185

  Artur Kadelski

  2022-09-18

  11,184

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  Jestem przeciwny. A szpital był po kontrolą Torunia

  11,183

  Janina Krzyżelewska

  2022-09-18

  11,182

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  11,181

  Tomasz Komosiński

  2022-09-18

  Moja mama korzysta kilka razy rocznie z placówki Jana Biziela. Nie ma samochodu by gdzie indziej jeździć a MZK w Bydgoszczy więcej w korkach stoi niż jeździ

  11,180

  Jacek Marcinkowski

  2022-09-18

  Ten szpital uratował życie mojej córki

  11,179

  Agata Marcinkowska

  2022-09-18

  Lekarze z oddziału neanatoligii uratowali życie mojej córki.

  11,178

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  Jestem związany ze środowiskiem akademickim i lekarskim, a oprócz tego bliskie mi osoby wielokrotnie uzyskiwały natychmiastową pomoc w szpitalu Biziela.

  11,177

  Adam Zgierski

  2022-09-18

  powinien istnieć ten szpital

  11,176

  Marta Walenczykowska

  2022-09-18

  11,175

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  11,174

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  11,173

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  11,172

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-18

  11,171

  Patrycja Lewandowska

  2022-09-18

  Kolejki we wszystkich szpitalach są ogromne, likwidacja jednego, specjalistycznego szpitala w Bydgoszczy bedzie ogromnym problemem dla mieszkańców.

  11,170

  Jadwiga Walenczykowska

  2022-09-18

  Wielokrotnie korzystałam i korzystam z pomocy specjalistów w szpitalu. Likwidację ze względów medycznych, ekonomicznych i pozostałych uważam za niezgodną z interesami pacjentów i całego środowiska Bydgoszczy i okolic. Proszę o wzięcie pod uwagę naszych interesów i opinii.

  11,169

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,168

  Maria Majewska

  2022-09-17

  wszystkie niejasne plany zawsze wychodzą z niekorzyścią dla prostego obywatela. Mało prawdopodobne aby połączenie tak dużych placówek wyszło korzystnie dla pacjenta.

  11,167

  Paweł Gołębiewski

  2022-09-17

  11,166

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,165

  Agnieszka Majewska

  2022-09-17

  Ratuje moje życie po raz kolejny

  11,164

  Kinga Majewska

  2022-09-17

  Najlepszy szpital na świecie

  11,163

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  Moja mama leczy się w tym szpitalu

  11,162

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,161

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,160

  Dorota Szałkowska

  2022-09-17

  Fuzja szpitali wpłynie negatywnie na poziom ochrony zdrowia w Bydgoszczy.

  11,159

  Anna Stejka

  2022-09-17

  11,158

  Izabela Laskowska

  2022-09-17

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala Biziela, w którym bywałam leczona ja i moja rodzina. W opinii mojej i wielu innych, szpital Jurasza to umieralnia i totalne niedbalstwo. Mam nadzieję, że moja noga nigdy w tym miejscu nie postanie, ani żadnego z moich bliskich. Żałuję, że kiedy mój dziadek zachorował, został położony w Juraszu. Można się domyślić jak to się skończyło. TYLKO BIZIEL!

  11,157

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,156

  Aleksandra Cegła

  2022-09-17

  11,155

  Natalia Kochan

  2022-09-17

  Urodziły się tam moje dzieci. Dochodziłam w tym szpitalu do zdrowia po wypadku samochodowym. Członek mojej rodziny został tam bardzo dobrze zoperowany. Uważam, że Bydgoszcz zasługuje na ten szpital

  11,154

  Katarzyna Szramkowska

  2022-09-17

  Fuzja szpitali zagraża bezpiecznemu dostępowi pacjentów do ochrony zdrowia w Bydgoszczy i niesie niebezpieczeństwo utraty pracy dla wielu członków personelu szpitala Biziela.

  11,153

  MICHAL STEJKA

  2022-09-17

  11,152

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,151

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,150

  Joanna Bąkowska

  2022-09-17

  Jest tu najlepsza opieka, bardzo troskliwe pielęgniarki oraz szybka pomoc w każdej sytuacji.

  11,149

  Alicja Maciborska

  2022-09-17

  Biziel jest jednym z najlepszych szpitali ,posiada wybitnych specjalistów i ma przede wszystkim ludzkie podejście do pacjenta

  11,148

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  Potrzebujemy opieki medycznej , a nie jej okrajania.

  11,147

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  Wspaniały szpital. Bardzo dobra opieka, wykwalifikowani specjaliści.

  11,146

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,145

  Wojciech Stejka

  2022-09-17

  11,144

  Karolina Piasecka

  2022-09-17

  11,143

  Beata Król

  2022-09-17

  11,142

  Joanna Król

  2022-09-17

  11,141

  Daria Wierzbicka

  2022-09-17

  Pracuje w nim dr. Kolosa, która jest moim lekarzem prowadzącym . Pomaga mi normalnie żyć i funkcjonowac z moją choroba

  11,140

  Maciej Orszagh

  2022-09-17

  11,139

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,138

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,137

  Dorota Wyżykowska Kozłowska

  2022-09-17

  Leczę się tam,oraz mnóstwo ludzi tam pracuje

  11,136

  Marcin Kłobukowski

  2022-09-17

  Tam się urodziłem. To po pierwsze. Po drugie i najważniejsze - jaki jest sens likwidacji jednostki leczniczej kiedy tysiące czeka na swoje leczenie miesiącami??!!

  11,135

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  Nie zgadzam się na zamknięcie oddziałów w Bydgoszczy, pełnia ważna role.

  11,134

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  Nie zgadzam się żeby z dwóch szpitali robić jeden kosztem pacjentów

  11,133

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,132

  Tomasz Stasiak

  2022-09-17

  11,131

  Grażyna Segatyńska

  2022-09-17

  11,130

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  Bydgoszcz za dużo traci na rzecz Torunia. Władze Bydgoszczy nie dbają o miasto Bydgoszcz i o mieszkańców Bydgoszczy

  11,129

  Rafał Błaszkiewicz

  2022-09-17

  11,128

  Katarzyna Waszkielewicz

  2022-09-17

  11,127

  Paweł Górny

  2022-09-17

  11,126

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,125

  Patryk Rutkowski

  2022-09-17

  11,124

  Marek Wojciechowski

  2022-09-17

  Dla dobra stabilności pracowników (lekarzy i pielęgniarek) i zarzadzania szpitalem oraz pozyskiwania środków jest to lepsze rozwiązanie.

  11,123

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  Pawel Kolodziej

  11,122

  Anna Bailey

  2022-09-17

  11,121

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-17

  11,120

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  leży mi na sercu dobro mojego regionu.

  11,119

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,118

  MAGDALENA

  2022-09-16

  Z mojego dość bogatego doświadczenia w zakresie pobytu na SOR-ach jak i jako pacjentka na oddziale- to najlepszy szpital w Bydgoszczy. Chęć zamknięcia go to jakiś ponury żart.

  11,117

  Aleksandra Piasecka

  2022-09-16

  11,116

  Lotariusz Rutkowski

  2022-09-16

  11,115

  Barbara Rutkowska

  2022-09-16

  11,114

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,113

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,112

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Szpital ma świetny specjalistów, a fuzja pogorszy dostęp do opieki pacjentom.

  11,111

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Uważam, że ten szpital jest potrzebny miastu i całej okolicznej społeczności.

  11,110

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,109

  Michał Luty

  2022-09-16

  11,108

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,107

  Agnieszka Luty

  2022-09-16

  11,106

  Patrycja Chilimoniuk

  2022-09-16

  11,105

  Julia Bondara

  2022-09-16

  Nie jestem za tym żeby oddać to dla Torunia

  11,104

  Piotr Ciempa

  2022-09-16

  11,103

  Zdzisław Nowacki

  2022-09-16

  11,102

  Hanna Nowacka

  2022-09-16

  11,101

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,100

  Paweł Roszkowski

  2022-09-16

  11,099

  Daria Roszkowska

  2022-09-16

  11,098

  Roman Witkowicz

  2022-09-16

  Interes pacjentów tego wymaga.

  11,097

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,096

  Oliwia Nowotka

  2022-09-16

  11,095

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,094

  Magdalena Dąbrowska

  2022-09-16

  Zostawcie Biziela w spokoju, bo to jedyny dobry szpital jaki mamy!!!

  11,093

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,092

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,091

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,090

  Maria Drela

  2022-09-16

  11,089

  Krystyna Juszczak

  2022-09-16

  Odebranie nam szpitala uważam za skandal

  11,088

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,087

  Kasia Onyśko

  2022-09-16

  11,086

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,085

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,084

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Bydgoszcz jest za dużym miastem na zmniejszanie infrastruktur szpitalnych !

  11,083

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,082

  Agnieszka Melcer

  2022-09-16

  ..rodziłam w tym szpitalu w 2018roku i polecam! Szpital to personel, a tam był najlepszy.

  11,081

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,080

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,079

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,078

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  UMK Toruń robi wszystko, żeby przejąć kierunek lekarski oraz bydgoskich lekarzy, których chce zmusić do pracy w Toruniu poprzez likwidację stanowisk lekarzy w Bydgoszczy

  11,077

  Janusz Książek

  2022-09-16

  11,076

  Patryk Miziuła

  2022-09-16

  11,075

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,074

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Jestem pacjentem Poradni Hematologicznej

  11,073

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  zgadzam się z przedmiotem petycji.

  11,072

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,071

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,070

  Graczyk Mariola

  2022-09-16

  11,069

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,068

  Agata widawska

  2022-09-16

  11,067

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,066

  Grażyna Gluba

  2022-09-16

  Najlepszy szpital w regionie!

  11,065

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,064

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,063

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Ten szpital jest bardzo ważny i potrzebny dla Bydgoszczy

  11,062

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Jestem stałym pacjentem

  11,061

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,060

  MAŁGORZATA KRALL

  2022-09-16

  11,059

  Krystyna zielińska

  2022-09-16

  11,058

  Joanna Zielińska

  2022-09-16

  11,057

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,056

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,055

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  zależy mi na dobrej służbie zdrowia w Bydgoszczy

  11,054

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,053

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,052

  Bartosz Jagła

  2022-09-16

  11,051

  Teresa

  2022-09-16

  11,050

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,049

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,048

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,047

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,046

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,045

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,044

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Mieszkańcy miasta i nie tylko potrzebują tego szpitala. Dostęp do medycyny w ramach NFZ i tak jest tragiczny.

  11,043

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,042

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,041

  Aleksandra Wełna

  2022-09-16

  Nie zgadzam się na likwidację oddziałów, centralne zarządzanie dwoma dużymi palcówkami, nadmierne oszczędności, które realnie obniżą jakość opieki medycznej.

  11,040

  Kajetan Ruciński

  2022-09-16

  Likwidacja działa na szkodę mieszkańców miasta. Szpital, który kształci doskonaly personel medyczny, zawsze udziela profesjonalnej pomocy potrzebującym bydgoszczanom. Według mojej opinii SOR oraz inne oddziały działają prężnie i widać, że ich głównym celem jest pomoc. A w rozwijającym się mieście z ponad 300 tyś. mieszkańcami likwidacja szpitala to jest jedno wielkie nieporozumienie.

  11,039

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,038

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,037

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,036

  Sandra Cieślak

  2022-09-16

  11,035

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,034

  Maja Gordon

  2022-09-16

  Jako pacjenci potrzebujemy dostępu do specjalistów i aby był on coraz łatwiejszy. Sytuacja polityczna przyczynia się jednak do czegoś zupełnie innego. Przekazanie zarzadzania nad szpitalem jednostkom z Torunia spowoduje zamykanie oddziałów, ograniczanie ilości łóżek a w efekcie pogorszenie dostępu do opieki medycznej. Czas uniezależnić Bydgoszcz od toruńskich fanaberii

  11,033

  Olgierd Bujanowski

  2022-09-16

  11,032

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  To mój szpital i przychodnia. Jestem bardzo zadowolona z funcjoniwania.

  11,031

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,030

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Rodzice korzystają z poradni szpitalnych oraz wielokrotnie rodzice byli tam operowani. Super skałd lekarzy

  11,029

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,028

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Dzieki opiece szpitala moj syn urodzony w zamartwicy noworodkowej przezyl, gdybym miala rodzic gdzoe indziej pewnie teraz zamiast zabawek kupowalabym znicze na grob... w zadnym szpitalu w okolicach nie ma tak dobrego sprzetu do ratowania zycia noworodkow

  11,027

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Szpitale nie powinny pozostać połączone.

  11,026

  Bartosz Maciejewski

  2022-09-16

  11,025

  Lidia Musiałowska

  2022-09-16

  11,024

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Jestem pacjentka szpitala od grudnia 2021 i nie wyobrażam sobie lepszej opieki medycznej:)

  11,023

  Sandra Zielińska

  2022-09-16

  11,022

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,021

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,020

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,019

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,018

  Krzysztof Brzozowski

  2022-09-16

  Nie zgadzam się z likwidacją tak dobrze prosperującego Szpitala, niepokój co będzie po konsolidacji.

  11,017

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Połączenie szpitali nie przekłada się na interes społeczny.

  11,016

  Barbara Czapla

  2022-09-16

  11,015

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,014

  Pawel Tomaszewski

  2022-09-16

  11,013

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,012

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,011

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,010

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,009

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  11,008

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Tu w tym szpitalu miałem refundowany aparat słuchowy i w tym szpitalu chciałbym kolejnej refundacji kolejnego aparatu słuchowego.

  11,007

  Anna Balewska

  2022-09-16

  11,006

  Agnieszka Skorupska

  2022-09-16

  11,005

  Nathan Stempień

  2022-09-16

  11,004

  Stanisław Wajs

  2022-09-16

  11,003

  Norbert Kwiatkowski

  2022-09-16

  11,002

  Alicja Tyloch

  2022-09-16

  11,001

  Dorota Wajs

  2022-09-16

  11,000

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,999

  Tomasz Pawęzka

  2022-09-16

  10,998

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,997

  Robert Rólka

  2022-09-16

  W szpitalu im. Biziela urodziły się moje dzieci. Oddział położnictwa, patologii ciąży oraz neonatologiczny uważam za bardzo wysoki. Jeden szpital specjalistyczny w regionie to za mało na zapotrzebowanie mieszkańców.

  10,996

  Aleksandra Racławska-Komosińska

  2022-09-16

  10,995

  ADAM WITCZAK

  2022-09-16

  10,994

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,993

  Agnieszka Żarnowiecka

  2022-09-16

  10,992

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,991

  Hanna Wajs-Kawczyńska

  2022-09-16

  10,990

  Przemysław Kawczyński

  2022-09-16

  10,989

  Paulina Staniszewska

  2022-09-16

  10,988

  Piotr Obolczuk

  2022-09-16

  10,987

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Nie zgadzam się na konsolidację szpitali, na gorszy dostęp do publicznej opieki medycznej, na przejście lekarzy do szpitala w Toruniu. Szpital Biziela jest doceniany na wielu polach na arenie krajowej, nie zgadzam się by to zaprzepaścić. Braki kadrowe w Toruniu nie mogą powodować pogorszenia opieki w Bydgoszczy, największym mieście województwa kujawsko-pomorskiego. Nie zgadzam się na likwidację.

  10,986

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,985

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Szpitale są potrzebne

  10,984

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,983

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Pogorszy to opiekę medyczną w regionie

  10,982

  Sandra Górna

  2022-09-16

  10,981

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,980

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,979

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,978

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Likwidując Szpital Biziela ograniczacie nam dostanie sie do lekarzy i szybszej opieki zdrowotnej .

  10,977

  Przemysław Różyczka

  2022-09-16

  10,976

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Szpital jest potrzebny. Sam się tam lecze.

  10,975

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Ponieważ ten szpital ratuje nas od wielu lat i nie wyobrażam sobie ,że mogłoby go nie być

  10,974

  anna szatkowska

  2022-09-16

  10,973

  Kamila Grygiel

  2022-09-16

  10,972

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Chciał bym uratować Biziela z tego względu że jak dla wielu z nas biziel jest dla nas szczególnym szpitalem na przykład wielu z nas się urodziło w nim leczy się ten szpital traktujemy jako nasz dom oraz nasze schronienie przed chorobami jakie my się zmagamy każdego dnia

  10,971

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,970

  Eliza Muszyńska

  2022-09-16

  10,969

  Robert Jurkszat

  2022-09-16

  10,968

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,967

  Krzysztof Dyrda

  2022-09-16

  Lekarze ze szpitala im. J. Biziela dwukrotnie uratowali mi życie. Nie wyobrażam sobie, aby ten szpital zniknął z mapy Bydgoszczy, a wszyscy mieszkańcy trafiali do , i tak już przeładowanego Jurasza.

  10,966

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,965

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,964

  KORNELA ŚLIWIŃSKA

  2022-09-16

  Leczę się w tym szpitalu od kilku lat, mamy tam również poradnie POZ że wspaniałymi specjalistami.

  10,963

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,962

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Szpital Biziela jest najlepszym szpitalem w Bydgoszczy. Jego zamknięcie odbije się negatywnie na zdrowiu mieszkańców Bydgoszczy i okolic.

  10,961

  Wiktoria Rzeżuska

  2022-09-16

  10,960

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  10,959

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-16

  Likwidacja szpitali w sytuacji długiego oczekiwania na możliwość wizyty i podjęcia leczenia zagraża dobru pacjentów

  10,958

  Katarzyna Śmierzchalska

  2022-09-16

  Dobrze kojarzy mi się ten szpital i nie można zabierać ludziom opieki NFZ a ludziom pracy

  10,957

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,956

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  Nie chcę dopuścić do likwidacji Szpital im. dr. J. Biziela

  10,955

  Anna Klich

  2022-09-15

  10,954

  Rafał Klich

  2022-09-15

  jestem z Wami

  10,953

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  Jestem pacjentką przyszpitalnej poradni chorób jelitowych i jak nikt inny, lekarze i pielęgniarki dbają o moje zdrowie i komfort życia!

  10,952

  Barbara Gwiazdowska

  2022-09-15

  10,951

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  Szpital musi zostać własnością Mieszkańców Bydgoszczy bo to Oni go zbudowali a nie mieszkańcy Torunia.

  10,950

  Alicja Jurkszat

  2022-09-15

  10,949

  Julia Ptaszynska

  2022-09-15

  10,948

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,947

  Grzegorz Bazylak

  2022-09-15

  10,946

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  Korzystam z usług poradni kardiologicznej i jestem obsłużony sprawnie

  10,945

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  Jest to najlepszy szpital w Bydgoszczy.

  10,944

  Anna Różańska

  2022-09-15

  10,943

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,942

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  Brakuje szpitali i lekarzy!

  10,941

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  Nie wyobrażam sobie bydgoskiej służby zdrowia bez tego ważnego ośrodka.

  10,940

  Wojciech

  2022-09-15

  10,939

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,938

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,937

  Eliza Kamińska

  2022-09-15

  10,936

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,935

  Wacława Szwedek

  2022-09-15

  To szpital bydgoski. Nie pozwólmy Toruniowi wchłaniać bydgoskich instytucji. Protestuję.

  10,934

  Aleksander Szwedek

  2022-09-15

  po połączeniu będzie nowy szpital molochem w konsekwencji z totalnym bałaganem, jaki już jest w mniejszym Juraszu

  10,933

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,932

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,931

  Jacek Żukowski

  2022-09-15

  10,930

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,929

  Janusz, Daniel Janik

  2022-09-15

  Działania UMK godzą w zdrowotny interes narodu i lokalnej społeczności.

  10,928

  DANUTA SKRZYPCZAK

  2022-09-15

  jestem pacjętką szpitala

  10,927

  Przemysław Kujawa

  2022-09-15

  Obawiam się, że obsługa w jednej placówce będzie się wiązała z większymi kolejkami, gorszym dojazdem i kwestiami parkowania (Jurasza jest w ścisłym centrum).

  10,926

  Piotr Gruszczyński

  2022-09-15

  10,925

  Sabina Hajnce

  2022-09-15

  10,924

  Henryk Łapiński

  2022-09-15

  10,923

  Barbara Łapińska

  2022-09-15

  10,922

  Sandra Grzegorzewska

  2022-09-15

  10,921

  Aleksandra Wozna

  2022-09-15

  10,920

  JERZY HAJNCE

  2022-09-15

  10,919

  Paulina Witkowska

  2022-09-15

  10,918

  Jacek Tomczyński

  2022-09-15

  Udzielono w szpitalu mi i osobom z mojej rodziny niejednokrotnie pomocy.

  10,917

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,916

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  Szpital jest potrzebny

  10,915

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,914

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,913

  Mateusz Dreger

  2022-09-15

  10,912

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,911

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  Szpital Biziela jest bardzo sprawnie działającym szpitalem.

  10,910

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,909

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-15

  10,908

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  Lubiszewska anna

  10,907

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,906

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,905

  Teresa Oparska

  2022-09-14

  Jesteśmy z mężem pod kontrolą specjalistów, którzy leczą w Bizielu, mamy blisko do szpitala.

  10,904

  Małgorzata Al-Shahari

  2022-09-14

  Jestem przeciwko niszczeniu wspólnego dorobku Bydgoszczan i zabieraniu lekarzy specjalistów do pracy w nowo wykańczanym szpitalu w Toruniu

  10,903

  Klaudia Makarenko

  2022-09-14

  10,902

  Agnieszka Kamińska

  2022-09-14

  10,901

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,900

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  likwidacja szpitalu jest absurdalnym działaniem.

  10,899

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,898

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,897

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  Jestem przeciwna fuzji.

  10,896

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,895

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,894

  Leszek Sawicki

  2022-09-14

  10,893

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  Zdrowie mieszkańców i dostęp do niezbędnej opieki medycznej jest zagrożony

  10,892

  Grażyna mocna

  2022-09-14

  Szpital Biziela jest najlepszą placówka i pracują tam świetni specjaliści

  10,891

  Klaudia Mocna

  2022-09-14

  Szpital Biziela jest bardzo dobry i lekarze którzy tam pracują są bardzo dobrymi specjalistami

  10,890

  Ryszard Langer

  2022-09-14

  10,889

  Agnieszka Grzonkowska

  2022-09-14

  Jesteście nam potrzebni!!! Ratuje IE ludzkie życia,pokolenia.

  10,888

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,887

  Tadeusz Bejgerowski

  2022-09-14

  10,886

  Marcin Balcerak

  2022-09-14

  10,885

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,884

  Krzysztof Szmelter

  2022-09-14

  Popieram stanowisko pracowników szpitala

  10,883

  Roman Bartosz

  2022-09-14

  10,882

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  Maciejewski Jan

  10,881

  Wioleta Bartosz

  2022-09-14

  Szpital jest bardzo dobrą i niezwykle potrzebną chorym jednostką medyczną

  10,880

  Michał Openchowski

  2022-09-14

  Szczególnie w tych czasach likwidacja szpitala jest jedną z najbardziej absurdalnych decyzji, którą można podjąć.

  10,879

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,878

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  zależy mi aby szpital działał tak samo jak teraz i aby nie nastąpiła jego likwidacja.

  10,877

  Hanna Kosecka

  2022-09-14

  Hanna Kosecka

  10,876

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,875

  Mateusz Gogolewski

  2022-09-14

  Urodziłem się w tym szpitalu i nie chcę, aby został zlikwidowany

  10,874

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,873

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,872

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,871

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,870

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,869

  Emilia Sławińska

  2022-09-14

  Biziel raztuje życie

  10,868

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,867

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,866

  Jagoda Reda

  2022-09-14

  10,865

  Grażyna Krośnicka

  2022-09-14

  10,864

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,863

  Elżbieta Nowak

  2022-09-14

  Podpisuje ponieważ, jestem zadowolona z fachowej opieki w tym szpitalu. Miły personel medyczny i profesjonalne podejście lekarzy specjalistów .

  10,862

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,861

  Jakub Gwizdała

  2022-09-14

  10,860

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,859

  Szymon Łasut-Balcerzak

  2022-09-14

  10,858

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,857

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,856

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,855

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,854

  Marlena Kuodys

  2022-09-14

  10,853

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  W Bizielu dostałem opiekę na najwyższym poziomie.

  10,852

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,851

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,850

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,849

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  Moje dziecko się tu leczy !

  10,848

  Ewelina Kurek

  2022-09-14

  To świetny szpital z fantastycznym personelem

  10,847

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  Szpital jest miejscem pracy mojej mamy ❤️

  10,846

  MARCIN DEMSKI

  2022-09-14

  Pracują tu ludzie którym zależy na dobru pacjenta i terminy są naprawdę szybkie w porównaniu do innych placuwek medycznych.

  10,845

  Lena Łasut-balcerzak

  2022-09-14

  10,844

  Mirosława Skowrońska

  2022-09-14

  Podpisuję , ponieważ jestem pacjentką tego szpitala od 2000r. Pracują tam dobrzy specjalisci A poza tym duża rolę stanowi dobry dojazd do placówki i lekarzy

  10,843

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,842

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,841

  Jadwiga Hejmanowska

  2022-09-14

  10,840

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,839

  Joanna Reinke

  2022-09-14

  10,838

  Sabina Kruczek

  2022-09-14

  10,837

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  Jestem pacjentką szpitala i obawiam się o swoje dalsze leczenie.

  10,836

  Julia Gałaska

  2022-09-14

  10,835

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,834

  Emilia Goślicka

  2022-09-14

  Leczę się tam od wielu lat

  10,833

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,832

  Tomasz konera

  2022-09-14

  10,831

  AO

  2022-09-14

  Urodziłam tam dwójkę dzieci. Opieka była cudowna, warunki nie najgorsze. Moj tata ma tam swoich lekarzy. Nie wyobrażam sobie, że Biziel miałby zniknąć.

  10,830

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,829

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala Biziela.

  10,828

  Dagmara Kowalska

  2022-09-14

  Razem z rodziną mieliśmy fachową obsługę i bardzo dobrych specjalistów

  10,827

  Lech Malinowski

  2022-09-14

  10,826

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,825

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-14

  10,824

  Renata Malinowska

  2022-09-13

  10,823

  Zofia Sarulewicz

  2022-09-13

  10,822

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,821

  Joanna

  2022-09-13

  10,820

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,819

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,818

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,817

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,816

  Arkadiusz Kruszyna

  2022-09-13

  arek

  10,815

  Magdalena Lewandowska

  2022-09-13

  10,814

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,813

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,812

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  Korzystam często z usług tego szpitala. Jego personel wyposażenie jest na bardzo wysokim poziomie. Oszczędności proszę poszukajmy gdzie indziej.

  10,811

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  Jestem mieszkańcem Regionu i korzystam z publicznej służby zdrowia

  10,810

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,809

  Hanna Grajek

  2022-09-13

  Leczę się u wszystkich specjalistów w tym szpitalu

  10,808

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  Piotrowska

  10,807

  Dorota Kordus

  2022-09-13

  10,806

  Hanna Szwarc

  2022-09-13

  10,805

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,804

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,803

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,802

  Artur Dorn

  2022-09-13

  10,801

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,800

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,799

  Grzegorz Idzikowski

  2022-09-13

  Jest to mój moralny obowiązek jako obywatela Bydgoszczy. Dość jednoosobowych decyzji w sprawach naszego miasta. Miasto jest NASZE.

  10,798

  Arleta Kolan

  2022-09-13

  10,797

  Klaudia Blaszak

  2022-09-13

  10,796

  Paweł Błaszak

  2022-09-13

  10,795

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,794

  Dorota

  2022-09-13

  Szpital powinien funkcjonować oddzielnie na własnym rozrachunku

  10,793

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,792

  Irena Błaszak

  2022-09-13

  10,791

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,790

  Marek Pawłowski

  2022-09-13

  Właśnie w tym szpitalu urodzili się moi dwaj synowie, którzy jako wcześniaki zostali objęci profesjonalną opieką na oddziale neonatologii. Dzięki staraniom zespołu specjalistów dziś możemy cieszyć się z ich życiem.

  10,789

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,788

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,787

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  Opieka szpitalna na wysokim poziomie

  10,786

  Anna Ozdoba

  2022-09-13

  10,785

  Dominika Jesionowska

  2022-09-13

  10,784

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,783

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,782

  Bartłomiej Barczak

  2022-09-13

  10,781

  Karol Pietrzak

  2022-09-13

  Wielu dobrych lekarzy straci pracę. Szpitale trzeba rozwijać a nie konsolidować zdrowie to nie zabawa w edukacje.

  10,780

  Kinga Skocz

  2022-09-13

  Nie zgadzam się z takimi decyzjami. Szpitale są potrzebne.

  10,779

  Piotr skocz

  2022-09-13

  Ponieważ jak widać dobro ludzi liczy się na końcu

  10,778

  Karolina Leśniewska

  2022-09-13

  10,777

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,776

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,775

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,774

  AGATA SZWIGOWSKA

  2022-09-13

  10,773

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,772

  JOLANTA KASPERSKA

  2022-09-13

  10,771

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,770

  ELŻBIETA KONIECZNA

  2022-09-13

  10,769

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,768

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,767

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,766

  Magdalena Kusz

  2022-09-13

  10,765

  Sara

  2022-09-13

  Jeden z najlepszych szpitali w mieście !

  10,764

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  Spowoduje to niewyobrażalną tragedię pracowników szpitala i osób, które się w tej placówce leczą.

  10,763

  Irena Głyżewska

  2022-09-13

  10,762

  Katarzyna Głyżewska

  2022-09-13

  10,761

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  10,760

  Marcin Bzdzion

  2022-09-13

  10,759

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  Szpital w mojej opini jest bardzo dobra placówką, dodatkowo ilość pacjentów który obsługuje wg mnie tez jest ogromna

  10,758

  Maria Kubska

  2022-09-13

  10,757

  Leszek Strózik

  2022-09-13

  10,756

  Natalia Strózik

  2022-09-13

  10,755

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-13

  Grzegorz Synakiewicz

  10,754

  Gracjan Wojda

  2022-09-13

  10,753

  Rafał Lisowski

  2022-09-13

  10,752

  Kazimierz Moszczyński

  2022-09-13

  Korzystam ze Szpitala J. Biziela od 1980r, ponieważ mam tu wszystkich lekarzy specjalistów z których zawsze byłem zadowolony. Jestem teraz w podeszłym wieku, dużo choruję i bardzo mi zależy żebym miał do lekarzy blisko. We wszystkich szpitalach w Bydgoszczy są ogromne kolejki oczekujących pacjentów na wizyt u specjalistów. Nie wyobrażam sobie żeby zamknięto nam dobrze dobrze funkcjonujący szpital.

  10,751

  Magdalena Grzonka

  2022-09-13

  10,750

  Marek Jarociński

  2022-09-12

  10,749

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Jestem pacjentką Szpitala im. J. Biziela i jestem zadowolona z opieki pracowników tej placówki.

  10,748

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Jest to szpital bliski memu sercu urodziłam tam syna. Korzystam z poradni lekarskich w szpitalu Biziela. Przy tak długich kolejkach w służbie zdrowia, narastającej liczbie osób chorych, likwidacja szpitala to najgorsze co może się przydarzyć Bydgoszczy i całemu regionowi włączając północną Wielkopolskę.

  10,747

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,746

  Lesław Szymanik

  2022-09-12

  Korzystam z usług tego szpitala Jestem zadowolony kadra zaangażowana i kompetentna.

  10,745

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,744

  Dorota Wachowicz

  2022-09-12

  10,743

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,742

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,741

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,740

  Anna Kozłowska

  2022-09-12

  10,739

  Paweł wrzeszykowski

  2022-09-12

  Podpisuje bo władze UMK zrobią chaos większy niż jest teraz w tym trudnym czasie. Wiem jak jest na juraszu jak na oddziale 7 osób dostało covid to personel tak nie dawal rady że aż obłęd.

  10,738

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Nie zgadzam się z decyzją likwidacji szpitala

  10,737

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Cenię ten szpital

  10,736

  jan sikorski

  2022-09-12

  10,735

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Jak uczelni nie stać na utrzymywanie szpitala, które otrzymał za darmo do celów dydaktycznych, to powinien oddać je miastu lub państwu.

  10,734

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,733

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Ponieważ tam głównie się lecze, jest to mój punkt pomocy.. także nie chce aby tak wiele lekarzy, pielęgniarek i sprzątaczy stracił swoją pracę.

  10,732

  Krzysztof Dubanowicz

  2022-09-12

  10,731

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,730

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,729

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,728

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Leczyłam się w Szpitalu Biziela. Jest to ważna w regionie jednostka.

  10,727

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,726

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Nie zgadzam się na likwidację

  10,725

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Korzystam ze świadczeń szpitala im. Biziela

  10,724

  Monika Stypczyńska

  2022-09-12

  Monika Stypczyńska

  10,723

  Bożena Bełkowska

  2022-09-12

  Jestem pacjentką centrum chorób jelit w Bizielu

  10,722

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,721

  Małgorzata Niekraszewicz

  2022-09-12

  10,720

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,719

  Anna Baumann

  2022-09-12

  Szpital musi być

  10,718

  Grzegorz Kaliszewski

  2022-09-12

  10,717

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,716

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,715

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,714

  Kamil Zdun

  2022-09-12

  Skorzystałem z toalety łącznie 3 razy, oddaje należne w formie petycji. NIE DAMY BY NAS GNĘBIŁ WRÓG, DZIECI NAM TORUŃMANIŁ!

  10,713

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,712

  Marek Rzysko

  2022-09-12

  10,711

  Maria Geonet-Bartczak

  2022-09-12

  Uważam, że to podłość domagać się likwidacji tego szpitala. Służy nam od wielu lat. Cała moja rodzina korzystała z pomocy tego szpitala i korzysta nadal . Cała rzesz ludzi zostanie bez pomocy. Czy o to Decydentom chodzi ? Czy Toruń w ten sposób chce pokazać swoją wyższość ? Jeszcze raz powtarzam - to podłe !!!!! Z poważaniem Maria Geonet - Bartczak

  10,710

  Paulina Frankiewicz

  2022-09-12

  Tylko w tym szpitalu zawsze otrzymałam pomoc.

  10,709

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,708

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Biziel to lepszy szpital

  10,707

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,706

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Lecze się w tym szpitalu od 19 lat i jestem zadowolona opieki specjalistów. Zamknięcie szpitala spowoduje jeszcze dłuższy okres oczekiwania na wizytę i utratę dobrych specjalistów.

  10,705

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Uważam, że szpital Biziela jest potrzebny. Odczulam się od 4lat na alergologii. Nie ma drugiego takiego oddziału w najbliższym promieniu 150km. Jest więcej takich oddziałów. Szpitale są potrzebne. Pozamykane ich skutkuje brakiem opieki zdrowotnej

  10,704

  Julia sadokierska

  2022-09-12

  10,703

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,702

  Anna Siedlecka

  2022-09-12

  Szpital Biziela jest potrzebny mieszkańcom

  10,701

  Daria Jasińska

  2022-09-12

  10,700

  Aleksandra Sobkowicz

  2022-09-12

  10,699

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Nie zgadzam się z likwidacja szpitala.

  10,698

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,697

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Nie wierzę że plan połączenia wynika z troski o dobro pacjentów i spłatę długów.

  10,696

  Agata Żeglicz

  2022-09-12

  10,695

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Ten szpital jest dla mnie bardzo ważny!

  10,694

  Maciej Baumann

  2022-09-12

  Dobry szpital i musi zostać

  10,693

  Kamil Chojnacki

  2022-09-12

  10,692

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  Rodziłam tam w 2016 roku, byłam zadowolona z opieki lekarzy i położnych.

  10,691

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-12

  10,690

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,689

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,688

  Monika Siedlecka

  2022-09-11

  10,687

  Maciej Kuch

  2022-09-11

  10,686

  Lucyna Poźniakowska-Misiak

  2022-09-11

  10,685

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,684

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,683

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,682

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,681

  Wojciech Klessa

  2022-09-11

  10,680

  Janina Klessa

  2022-09-11

  10,679

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,678

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,677

  dr n. med. Ewa Topczewska Staubach

  2022-09-11

  10,676

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,675

  Sara Tomczyk

  2022-09-11

  10,674

  Kamil Maćkowski

  2022-09-11

  10,673

  Katarzyna Reguła

  2022-09-11

  W tym szpitalu jest najlepszy w Bydgoszczy oddział neurologiczny. Leżałam tam kilka razy i za kazdym razem uzyskałam szybką i profesjonalna pomoc. Najlepsi neurolodzy w mieście.

  10,672

  Inga Traczykowska

  2022-09-11

  10,671

  Małgorzata Haraszkiewicz

  2022-09-11

  10,670

  Wiktoria Świerżewska

  2022-09-11

  10,669

  Łukasz Gawron

  2022-09-11

  10,668

  Ewelina Gawron

  2022-09-11

  10,667

  Agata Gawron-Berka

  2022-09-11

  10,666

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,665

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  Bydgoszcz jest miastem z dużym potencjałem edukacyjnym dla przyszłych medyków. Jest też wielkie zapotrzebowanie na specjalistów przy wzrastającej liczbie pacjentów. Utrata szpitala specjalistycznego w naszym mieście to wielki cios zadany po raz kolejny przez Toruń i UMK.

  10,664

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,663

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,662

  Natalia Kaczmarek

  2022-09-11

  Jesteśmy za głosem mieszkańców Bydgoszczy i Biziel jest również potrzebny jak reszta pozostałych.

  10,661

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,660

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,659

  Smakulska Paulina

  2022-09-11

  10,658

  Wiktoria Jankowska

  2022-09-11

  Nie pozwolę na to aby niewinni ludzie stracili prace

  10,657

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,656

  Ryszard Siuda

  2022-09-11

  10,655

  Anna Kłossowska

  2022-09-11

  10,654

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  To nie wymaga tłumaczenia

  10,653

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  Łączenie szpitali to zły pomysł i szkodzi mieszkańcom naszego miasta.

  10,652

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  Łączenie szpitali to zły pomysł i szkodzi interesom mieszkańców naszego miasta.

  10,651

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,650

  Jędrzej Buliński

  2022-09-11

  10,649

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  10,648

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  Jestem przeciw likwidacji szpitala

  10,647

  Edward Andruszko

  2022-09-11

  Leczę się w tym szpitalu i jestem bardzo zadowolony ze świadczonych usług za co dziękuję personelowi szpitala

  10,646

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  to jest szpital , powstały dzięki wysiłkowi mieszkańcow i chcemy byc godnie leczeni i miec chociaz nie pogorszoną dostępność do terapii.

  10,645

  Malinda Davies

  2022-09-11

  10,644

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  Jestem przeciw likwidacji szpitala Biziela

  10,643

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  Jestem pacjentem oddziału gastroenterologii

  10,642

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  Konsolidacja szpitali klinicznych jest nieuzasadniona i nie bedzie sluzyc potencjalnym pacjentom

  10,641

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-11

  Nie chcę żeby szpital został zamknięty, ponieważ wielu moich krewnych było tak wyleczonych

  10,640

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Ponieważ jest to jeden z najważniejszych szpitali w regionie. Najbliższy mojego miejsca zamieszkania. Spzital w którym pracuje setki oddanych sprawie ludzi.

  10,639

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Jestem pacjentką szpitala Biziela.

  10,638

  Małgorzata Suchomska

  2022-09-10

  10,637

  Bernadeta Cyran

  2022-09-10

  Jest potrzebny ten szpital by ratować nasze zdrowie i zycie

  10,636

  Sylwia Mazella

  2022-09-10

  10,635

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Nie zgadzam się z likwidacją.

  10,634

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,633

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,632

  Monika Kowalik

  2022-09-10

  10,631

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,630

  Adam Niepokój

  2022-09-10

  10,629

  Radosław Knapik

  2022-09-10

  10,628

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,627

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,626

  Monika Grochowska

  2022-09-10

  10,625

  Patryk Lesiak

  2022-09-10

  10,624

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,623

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,622

  Ewa Zielińska

  2022-09-10

  Po prostu szpital jest potrzebny jak i dla mieszkańców Bydgoszczy jak i dla całego województwa.

  10,621

  Alina Nalazek

  2022-09-10

  10,620

  Marta Klonowska

  2022-09-10

  10,619

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,618

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,617

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,616

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,615

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Każde scentralizowanie nie wychodzi na dobre. Brak konkurencji.

  10,614

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Każde scentralizowanie jest szkodliwe

  10,613

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,612

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,611

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,610

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,609

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,608

  Paulina Prymula

  2022-09-10

  10,607

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Nie zgadzam się na pogorszenie stanu usług medyczny dla 0,5 mln miasta i okolic.

  10,606

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,605

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,604

  Sebastian Kubiak

  2022-09-10

  10,603

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,602

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,601

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,600

  Katarzyna Bernadowicz

  2022-09-10

  Każdy szpital jest potrzebny!

  10,599

  Wojciech Suchocki

  2022-09-10

  10,598

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,597

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,596

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,595

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Urodziłam tam córeczkę i synusia .

  10,594

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Podpisuje ponieważ się tam urodziłem

  10,593

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,592

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,591

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,590

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,589

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  UMK Toruń nie powinien decydować o szpitalu w Bydgoszczy, który został podstępnie przejętych wraz z Akademią Medyczną za rządów dąbrowicza „prezydenta” Bydgoszczy.

  10,588

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Nalezy ratowac szpital, mam mile wspomnienia a po za tym jest potrzebny chorym pacjentom.

  10,587

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Bo chcę, Bo mogę !

  10,586

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,585

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Dostęp do opieki zdrowotnej powinien być jak najszerszy zamknięcie tak dużego szpitala spowoduje zwiększenie i tak długich już kolejek do specjalistów i na różnego rodzaju zabiegi operacje

  10,584

  Sylwia Wiśniewska

  2022-09-10

  10,583

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Szpital jest bardzo pożyteczny, mocno wpisał się w bydgoską rzeczywistość. Szkoda likwidować dobrze działającą placówkę.

  10,582

  Kamila Biskup

  2022-09-10

  Istnienie tej placówki jest niezbędne do ochrony zdrowia obywatelskiego.

  10,581

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  10,580

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-10

  Szpital jest potrzebny

  10,579

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,578

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,577

  Krzysztof Wołonkiewicz

  2022-09-09

  10,576

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  wspaniała opieka lekarska (OAIIT)

  10,575

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  Jestem studentką CM UMK w Bydgoszczy i pragnę by zajęcia odbywały się w Bydgoszczy, nie w Toruniu

  10,574

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,573

  Patrycja Siwek

  2022-09-09

  Szpital Biziela jest bardzo potrzebny w tym mieście

  10,572

  Maria Zajączkowska

  2022-09-09

  10,571

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,570

  Maciej Olejniczak

  2022-09-09

  Jest to jeden z najlepszych szpitali w Bydgoszczy z bardzo dobrymi lekarzami.

  10,569

  Paweł Kociński

  2022-09-09

  Jestem przeciwny likwidacji szpitala Biziela.

  10,568

  Barbara Behlke

  2022-09-09

  10,567

  Radosław Kowalski

  2022-09-09

  10,566

  Waldemar Zyśk

  2022-09-09

  Szpital jest niezbędny dla mieszkańców miasta i województwa

  10,565

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,564

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,563

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,562

  Łukasz Chalewicz

  2022-09-09

  10,561

  Adam Czapiewski

  2022-09-09

  Jestem przeciwny likwidacji placówki, o której mowa, i jakiejkolwiek innej! Jak wspomniano w petycji, placówki powstają i funkcjonują z pieniędzy podatników, i dla ich dobra mają funkcjonować, czy to się rządzącym podoba, czy też nie!!! Szpital Biziela uratował życie mojego dziecka, gdzie inny szpital, robił wszystko, aby oddać malucha do innej placówki, ponieważ personel się poddał...

  10,560

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,559

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,558

  Marta Błachut

  2022-09-09

  10,557

  Roksana Sobolska

  2022-09-09

  10,556

  Małgorzata Mówinska Zyśk

  2022-09-09

  Jestem stałą pacjentką,jest wspaniały personel

  10,555

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,554

  Szymon Waszak

  2022-09-09

  Chcę ratować ten szpital przed likwidacją.

  10,553

  Marta Dobosz

  2022-09-09

  To się w głowie nie mieści, żeby likwidować szpital, gdzie opieka medyczna ledwo zipie

  10,552

  Monika Rywczyńska

  2022-09-09

  Ludzie muszą mieć gdzie się leczyć. Właśnie moje dziecko jest operowane w tym szpitalu i może będzie konieczność drugiej operacji i gdzie mamy wtedy pójść? W Toruniu nie ma możliwości dlatego przyjeżdżamy specjalnie z Torunia do szpitala Biziela w Bydgoszczy. Nie likwidujcie tego szpitala!!!

  10,551

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  Uważam, że szpital Biziela jest bardzo potrzebny i nie zgadzam się z zarządzaniem ważnymi dla miasta placówkami przez Toruń, bo następnym krokiem będzie przeniesienie w całości Wydziału Medycznego do Torunia i pozbycie się Jurasza jako szpitala klinicznego.

  10,550

  Patryk Mańka

  2022-09-09

  Miałem zabieg na oddziale okulistycznym. Byłem potraktowany bardzo profesjonalnie, kadra była bardzo życzliwa.

  10,549

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,548

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,547

  Wojciech Kaczmarek

  2022-09-09

  Podpisuję ponieważ w przeszłości ludzie bez charakteru zgodzili się na przejęcie bydgoskiej infrastruktury przez trzeciorzędny uniwersytet i należy to postępujące zło zatrzymać.

  10,546

  Joanna Matuszewska

  2022-09-09

  10,545

  Małgorzata Mistrzak

  2022-09-09

  Mistrzak

  10,544

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,543

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,542

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,541

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  Od lat korzystam z usług medycznych Szpitala Biziela i jestem z nich bardzo zadowolona. Jak zamknięty będzie Szpital, to starsi ludzie, tacy jak ja, nie doczekają się już wizyt do lekarzy specjalistów.

  10,540

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,539

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,538

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,537

  Emilia Augustynowicz

  2022-09-09

  10,536

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  Małe jest piękne i skuteczniejsze...

  10,535

  Karolina Laudańska

  2022-09-09

  10,534

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,533

  Michał Siuchniński

  2022-09-09

  10,532

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,531

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  Ten szpital kilkukrotnie ratował życie członków mojej rodziny.

  10,530

  Jakub Siekierski

  2022-09-09

  10,529

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  Jestem przeciwko likwidacji szpitala ponieważ sam jaki moja rodzina kożysta z ich usług i jestem bardzo zadowolony z obsługi personelu medycznego jaki i całej obsługi szpitala bardzo pomocni.

  10,528

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,527

  Agnieszka Kwaśniak

  2022-09-09

  10,526

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,525

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  Likwidacja Szpitala Biziela odbędzie się przede wszystkim kosztem nas, pacjentów. Poza tym należy mieć wybór a konkurencja zawsze wzbudza współzawodnictwo i pracę nad tym, żeby być lepszym.

  10,524

  Alicja Łasińska

  2022-09-09

  10,523

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,522

  Małgorzata Kaczmarczyk

  2022-09-09

  10,521

  Oskar Reschke

  2022-09-09

  Nie zgadzam się z likwidacją szpitala

  10,520

  Ewa Roszak

  2022-09-09

  Lekarze z oddziału reumatologicznego w 2016 roku uratowali życie mojemu ojcu. Od tamtej pory ojciec skutecznie leczy się w Bizielu. Składam podziękowania i wyrazy szacunku dla całego personelu oddziału reumatologicznego.

  10,519

  Rafał Panowicz

  2022-09-09

  10,518

  Monika Opala

  2022-09-09

  10,517

  Brenda Opala

  2022-09-09

  10,516

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  Jest to znany w całym województwie szpital o wysokim poziomie leczenia i nie zgadzam się na uszczuplanie i tak niewielkiej bazy leczniczej regionu.

  10,515

  Sebastian Chmielecki

  2022-09-09

  10,514

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-09

  10,513

  Tomasz Klopocki

  2022-09-09

  10,512

  Lidia Bańka

  2022-09-09

  Jestem przeciw zamykaniu szpitala

  10,511

  Małgorzata Szulc

  2022-09-08

  10,510

  Joanna Zajkowska

  2022-09-08

  Tam mnie wyleczyli

  10,509

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,508

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,507

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,506

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,505

  ADAM SWIETLICKI

  2022-09-08

  To dobry szpital, potrzebny mieszkańcom, w dobrej lokalizacji

  10,504

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,503

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,502

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,501

  Tomasz Poczwardowski

  2022-09-08

  10,500

  Yevheniia Krasnoukhova

  2022-09-08

  10,499

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Chce by został niezależny szpital

  10,498

  Agnieszka Chojna

  2022-09-08

  To jest dobry szpital. Posiada dużo specjalistycznych poradni i oddziałów.

  10,497

  Iwona Szyszkowska

  2022-09-08

  10,496

  Aleksandra Szyszkowska

  2022-09-08

  10,495

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,494

  Klaudia Złotowska-Śliperska

  2022-09-08

  10,493

  Ewa Świetlicka

  2022-09-08

  Jest niezbędny

  10,492

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,491

  Martyna Chęcińska

  2022-09-08

  Gdzie my dojeżdżać leczyć się. Mając dzieci jest nierealne jechać jeszcze dalej

  10,490

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Jestem rodzicem dziecka, które jest objęte wspaniałą opieką okulistyczną w tym szpitalu i mam nadzieję, że to się nie zmieni.

  10,489

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,488

  Szymon ciążkowski

  2022-09-08

  Jest to ważny obiekt w mieście nie jednej osobie uratował życie . Nie niszczą go ludzie niszczą go ustawy i aktualny rząd

  10,487

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,486

  Bożena Murawska

  2022-09-08

  Kożystam z przychodni przyszpitalnych i nie wyobrażam sobie dłuższych kolejek.

  10,485

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  właśnie ratujecie moją mamę

  10,484

  Zbigniew Murawski

  2022-09-08

  W mieście 400tysięcznym muszą być co najmniej trzy szpitale.

  10,483

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Prawdziwy, życzliwi fachowcy.

  10,482

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,481

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Leczę się w tym szpitalu od sześciu lat w klinice reumatologii i chorób tkanki łącznej. Jest tam wspaniała kadra lekarzy.

  10,480

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Szyperski

  10,479

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,478

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,477

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,476

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,475

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,474

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Nie zgadzam się z likwidacją szpitala Biziela

  10,473

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Czekam w Bydgoszczy 7 lat na operacje i nie ma miejsc.

  10,472

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Ponieważ to szpital z tradycjami, budowany przez ludzi dla miasta. To szpital w którym można uzyskać pomoc wieku doskonalych specjalistów. Poniwmewaz jest potrzebny w Bydgoszczy. Nie zgadzam się na zamykanie szpitala przez głupie wizję rektora UMK. Rozumiem zagrywki polityczne by Bydgoszcz była miastem podległym Toruniowi. Gdzie są władze państwa polskiego które pozwalają na takie praktyki. Wstyd

  10,471

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,470

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,469

  Grażyna Strzyżewska

  2022-09-08

  10,468

  Aleksandra Szulc

  2022-09-08

  10,467

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,466

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Nie chce likwidacji szpitala

  10,465

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,464

  Magdalena Borowiec

  2022-09-08

  10,463

  Małgorzata Wrońska

  2022-09-08

  10,462

  Joanna Borkowska

  2022-09-08

  Nie godzę się, aby w dużym wojewódzkim mieście nastąpiło rozmontowanie opieki zdrowotnej. Połączenie szpitali będzie wyłącznie na niekorzyść pacjentów, którzy będą oczekiwali w jeszcze większych kolejkach na wizyty lekarskie lub zabiegi. Nie zapominajmy, że szpital Jurasza ma zdecydowanie większe zadłużenie, a decyzja o połączeniu jest polityczna i przede wszystkim jest na rękę miastu "T"....

  10,461

  Krzysztof Paterski

  2022-09-08

  10,460

  Weronika Dończewska

  2022-09-08

  10,459

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,458

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,457

  Tomasz Piotrowski

  2022-09-08

  10,456

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,455

  Aleksandra Wielechowska

  2022-09-08

  10,454

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,453

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  To jeden najlepszych szpitalu w pobliżu

  10,452

  Anna Czern8ak

  2022-09-08

  10,451

  Daria Lewandowska

  2022-09-08

  10,450

  Magdalena Maciejewska

  2022-09-08

  10,449

  Yuliia Perekopai

  2022-09-08

  10,448

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,447

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,446

  Natalia Kaczyńska

  2022-09-08

  10,445

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,444

  Krzysztof

  2022-09-08

  10,443

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,442

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  cała rodzina korzysta z leczenia w tym szpitalu

  10,441

  Jakub Błaszak

  2022-09-08

  Ponieważ moja wybranka była zadowolona z pobytu długie w tym szpitalu i z opieki.

  10,440

  Wiesław Sławiński

  2022-09-08

  10,439

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Jestem pacjentką Oddziału Hematologii Biziela i jestem dobrze leczona, mam dobrego lekarza i dobrą opiekę pielęgniarską. Mocno obawiam się, że proponowane zmiany spowodują utratę obecnego standardu leczenia. Obawiam się również, jaki będzie los realizowanych inwestycji, w tym planowanej rozbudowy Hematologii.

  10,438

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,437

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,436

  Agnieszka Błaszak

  2022-09-08

  Bardzo dobra opieka

  10,435

  Andrzej Kurzydło

  2022-09-08

  Zaproponowane rozwiązanie alternatywne (fuzja ze Szpitalem Jurasza) nie poprawi sytuacji na rynku ochrony zdrowia, a ją pogorszy.

  10,434

  Elżbieta Swiercz

  2022-09-08

  10,433

  Ewa Stosik-Legin

  2022-09-08

  10,432

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,431

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,430

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,429

  Mikołaj Michalak

  2022-09-08

  10,428

  Krystian Podlewski

  2022-09-08

  10,427

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,426

  Filip Zieliński

  2022-09-08

  10,425

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,424

  MONIKA KOWALEWSKA

  2022-09-08

  10,423

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,422

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,421

  Piotr Prusakiewicz

  2022-09-08

  10,420

  Wojciech Prusakiewicz

  2022-09-08

  Od maja 2022 leczę się w tutejszej Poradni Chorób Jelitowych (Centrum Endoskopii Zabiegowej). Nie chcę, by szpital został zlikwidowany.

  10,419

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,418

  Seweryn Stojke

  2022-09-08

  10,417

  Adrianna Augustyńska

  2022-09-08

  Łączenie szpitali spowoduje pogorszenie dostępu do leczenia i udzielania pomocy chorym

  10,416

  Rafał Skupin

  2022-09-08

  10,415

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Nie wierzę w żadne korzyści wynikające z fuzji obu placówek. Nie rozumiem dlaczego Toruń wtrąca się w organizację leczenia w Bydgoszczy.

  10,414

  Marcin Traczykowski

  2022-09-08

  10,413

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,412

  Małgorzata Reszkowska

  2022-09-08

  10,411

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,410

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,409

  Szymon Kociński

  2022-09-08

  likwidacja Szpitala im. Dr J. Biziela jest niezasadna i będzie ogromną szkodą dla pacjentów naszego regionu. Odrębność placówek sprzyja wypracowywaniu szerszej gamy technik pracy i metodologii leczenia pacjentów.

  10,408

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  10,407

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Likwidacja szpitala to jakaś kpina. W dobie pandemii, beznadziejnego dostępu do.pubkicznej służby zdrowia likwidacja właśnie rozbudowywanego szpitala brzmi jak zart...

  10,406

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  To mój szpital w, którym się urodziłem, nie chcę, aby go zamknąć. Mam dobre wspomnienia o tym szpitalu jest fajna atmosfera, są również fajne pielęgniarki i lekarze, są perwekcyjne to co robią, sama atmosfera pozwala, aby tam przyjść i się leczyć

  10,405

  Tomasz Wrzeszykowski

  2022-09-08

  10,404

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-08

  Byłem pacjentem tego szpitala również osoby z mojej rodziny. Ten szpital jest potrzebny aby odciążyć kolejne i mają dobrych specjalistów.

  10,403

  Bartosz Betlewski

  2022-09-07

  10,402

  Grzegorz Kacprzak

  2022-09-07

  Bydgoszcz nie może odpuszczać takich miejsc, to jest niezgodne z politykom bezpieczeństwa miasta.

  10,401

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,400

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  Likwidacja placówki służby zdrowia jaką jest szpital im. Biziela odbije się że szkodą dla pacjentów

  10,399

  Andrzej Stachowiak

  2022-09-07

  To niezwykle potrzebny Szpital i trzeba go zachować dla pacjentów. Ten Szpital ma dużo szczęścia bo ma b dobrą kadrę medyczną i jest bardzo dobrze zarządzany.

  10,398

  Wiktoria Spławska-Cieślik

  2022-09-07

  10,397

  Dominika Żyża

  2022-09-07

  10,396

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,395

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  Niezgadzam się z likwidacją szpitala

  10,394

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  Niezgadzam się z likwidacją szpitala

  10,393

  Joanna Jucewicz

  2022-09-07

  10,392

  Kasia

  2022-09-07

  10,391

  Jadwiga Ozdzinska

  2022-09-07

  10,390

  Adam Jucewicz

  2022-09-07

  10,389

  Aniela Zmaczyńska

  2022-09-07

  10,388

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  Szpital ten jest bardzo potrzebny całej społeczności bydgoszczan i nie tylko.

  10,387

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,386

  Marian Ujazdowski

  2022-09-07

  10,385

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,384

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,383

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,382

  Elżbieta

  2022-09-07

  Zawsze byłam traktowana z wyrozumisliscią i profesjonalną pomocą.

  10,381

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,380

  Agnieszka Jędrzejewska - Stachura

  2022-09-07

  10,379

  Beata Pruchniewicz-Tajl

  2022-09-07

  W Bizielu mam swoich lekarzy, czekam też na operacje. Jestem pod stała OPIEKA i dobrze mi z tym

  10,378

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,377

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  Uważam, że sam pomysł połączenia obu szpitali i pozostawienia jednego SOR jest CHORY. Niech Pan Rektor z Torunia łączy - likwiduje szpitale u siebie.

  10,376

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,375

  Mariusz Staszak

  2022-09-07

  10,374

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,373

  Damian Nowakowski

  2022-09-07

  Nowakowski

  10,372

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,371

  Małgorzata Wrońska-Granatowicz

  2022-09-07

  ilość miejsc w bydgoskich szpitalach jest niekiedy niewystarczająca (byłam w grudniu 2020r w szpitalu Jurasza ) i pacjęci leżeli na korytarzach, po kilku( !) pacjętow na jednym korytarzu

  10,370

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,369

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,368

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,367

  Edyta gaweł

  2022-09-07

  10,366

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,365

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,364

  Halina gaweł

  2022-09-07

  10,363

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,362

  Paulina

  2022-09-07

  10,361

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,360

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  jest to bardzo dobry szpital

  10,359

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,358

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,357

  Piotr Deszczyński

  2022-09-07

  10,356

  Katarzyna Pączek

  2022-09-07

  10,355

  Karol Okuniewski

  2022-09-07

  10,354

  Daria Groń

  2022-09-07

  10,353

  Sylwia Rogacka

  2022-09-07

  10,352

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  Szpital daje miejsca na pobyt pacjentom powiatu żnińskiego po połączeniu będzie brakło miejsc pomyślcie o nas

  10,351

  Małgorzata Diedrich

  2022-09-07

  10,350

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,349

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,348

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,347

  Agnieszka Pawełczak-Sokołowska

  2022-09-07

  Cała moja rodzina od lat leczyła i leczy sie w Szpitalu Biziela. Nie wyobrażam sobie jego zamknięcia.

  10,346

  Katarzyna Matuszewicz-Korniluk

  2022-09-07

  10,345

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,344

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  Podpisuje ponieważ ten szpital postawił moja mame na nogi. Gdy zgłaszaliśmy się z udarem od razu uzyskaliśmy pomóc w przeciwieństwie do Jurasza gdzie czekaliśmy na sor ponad 45min. Druga sprawa jest to ze po udarach w Bizielu jest naprawdę Bardzo dobra opieka oraz rehabilitacja w przeciwieństwie do Jurasza ! Dużo moich znajomych chwali oddzial położnictwa.

  10,343

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  Ponieważ utrudni to dostęp do świadczeń zdrowotnych wielu Boga winnym osobom…:

  10,342

  Gabriela Czebotar

  2022-09-07

  10,341

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,340

  Aleksandra KILIŃSKA

  2022-09-07

  Musi byc ten Szpital i tyle.Duzo wspomnień.

  10,339

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,338

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,337

  Tomasz Kulczyński

  2022-09-07

  10,336

  Mirosław Kubisk

  2022-09-07

  Kubiak Mirosław

  10,335

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,334

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,333

  ELŻBIETA SKOWRONEK

  2022-09-07

  Pomocy zawsze otrzymałam z strony szpitala. Oddział neurologiczny

  10,332

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,331

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  Ziółkowska

  10,330

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,329

  Justyna Okuniewska

  2022-09-07

  10,328

  Donata Sulinska

  2022-09-07

  Sulinska Donata

  10,327

  Jan Kulkowski

  2022-09-07

  10,326

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,325

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,324

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  Byłam pacjentką tego szpitala. Szybko obsłużona na SOR (godzina podczas gdy w Juraszu miałabym czekać 19h na ortopedę)

  10,323

  Kamila Graj

  2022-09-07

  Jestem pacjentem tego szpitala . Pracuje tutaj profesjonalna ,miła i pomocna załoga na każdym szczeblu. Nie pozwolimy zlikwidować tego szpitala.

  10,322

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,321

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,320

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,319

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,318

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,317

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,316

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,315

  Jan Drzażdżynski

  2022-09-07

  Połączenie tych Szpitali jest niedopuszczalne. Jeżeli UMK ma problem to zwrócić Akademię Medyczną pod UKW lub Politechnikę. To wstyd by miasto połowę mniejsze od Bydgoszczy dyktowało nam warunki.

  10,314

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,313

  Jacek Zacharzewski

  2022-09-07

  Nie zostawimy was!

  10,312

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,311

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,310

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,309

  Eliza Czarnecka

  2022-09-07

  10,308

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,307

  Ewa Spietelun

  2022-09-07

  10,306

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,305

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,304

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,303

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,302

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  Szpital jest i będzie ważną jednostką w życiu społeczności. Zamknięcie szpitala spowoduje zmniejszenie dostępu do profilaktyki a co za tym idzie zwiększy liczbę osób chorych. Czy Pan weźmie na swoje barki odpowiedzialność za choroby, ból i śmierć które Pan powoduje swoją decyzją?

  10,301

  Joanna Wyszyńska

  2022-09-07

  10,300

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-07

  10,299

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,298

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Nie wyobrażam sobie zamknięcia szpitala z tak wieloma oddziałami i specjalistami

  10,297

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,296

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Ten szpital wiele dla mnie znaczy.

  10,295

  Natalia

  2022-09-06

  Jestem studentem CM UMK

  10,294

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,293

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,292

  Malgorzata Paszkiewicz

  2022-09-06

  10,291

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,290

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,289

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,288

  Sandra

  2022-09-06

  10,287

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,286

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,285

  Marcin Zmuda Trzebiatowski

  2022-09-06

  10,284

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,283

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Uratowali mojego byłego chłopaka, który miał stan zagrożenia życia przez hemofilię

  10,282

  Piotr Wesołowski

  2022-09-06

  Najlepsza opieka medyczna, jedyny szpital w Polsce który podejmuje się operacji osób z hemofilia.

  10,281

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,280

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,279

  Julia Szymczak

  2022-09-06

  10,278

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,277

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Jestem pacjentem i nie wyobrażam sobie likwifacji tej placówki.

  10,276

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,275

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,274

  Adam Jabłoński

  2022-09-06

  opieka na 5

  10,273

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,272

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,271

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Zdarza mi się korzystać z pomocy w SOR. Zawsze byłam tam dobrze obsłużona jako pacjent. Ostatnio byłam tam 04.09.2022 z podejrzeniem o udar. Nie wyobrażam sobie, że szpital ten miałby zniknąć z naszego miasta. Protestuję przeciw temu

  10,270

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,269

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,268

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Likwidacja jest na niekorzyść pacjentów oraz załogo szpitala

  10,267

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,266

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,265

  Małgorzata Marynowska

  2022-09-06

  Moim zdaniem to bardzo dobra placówka. Ludzie tam pracujący to ludzie z empatią. (Fachowość nie podlega dyskusji) 2 razy uratowano mi tam życie!! Pacjent jest tam traktowany jak człowiek.

  10,264

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,263

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,262

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,261

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,260

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,259

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,258

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,257

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,256

  Sławomir Stachowski

  2022-09-06

  Jest to najlepszy szpital w Bydgoszczy

  10,255

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Szpital jest potrzebny mieszkańcom Bydgoszczy.

  10,254

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,253

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  W styczniu chciałabym w szpitalu biziela urodzić dziecko

  10,252

  Karolina C.

  2022-09-06

  10,251

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Jak miałby Biziel nie istnieć...??? To jakiś sen.

  10,250

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,249

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,248

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,247

  Aleksandra Hanasz

  2022-09-06

  10,246

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,245

  Aneta Stachowska

  2022-09-06

  10,244

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,243

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,242

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,241

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,240

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,239

  Alicja Pionke

  2022-09-06

  10,238

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,237

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,236

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,235

  Tomasz Dudziak

  2022-09-06

  10,234

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,233

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,232

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,231

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,230

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,229

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Jeden szpital mniej większe kolejki

  10,228

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  I tak nie można dostać się do lekarza. Likwidacja spowoduje jeszcze większe problemy.

  10,227

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,226

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Służba zdrowia jest w opłakanym stanie i nie można dostać się do lekarza.

  10,225

  Andrzej Szczepański

  2022-09-06

  10,224

  Maria Dobrzykowska

  2022-09-06

  10,223

  Stanisław Zajchowski

  2022-09-06

  Stanisław Zajchowski

  10,222

  Barbara Zajchowska

  2022-09-06

  Barbara Zajchowska

  10,221

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,220

  Robert Reimus

  2022-09-06

  10,219

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,218

  Dariusz Muszyński

  2022-09-06

  10,217

  Michał Dorosz

  2022-09-06

  10,216

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,215

  Radosław Brzeziński

  2022-09-06

  Ten szpital funkcjonuje od kiedy żyje i zawsze mogłem w krytycznej sytuacji zwrócić się o pomoc medyczną do tej placówki - co nieraz się zdarzało i ZAWSZE otrzymałem pomoc !!!

  10,214

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,213

  Joanna Nowicka

  2022-09-06

  Szpital Biziela jest potrzebny. Toruń nie jest najważniejszy :)

  10,212

  Karolina Januszkiewicz

  2022-09-06

  10,211

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,210

  Anna Zielińska

  2022-09-06

  10,209

  Hanna Pastewska

  2022-09-06

  10,208

  Aleksandra Madej-banaszkiewicz

  2022-09-06

  Uratowano życie mojego wcześnie urodzonego dziecka

  10,207

  Karolina

  2022-09-06

  10,206

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,205

  Bartosz Jurgiel

  2022-09-06

  10,204

  Natalia Czerwińska

  2022-09-06

  10,203

  Sabina Specjał

  2022-09-06

  10,202

  Marcin Koscinski

  2022-09-06

  Lecze się tam od dłuzszego czasu i jestem Zadowolony , i mam tam kartotekę i moja też Szpital Zasluguje na Dalszą Przyszłośc na tym Samym miejscu jestem przeciw łaczeniu i likiwidacji Szpitala

  10,201

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,200

  Alicja Lewicka

  2022-09-06

  10,199

  Teresa Czubkowska

  2022-09-06

  10,198

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,197

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,196

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Toruń niech się nauczy samemu rozwijać a nie kraść innym z powodu własnej niekompetencji.

  10,195

  Agnieszka Górak

  2022-09-06

  W szpitalu dobra opieka, pacjenci potrzebują tego szpitala są w nim dobrze leczeni

  10,194

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  W tym szpitalu przyszły na świat moje dzieci i nie wyobrażam sobie by kolejne dzieci rodzić gdzie indziej, ponieważ pracują tam najlepsi specjaliści.

  10,193

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,192

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,191

  Ludwik Bąk

  2022-09-06

  10,190

  Marlena Bąk

  2022-09-06

  Pogorszy to sytuację pacjentów w regionie. Mam dosyć walki politycznej rządzących i tym bardziej odbieranie przez Toruń dóbr i uprawnień bydgoszczan.

  10,189

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,188

  Grzegorz Tomczyk

  2022-09-06

  10,187

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Likwidacja szpitala tylko pogorszy już nie wystarczający dostęp do służby zdrowia

  10,186

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,185

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,184

  Maria Tomczyk

  2022-09-06

  Nie wolno niszczyć tego, co dobre! Szpital jest chyba najlepszy w województwie.

  10,183

  Michał Pączka

  2022-09-06

  10,182

  Władysława Lipińska

  2022-09-06

  10,181

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Wielokrotnie korzystałem z usług szpitala w zakresie laryngologii. Szpital świadczy usługi w sposób profesjonalny, co jest niespotykane w innych szpitalach.

  10,180

  Mateusz Gąsior

  2022-09-06

  Kocham ten szpital

  10,179

  Marcin Małysz

  2022-09-06

  Nie chcę konsolidcji szpitala im. Jana Biziela w Bydgoszczy. Jl

  10,178

  Szymon Nowakowski

  2022-09-06

  Chce być leczony!

  10,177

  Ryszard Kowalski

  2022-09-06

  10,176

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,175

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,174

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,173

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,172

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,171

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Jestem mieszkańcem Bydgoszczy i jezeli mam finansować publiczną służbę zdrowia dostęp do niej powinien być jak najszerszy.

  10,170

  Karolina Ziółkowska

  2022-09-06

  Nie zgadzam się z zamknięciem szpitala najlepszy szpital z najlepszą opieką nie może zostać zamknięty

  10,169

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Jestem za utrzymaniem szpitala

  10,168

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,167

  Katarzyna Olejniczak

  2022-09-06

  10,166

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Kolejki w poradniach i szpitalach są niedopuszczalne, oddziały przepełnione, likwidacja jednej placówki obciąży pozostałe drastycznie, co spowoduje jeszcze większe problemy z dostępem do przysługujących mieszkańcom usług medycznych.

  10,165

  Sławomir Czarnecki

  2022-09-06

  10,164

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  Nie wyrażam zgody na bandycką politykę kierowaną w ten szpital

  10,163

  Tomasz Kwiesielewicz

  2022-09-06

  Jestem zadowolonym pacjentem szpitala.

  10,162

  Marta Żubkowska

  2022-09-06

  10,161

  Daria kawka

  2022-09-06

  Nie można zamknąć tego szpitala

  10,160

  Michalina Murawa

  2022-09-06

  Wiele potrzebnych miejsc pracy, poza tym szpital J. Biziela jest ważna instytucja ratująca życie i nie możemy dopuścić do jego zamknięcia. Jurasz z reszta placówek nie będzie w stanie zamortyzować tego. Poza tym Bydgoszcz jest największym miastem w województwie i uważam za haniebne dopuszczenie chociażby takich pomysłów do dyskusji. Niech sobie zamkną placówkę w Toruniu!

  10,159

  Krzysztof Maćko

  2022-09-06

  Niejednokrotnie udzielono mi pomocy medycznej tym szpitalu. Zawsze bardzo profesjonalnie z oddaniem dla pacjenta.

  10,158

  Rafał Rżany

  2022-09-06

  Muszą zostać w Bydgoszczy te szpitale co są.

  10,157

  Jarosław Kuzioła

  2022-09-06

  Szpital musi zostać

  10,156

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-06

  10,155

  Oliwia Tucholska

  2022-09-06

  10,154

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,153

  Łukasz Czerwiński

  2022-09-05

  Jest to skandal nie ma zgody na taką fuzje.

  10,152

  Weronika Szopińska

  2022-09-05

  10,151

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Uważam, że zamknięcie szpitala w tak dużym ośrodku jakim jest Bydgoszcz jest zamykaniem drogi do leczenia dla tysięcy mieszkańców nie tylko Bydgoszczy, ale i dla mieszkańców Ciela, Zielonki i Białych Błot. Szpital posiada wspaniałą kadrę lekarską dzięki której bylem"zmuszony korzystać"podczas wypadku drogowego. Pozdrawiam dr. nauk muz. D. G.

  10,150

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,149

  Ewa Kaźmierska

  2022-09-05

  10,148

  Karolina Kaźmierska

  2022-09-05

  10,147

  Maria Wach

  2022-09-05

  Popieram apel, nie należy niszczyć tak drogocennych dla społeczeństwa budynków ~zwłaszcza, że niedługo możemy zmierzyć się z kolejną pandemią.

  10,146

  Józef Kaźmierski

  2022-09-05

  10,145

  Jarosław Kaźmierski

  2022-09-05

  10,144

  Sebastian Kaźmierski

  2022-09-05

  10,143

  Wiktoria Wojtasik

  2022-09-05

  10,142

  Emilia Karchier

  2022-09-05

  10,141

  Magdalena Gwiazdowska

  2022-09-05

  10,140

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,139

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,138

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Dwa razy do roku odwiedzam ten szpital, specjalnie przyjeżdżam z Gdańska, aby pójść na wizytę do Pani doktor Mierzwy, terminy do niej są bardzo odległe i na ten moment jest to rok oczekiwania, muszę być pod stała opieka gastroenterologa i nie wyobrażam sobie, aby nie mieć miejsca na kontrole.

  10,137

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Najlepszy szpital w którym byłem

  10,136

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,135

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,134

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,133

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,132

  Maciej woźny

  2022-09-05

  10,131

  Michał Rogala

  2022-09-05

  10,130

  Marek Lewandowski

  2022-09-05

  Nie ma możliwości w jednym szpitalu obsłużyć tysiące chorych. Szpital Jurasza nie ma wszystkich takich samych Klinik jak naprzykład Hematologia. Trzeba było by utworzyć a tym samym ograniczyć łóżka na innych Oddziałach. Obecnie np na wizyte na wizytę na Hematologię czeka sie rok, a niewiele krócej na Urologię. Niech Rektor UMK pozwoli na odłaczenie Colegium Medicum i Utworzenie Akademi Medycznej

  10,129

  Hubert Tański

  2022-09-05

  10,128

  Mariusz Jamniuk

  2022-09-05

  10,127

  Klaudia Mazur

  2022-09-05

  Ponieważ, gdyby nie ten szpital moja mama mogłaby umrzeć była w stanie krytycznym , lekarze stanęli na wysokości zadania, aby uratować swoją Pacjentkę, a mija mamę i chwała im za to. Pacjenci nie tylko z Bydgoszczy leżą w Szpitalu Biziel, jeżeli zostanie szpital zlikwidowany, ludzie z innych w tym bydgoszcz będę przetransportowani daleko bo nie będzie wolnych łóżek

  10,126

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,125

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Jestem pacjentką szpitala i nie wyobrażam sobie aby został zlikwidowany przez tak głupie powody.

  10,124

  Paula Jaszczyk

  2022-09-05

  10,123

  Slawomir Kluczewski

  2022-09-05

  10,122

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,121

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,120

  Stefan Szemrowicz

  2022-09-05

  10,119

  Kamil Jaszczyk

  2022-09-05

  10,118

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,117

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,116

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,115

  Aneta Kops

  2022-09-05

  Nie chce aby szpita został zamknięty ! Pomogli mi nie raz .. i dzięki nim na świecie są moje dwa bąble

  10,114

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,113

  Weronika Piechocka

  2022-09-05

  10,112

  Piechocki Krzysztof

  2022-09-05

  Jedyny szpital w mieście który mi pomogl- kardiologia

  10,111

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Likwidacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 spowoduje pogorszenie jakości usług zdrowotnych i ograniczy dostęp do nich dla okolicznych mieszkańców. Jako pacjent i mieszkaniec Bydgoszczy kategorycznie nie zgadzam się na taki rozwój sytuacji.

  10,110

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,109

  Viktoriia lazaniuk

  2022-09-05

  10,108

  Serhii lazaniuk

  2022-09-05

  10,107

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Jest to szpital, z którego usług dosyć często korzystam i wiem, że jest niezbędny w Bydgoszczy, gdyż sam szpital Jurasza nie sprosta zarówno powierzchniowo jak i kadrowo zapotrzebowaniu jakie jest potrzebne w tak dużym mieście.

  10,106

  Marlena Krzywoszyńska

  2022-09-05

  10,105

  Grzegorz Krzywoszyński

  2022-09-05

  10,104

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,103

  Jacek Sępioł

  2022-09-05

  10,102

  Agnieszka Trzcińska

  2022-09-05

  Ten szpital jest bardzo istotny dla regionu. Już teraz są gigantyczne kolejki do operacji. Po likwidacji szpitala będą jeszcze większe.

  10,101

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Jestem mieszkanką Bydgoszczy

  10,100

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,099

  Adrianna Santowska

  2022-09-05

  10,098

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Mam dosyć rządów Torunia w Bydgoszczy!

  10,097

  Karolina Jasińska

  2022-09-05

  Karolina J

  10,096

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Od lat jestem pacjentem szpitala. Leczę się w poradni okulistycznej jak i rehabilitacyjnej

  10,095

  Magdalena Wawrzyniak

  2022-09-05

  10,094

  Aleksandra Kornet

  2022-09-05

  10,093

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,092

  Joanna Stańczak

  2022-09-05

  10,091

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,090

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Nie zgadzam się z likwidacją!!!!!!

  10,089

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,088

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,087

  Jędrzej Smeja

  2022-09-05

  10,086

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,085

  Anna Bonk

  2022-09-05

  10,084

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,083

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,082

  Weronika Kozłowska

  2022-09-05

  Nie chce aby dostep do opieki medycznej w Bydgoszczy był jeszcze mniejszy

  10,081

  Remigiusz Wróblewski

  2022-09-05

  Popieram

  10,080

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,079

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,078

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,077

  Malgorzata janowiak

  2022-09-05

  Malgorzata Janowiak

  10,076

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,075

  Paula Wilczyńska

  2022-09-05

  jestem pacjentka Szpitala im. Biziela. Jest tam cudowny personel. Byłam pacjentka kilku oddziałów i na każdym trafiłam na super lekarzy i pielęgniarki

  10,074

  Justyna Kosecka

  2022-09-05

  Nie zgadzam się z likwidacją szpitala.

  10,073

  Małgorzata Michalska

  2022-09-05

  10,072

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  często korzystam z usług Szpitala Biziela i uważam, że jest to bardzo dobry Szpital. STOP LIKWIDACJI BIZIELA

  10,071

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,070

  Maciej Tylicki

  2022-09-05

  10,069

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,068

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,067

  Lucyna Jagodzinska-Olczak

  2022-09-05

  10,066

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,065

  Julia Piechowska

  2022-09-05

  10,064

  Dominika Rubaszniak

  2022-09-05

  10,063

  Adrian Gołębiewski

  2022-09-05

  Urodziłem się w tym szpitalu i wielu moich mlodszych kuzynow. Opieka jest tam na dobrym poziomie i nie wyobrażam sobie żeby szpital zakonczył działalność.

  10,062

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  To świetny szpital i ma super fachowców

  10,061

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,060

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,059

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,058

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,057

  Paulina Zajączkowska

  2022-09-05

  10,056

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,055

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Uważam, że przyniesie to więcej szkód niż pożytku.

  10,054

  Jan Bauer

  2022-09-05

  10,053

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  zależy mi na miejscach pracy dla lekarzy i dobrej dostępności opieki medycznej w moim mieście

  10,052

  Adrian Pieczyński

  2022-09-05

  Nie chcę aby służba zdrowia w Bydgoszczy cofała się lecz szła na przód

  10,051

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,050

  Dorota Młodecka

  2022-09-05

  10,049

  Katarzyna Gogola

  2022-09-05

  Bardzo dobrzy specjaliści i nie tylko!

  10,048

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,047

  Patrycja Kinalska

  2022-09-05

  10,046

  Alicja Sykut

  2022-09-05

  10,045

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,044

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,043

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Leczy się tam mòj tata, uratowano mu życie, leczą się moje córki na cudownej okulistyce zdiagnozowano u córki nowotwór oczu i dzięki temu żyje. Urodziłam tam 3 dzieci. Po tylu latach leczenia, gdzie mamy znowu się przenosić i zapisywać, musimy mieć płynność leczenia.

  10,042

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,041

  Daria Gosz

  2022-09-05

  Oburza mnie że najlepszy szpital w Bydgoszczy ma zostać zamknięty

  10,040

  Hanna Zauer

  2022-09-05

  10,039

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,038

  Ilona Bochucińska

  2022-09-05

  10,037

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  likwidacja spowoduje poważne problemy w dostępie do leczenia.

  10,036

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,035

  Marcin Zduński

  2022-09-05

  10,034

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,033

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Mój syn jest leczony w tym szpitalu

  10,032

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,031

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Uważam, że ten szpital jest potrzebny. Wielokrotnie się w nim leczyłam.

  10,030

  Klaudia Krzyszczyk

  2022-09-05

  10,029

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Od wielu, wielu lat jest pacjentką tego szpitala: poradni, oddziałów szpitalnych. Tu urodziły się moje dzieci, moje wnuki. Uważam ten szpital za najlepszy w mieście i nie chciałabym, by jakakolwiek reorganizacja to zepsuła.

  10,028

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,027

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,026

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,025

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,024

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Dwa razy rodziłam w Szpitalu Biziela, maja super neonatologów i w sumie położnictwo również. Korzystałam również z innych poradni

  10,023

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Nie wyobrażam sobie aby on nie funkcjonował jak dotychczas

  10,022

  Ewa Darnowska

  2022-09-05

  Nie popieram polityki prowadzonej na szkodę miasta, dodam stolicy województwa, miasta Bydgoszczy.

  10,021

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,020

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,019

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,018

  Ewa janczewska

  2022-09-05

  Mam dosyć cichej zgody na przejmowanie wszystkiego przez toruń.

  10,017

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,016

  Grażyna Czapla

  2022-09-05

  10,015

  Ilona Chojnacka

  2022-09-05

  10,014

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,013

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,012

  Katarzyna Dominowska

  2022-09-05

  Trafiłam kilka lat temu na Patologie Ciąży. Dziś jestem szczęśliwa mama 7 latka. Dziękuję.

  10,011

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,010

  Julia Dobrogowska

  2022-09-05

  10,009

  Anna Skrzynecka-Kubera

  2022-09-05

  Nie chce likwidacji tego szpitala. Jest najlepszy.

  10,008

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,007

  Justyna Wawak-Kaźmierska

  2022-09-05

  10,006

  Paulina Gałędek

  2022-09-05

  10,005

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,004

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,003

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  10,002

  Paulina Prawecka - Drobienko

  2022-09-05

  10,001

  Michał Łukasz Szastak

  2022-09-05

  10,000

  Jakub Masiakowski

  2022-09-05

  9,999

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  9,998

  Barbara Jaworska

  2022-09-05

  Szpital był budowany przez mieszkańców Bydgoszczy, otrzymał dofinansowanie z UE i likwidacja tej placówki byłaby wielce krzywdząca dla pacjentów. Taka decyzja wyrządziłaby wielkie szkody miastu!

  9,997

  Mateusz Kowalczyk

  2022-09-05

  9,996

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  9,995

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Jest tam najlepszy oddział neonatologii dzieci. Ten oddział i Panie pracujące tam nie jednemu maluchowi uratowały życie.

  9,994

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  Nie jest mi obojętny los szpitala, w którym uratowano w mi życie

  9,993

  Katarzyna Rakocińska

  2022-09-05

  9,992

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-05

  9,991

  Martyna Sopuszyńska

  2022-09-04

  9,990

  Monika Weinert

  2022-09-04

  Tutaj sie urodzilam i jest to naprawde bardzo dobry szpital Bardzo dobry personel nie moze go zabraknac

  9,989

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  Chcę aby miasto ktore jest kluczowe dla naszego województwa mialo jak najwięcej dobrze wyposazonych placowek gdzie mozna uzyskać pomoc lekarską. By poprawiał a nie pogarszał sie standard życia pacjentów i mieszkańców.

  9,988

  Sylwia Bochniak

  2022-09-04

  Jest nam ten szpital potrzebny

  9,987

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,986

  Sylwia Nochniak

  2022-09-04

  W tym szpitalu uratowano mnie i moją mamę przed kalectwem i jest nam ten szpital bardzo potrzebny!

  9,985

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,984

  Dariusz Glinkowski

  2022-09-04

  9,983

  Katarzyna Kaczmarek

  2022-09-04

  9,982

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,981

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,980

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  Nie zgadzam się z decyzją o likwidacji Szp. im. J. Biziela.

  9,979

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  Zależy mi na uratowaniu Szpitala.

  9,978

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,977

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,976

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  Jestem wieloletnim pacjentem jednej z klinik Biziela.

  9,975

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,974

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,973

  Kamila Klejbor

  2022-09-04

  9,972

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  Fuzja będzie ogromnym utrudnieniem dla pacjentów. Dłuższe kolejki do specjalistów, na zabiegi, operacje.

  9,971

  Wiesław Marosz

  2022-09-04

  9,970

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,969

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,968

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  Ten szpital powinien zostać, nie ma wątpliwości, że jest niezbędny.

  9,967

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,966

  Paulina Walczak

  2022-09-04

  9,965

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,964

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  Nie zgadzam się na tego typu praktyki. Dużo choruję i już raz patrzyłam na takie połączenie, gdzie na chwilę obecną w szpitalu połączonym z dwóch jest jedną wielka porażka, a po akcji covid wiele oddziałów jeszcze nie jest dostępnych. Absolutnie nie zgadzam się na podobną historię w tak dużym mieście jak Bydgoszcz.

  9,963

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,962

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  Jestem młody i zdrowy, ale przede wszystkim nie jestem egoistą. Wiem, że w Bydgoszczy jest pełno ludzi potrzebujących natychmiastowej pomocy oraz leczenia. Kiedyś może ja będę w takiej potrzebie. Pozdrawiam, Uczeń 20lat

  9,961

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  Szpital Biziela zapewnia dobrą opiekę medyczną. Od lat był modernizowany i szkoda zaprzepaszczać tyle lat trudu i pieniędzy. To jest marnotrawienie środków publicznych i narażanie zdrowia i życia mieszkańców Bydgoszczy i okolicznych miast i wiosek.

  9,960

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,959

  Sylwia Stefaniak

  2022-09-04

  9,958

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,957

  Małgorzata Kolasinska

  2022-09-04

  Nie można zamknąć tego szpitala jest bardzo potrzebny lokalnej ludności.ma wielu dobrze wyszkolonych lekarzy różnych specjalności.

  9,956

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,955

  Kacper Opaczewski

  2022-09-04

  9,954

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,953

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  W tak dużym mieście nie możemy sobie pozwolić, aby zmniejszono liczbę placówek zdrowotnych, zwłaszcza szpitali.

  9,952

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  Spowoduje to negatywne konsekwencje dla mieszkańców Bydgoszczy.

  9,951

  Beata Jaworska

  2022-09-04

  9,950

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  ... fuzja skutkować będzie prawdopodobnie likwidacją części oddziałów, a to będzie miało wpływ na leczenie pacjentów.

  9,949

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  Będzie to że szkodą dla pacjentów.

  9,948

  Anna Makara

  2022-09-04

  Jestem pacjentem kliniki na oddziale urologii, przyjechałam tu się leczyć, aż z Warszawy. Lekarze warszawscy wskazali mi ten oddział jak nr 1 w Polsce. To o czymś chyba świadczy, z pewnością nie powinno się nawet myśleć o likwidacji takiej jednostki, inaczej trzeba pomyśleć o tym, kto tak zadecydował, że sam nadaje się na leczenie, tyle że na innym oddziale. Nie wiem tylko, czy w tym szpitalu

  9,947

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,946

  Olga Chabowska

  2022-09-04

  9,945

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  mam tu lekarza rodzinnego ja i moi bliscy, diabetologa, korzystam z rehabilitacji ,jestem zadowolona, zdecydowanie sprzeciwiam się likwidacji

  9,944

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,943

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,942

  Daria Kałdowska

  2022-09-04

  9,941

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,940

  Weronika Bialas

  2022-09-04

  Ponieważ dzieki Ośrodkowi leczenia udarow zyje moja mama

  9,939

  Danuta Górska

  2022-09-04

  9,938

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,937

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-04

  9,936

  Katarzyna Wesołowska

  2022-09-04

  Najlepsza opieka medyczna

  9,935

  Andrzej Cegła

  2022-09-04

  9,934

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,933

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  Ponieważ ,działa na wysokim poziomie.

  9,932

  Grażyna Rytel

  2022-09-03

  9,931

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,930

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  Tam urodziły się moje dzieci

  9,929

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,928

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  Jestem pacjentką

  9,927

  Anna Komoń

  2022-09-03

  9,926

  Grzegorz Kawka

  2022-09-03

  9,925

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,924

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,923

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,922

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,921

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,920

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  Uważam że łączenie tych szpitali to nie jest rozsądny pomysł.

  9,919

  Aleksandra Balcewicz

  2022-09-03

  9,918

  Paulina Chodyna

  2022-09-03

  Jestem pacjentem szpitala Biziel oraz studentem cm umk .

  9,917

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  To gorzej jak poraniony pomysł. Ciekawe gdzie tak chorą decyzję będzie leczył Pan Rektor?

  9,916

  Bożena Abramowska

  2022-09-03

  chcę uratować ten szpital

  9,915

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,914

  Marcelina Bartuzi

  2022-09-03

  9,913

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,912

  Dominika

  2022-09-03

  9,911

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,910

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,909

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  Nie chcę likwidacji tak potrzebnego szpitala. Niech UMK po prostu przekaże z powrotem szpital mieszkańcom województwa

  9,908

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,907

  Wojciech Musiał

  2022-09-03

  9,906

  Michał Kurc

  2022-09-03

  9,905

  Malwina Majkowska

  2022-09-03

  9,904

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,903

  Magdalena Pietrowska

  2022-09-03

  Nie zgadzam się by rektor toruńskiej uczelni decydował o życiu w naszym mieście

  9,902

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-03

  9,901

  Michalina Grochowska

  2022-09-03

  9,900

  Igor Żywiałowski

  2022-09-03

  Moi dziadkowie uczęszczają tutaj na badania i na rehabilitację. Gdzie mieliby później jeździć? Skoro mieszkają niedaleko?niech torun weźmie ręce za siebie a nie....

  9,899

  Zbigniew Maciejowski

  2022-09-03

  9,898

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,897

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,896

  Klaudia Kopeć

  2022-09-02

  Pracuje tam moja przyjaciółka ❤️

  9,895

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,894

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,893

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,892

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,891

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,890

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  Jestem studentką kierunku lekarskiego i zdaje sobie sprawę z zapotrzebowania na ten szpital w Bydgoszczy. Wiele ludzi z mniejszych wsi i okolicznych miasteczek dojeżdża do naszego miasta w poszukiwaniu opieki specjalistycznej. Likwidacja Szpitala Biziela może spowodować ogromne braki w dostępności do służby zdrowia w Bydgoszczy i nie tylko

  9,889

  Jakub Karaszewski

  2022-09-02

  Chcę żeby pewna urocza pani doktor miała gdzie spać.

  9,888

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,887

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,886

  Zofia Labuda

  2022-09-02

  9,885

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,884

  Ewa Szulc

  2022-09-02

  Nie chcę żeby szpital Biziela był zlikwidowany , jest jednym z najlepszych szpitali w Bydgoszczy gdy onkologia mnie spławila oni mi pomogli przy dysplazji szyjki macicy . Jestem bardzo zadowolona z personelu szpitala i nie chcę żeby stracili pracę i szpital był zlikwidowany

  9,883

  Dariusz Piotrowski

  2022-09-02

  9,882

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,881

  Maria Wódecka-Przybylska

  2022-09-02

  Jestem pacjentką Biziela i nie chcę aby coś się zmieniło.

  9,880

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  Bo jestem wieloletnim zadowolonym pacjentem Biziela.

  9,879

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  Jestem pacjentką- potrzebuję pomocy

  9,878

  Justyna Wróblewska

  2022-09-02

  Nie zgadzam sie z likwidacją

  9,877

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  Leczy się w nim mój mąż.

  9,876

  Kacper Zaremba

  2022-09-02

  9,875

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,874

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,873

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,872

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,871

  Izabela Cierlińska

  2022-09-02

  Podpisuje ponieważ nie zgadzam się z decyzją zamknięcia szpitala.Bylam tam dwa razy i uważam że opieka Jaka zostałam obdarzona jest godna podziwu dawno się nie spotkałam z takim zaangażowaniem

  9,870

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,869

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,868

  Zdzisław Nowak

  2022-09-02

  9,867

  Andrzej Motuk

  2022-09-02

  Właściwe intencje fuzji pozostają ukryte. Argumenty ekonomiczne są wyłącznie nieudokumentowanymi dywagacjami, nieuwzględniającymi kosztów poniesionych przez Szpital w epidemii COVID-19. Jest to planowe osłabienie potencjału medycznego Bydgoszczy i przesuwanie go w kierunku Torunia

  9,866

  Julia Wleklińska

  2022-09-02

  9,865

  Monika Osowicz

  2022-09-02

  9,864

  Wiktoria Golecka

  2022-09-02

  Nie zgadzam się na likwidacje szpitala

  9,863

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,862

  Agnieszka Rozpeda

  2022-09-02

  Szpital jest potrzebny!

  9,861

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,860

  Kamila Miecznik

  2022-09-02

  Moja mama zostanie pozbawiona leczenia raka. Obecnie jest juz dlugi okres oczekiwania . po zamknieciu kolejnej placówki bedzie jeszcze dluzej czekało sie na leczenie

  9,859

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,858

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  Jedynie Całkowicie oddzielny i niezależny szpital gwarantuje tak jak dotychczas pomóoc medyczną na bardzo wysokim poziomie.

  9,857

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  Błędem było przyłączenie CM do UMK i powstała nienormalna sytuacja "David rządzi Goliatem"

  9,856

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-02

  9,855

  Martyna Kuświk

  2022-09-02

  9,854

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,853

  Krzysztof Nowak

  2022-09-01

  9,852

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,851

  Violetta Piechota

  2022-09-01

  9,850

  Jerzy Piechota

  2022-09-01

  9,849

  Dorota Piechota

  2022-09-01

  9,848

  Adrian Piechota

  2022-09-01

  9,847

  Patrycja Piechota

  2022-09-01

  9,846

  Elżbieta Orłowska

  2022-09-01

  9,845

  Przemysław Piechota

  2022-09-01

  9,844

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,843

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,842

  Krzysztof Wielgosz

  2022-09-01

  9,841

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,840

  Jan Borowski

  2022-09-01

  9,839

  Paweł Pater

  2022-09-01

  9,838

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,837

  Bernadeta Borowska

  2022-09-01

  9,836

  Bartosz Wiśniewski

  2022-09-01

  9,835

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,834

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  Likwidacja tak dużego szpitala, ratującego życie ludzkie to błąd. Na tak duże miasto są potrzebne takie placówki. Wiąże się to z likwidacją ośrodka zawałów i udaru, a w takich sytuacjach się liczy czas. Likwidacja tej placówki wiąże się z dłuższymi kolejkami do specjalistów , na SOR.

  9,833

  Melnychuk Iryna

  2022-09-01

  9,832

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  nie chce likwidacji szpitala

  9,831

  Iwona Sobczak

  2022-09-01

  Nie wyobrażam sobie zabrania pacjentom Bydgoszczy specjalistów medycznych z tak wielu dziedzin

  9,830

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,829

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,828

  Maria Piotrowska

  2022-09-01

  9,827

  Izabella Przybylska

  2022-09-01

  nie zgadzam się z realizacją planów, szpital jest potrzebny w takiej formie prawnej, jak jest to obecnie

  9,826

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,825

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,824

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,823

  Grzegorz Grzywaczewski

  2022-09-01

  9,822

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,821

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,820

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  Przeszedłem 2 operacje od 2018 i obsługa była fachowa i bez problemowa

  9,819

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,818

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,817

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,816

  Andrzej Curyło

  2022-09-01

  Leczę się tu od kilku lat i jest dobrze

  9,815

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,814

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,813

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,812

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  Jestem stałym pacjentem szpitala Biziel i nie wyobrażam sobie zamknięcia niektórych oddziałów albo zmniejszenia liczby pracowników!!!

  9,811

  Monika MUSIAŁ

  2022-09-01

  9,810

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,809

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,808

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,807

  Kamil Krzemkowski

  2022-09-01

  9,806

  Michał Szynkiewicz

  2022-09-01

  Fachowy, wyspecjalizowany i nowoczesny szpital, ze specjalistami. Dlaczego dzielić czy likwidować?

  9,805

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-09-01

  9,804

  Mateusz Lubiewski

  2022-09-01

  9,803

  Maria Mrozińska

  2022-08-31

  9,802

  Renata Lewandowska

  2022-08-31

  9,801

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,800

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,799

  Maria Dembska

  2022-08-31

  9,798

  Karolina Dembska

  2022-08-31

  9,797

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,796

  Aleksandra Kreja

  2022-08-31

  9,795

  Arkadiusz Kokoszyński

  2022-08-31

  9,794

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,793

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,792

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  Leczę się tutaj od lat. Co jakiś czas mam zabieg opaskowania żylaków i jestem pod stałą kontrolą lekarzy, których znam i im ufam...

  9,791

  ireneusz adamski

  2022-08-31

  9,790

  Damian Świtniewski

  2022-08-31

  Ten szpital ma najlepszych specjalistów w regionie !

  9,789

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,788

  Adam Lis

  2022-08-31

  9,787

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,786

  Iweta Fabiszewska

  2022-08-31

  9,785

  Tomasz Siwek

  2022-08-31

  9,784

  Anna Kurkiewicz

  2022-08-31

  9,783

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,782

  Kinga Kraszkiewicz

  2022-08-31

  Korzystam z opieki medycznej

  9,781

  Bernard Kraszkiewicz

  2022-08-31

  Korzystam z opieki medycznej w szpitalu

  9,780

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,779

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,778

  Daniel Ozdoba

  2022-08-31

  Daniel Ozdoba

  9,777

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,776

  Beata Ozdoba

  2022-08-31

  Beata Ozdoba

  9,775

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  Jestem pacjentem tego szpitala

  9,774

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,773

  Anastazja Żychowska

  2022-08-31

  9,772

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,771

  Adam Dziura

  2022-08-31

  9,770

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  Uważam, że zagrożone może być bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Bydgoszczy i regionu

  9,769

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,768

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,767

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,766

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,765

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,764

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  Jurasz to tragedia. Bardzo długie oczekiwanie żeby dostać się do specjalistów. Nie można go łączyć ze szpitalem Biziela. Połowa pracowników straci pracę

  9,763

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,762

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  Mój syn się leczy w tym szpitalu, po za tym pracuje tam najlepszy chirurg szczękowy jakiego znałem

  9,761

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,760

  Maciej Rodziewicz

  2022-08-31

  Jestem przeciwnikiem likwidacji szpitala!

  9,759

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-31

  9,758

  Marcin

  2022-08-31

  Stanowcze nie dla t..... hołoty

  9,757

  Mazurek Henryk

  2022-08-30

  9,756

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,755

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  Szpital Bixiela jest bardzo dobra placówka i potrzebna Bydgoszczy

  9,754

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,753

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,752

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  Szpital Biziela jest potrzebny mieszkańcom Bydgoszczy

  9,751

  Mariusz Nowak

  2022-08-30

  9,750

  Paulina Kaniecka

  2022-08-30

  9,749

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  Jestem wielokrotnym pacjentem szpitala i zależy mi na dalszym jego funkcjonowaniu

  9,748

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,747

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,746

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,745

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,744

  Marek Siedlecki

  2022-08-30

  Jest to szpital, który zapewnia kompleksowe leczenie dla całego naszego województwa. Takich szpitali jest za mało.

  9,743

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  jestem pacjentką

  9,742

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  Od urodzenia jestem mieszkanką regionu, korzystam z usług placówki

  9,741

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,740

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,739

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  Zrobiono mojemu tacie bardzo szybko tromektomie mechaniczna w krotkim czasie po udarze dzieki czemu wrocil do pelnej sprawnoacini samodzielnosci. Gdyby zabieg nie byl mozliwy na miejscu ( a jest thlko kilka miejsc gdzie robia taki zabieg) mojego taty albo by juz nie bylo albo bylby roslinka.

  9,738

  Ewa Musiał

  2022-08-30

  Nie można pozbawić szpitala tak rozwijającego się miasta Bydgoszcz. To jest zamach władz Torunia na życie i zdrowie Bydgoszczan. Toruń zazdrości Bydgoszczy wszystkiego i zrobi wszystko aby być górą.

  9,737

  Jolanta Tomala

  2022-08-30

  9,736

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,735

  Justyna Śmigielska

  2022-08-30

  9,734

  Teresa Coblewska

  2022-08-30

  Od 7 lat mój brat jest pod stałą kontrolą lekarza hematologa tego szpitala, po drugie likwidacja spowoduje jeszcze dłuższe kolejki oczekiwania na jakiekolwiek formy leczenia w tym operacyjne w Bydgoszczy.

  9,733

  Józef NIEMIEC

  2022-08-30

  9,732

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,731

  Mariusz Coblewski

  2022-08-30

  Od 2015 roku dzięki opiece prof. Jarosława Czyża żyje. Leczę się na szpiczaka mnogiego, a w Bizielu jest specjalizacja mojej choroby.

  9,730

  Urszula Cybulska

  2022-08-30

  9,729

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,728

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,727

  Ewa Coblewska

  2022-08-30

  mój mąż od 2015 roku jest leczony w tym szpitalu na szpiczaka mnogiego przez fantastycznych, kompetentnych, doświadczonych lekarzy specjalistów oraz wspaniały personel medyczny. Nie wyobrażam sobie aby szpital został zlikwidowany.

  9,726

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,725

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,724

  Marta Płaszczykowska

  2022-08-30

  9,723

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-30

  9,722

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-29

  9,721

  Klaudia Kubiak

  2022-08-29

  9,720

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-29

  9,719

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-29

  9,718

  Joanna Orzechowska

  2022-08-29

  9,717

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-29

  9,716

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-29

  Absolutnie nie zgadzam się z propozycją ( decyzją) rektora UMK. Ten Szpital jest nam pacjentom koniecznie potrzebny.

  9,715

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-29

  9,714

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-29

  Jest to placówka nie zbędna dla mieszkańców miasta Bydgoszcz i okolic. Wielospecjalistyczny szpital jest miejscem gdzie pacjent ma dostęp do lekarzy z różnych dziedzin medycyny Inie musi czekać latami na termin wizyty.

  9,713

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-29

  9,712

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-29

  szpital ten powinien pozostać w Bydgoszczy dla naszych mieszkańców i okolic

  9,711

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-29

  9,710

  Aldona Mysłek

  2022-08-29

  9,709

  Bartłomiej Mysłek

  2022-08-29

  9,708

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-29

  9,707

  Lech Zaskórski

  2022-08-29

  Bo tu się odczulam na pszczoły,jest super obsługa i mądrzy lekarze

  9,706

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-29

  9,705

  Wieslawa Radecka

  2022-08-29

  9,704

  Ewelina ju Gościak

  2022-08-29

  9,703

  Katarzyna Bieniara

  2022-08-29

  Szpital Biziela jest jedną z lepszych placówek z jaką miałam do czynienia. Podejście do pacjenta i jego dobro jest stawiane na pierwszym miejscu co nie zawsze można spotkać w innych szpitalach! Podpisuję sie

  9,702

  Agnieszka Grzybowska

  2022-08-29

  9,701

  Marzena Meller

  2022-08-29

  Szpital Biziela musi istnieć ponieważ pracują w nim specjaliści którzy ratują życie nie tylko swoją wiedzą ale również uprzejmością . Personel zasługuje na złoty medal. Uzyskasz odpowiedź na każde pytanie a na koniec otrzymasz przemiły uśmiech i dobre słowo.

  9,700

  Ryszard Paluch

  2022-08-29

  9,699

  Katarzyna Kiełkowska

  2022-08-29

  9,698

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-28

  9,697

  Daria Steryeńska

  2022-08-28

  9,696

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-28

  9,695

  Joanna Pająk

  2022-08-28

  9,694

  Radosław Pająk

  2022-08-28

  9,693

  Helena Rytlewska

  2022-08-28

  9,692

  Patryk Fac

  2022-08-28

  9,691

  Roksana Janicka

  2022-08-28

  9,690

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-28

  9,689

  Halina Welter

  2022-08-28

  9,688

  Hanna Łasecka

  2022-08-28

  Dla dobra wszystkich pacjentów w naszym regionie.

  9,687

  Jakub Pawlina

  2022-08-28

  9,686

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-28

  9,685

  Leszek Prądzyński

  2022-08-28

  9,684

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-28

  9,683

  Magdalena Szewczyk - Jasińska

  2022-08-28

  9,682

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-28

  Gdyby nie ten szpital, oraz fantastyczni ludzie którzy go tworzą ( lekarze, pielęgniarki i cała obsługa) nie wiem co by się działo ze zdrowiem mojego syna. Objechaliśmy cały kraj w poszukiwaniu pomocy i odpowiedniej opieki gartroentrologicznej i dopiero w szpitalu Biziela w Bydgoszczy dokonano odpowiedniej diagnozy i leczenia mojego syna.

  9,681

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-28

  Regularnie przyjeżdżam do tego szpitala z powodu ze swojej choroby przewlekłej

  9,680

  Paweł Kazimierz Niedźwiedziński

  2022-08-27

  9,679

  Maciej Pawlak

  2022-08-27

  9,678

  Michał Napiórkowski

  2022-08-27

  Mój Kochany Tata Leszek Dzierżewicz przebywał w tym szpitalu od 15 do 25 lipca.Był pod najlepszą opieką jaką może zapewnić ten szpital. Będąc u Niego kilkukrotnie byłem pod wielkim wrażeniem profesjonalnej obsługi personelu, który się Nim w tym czasie zajmował. Dziękuję Państwu za wspaniałą pracę i opiekę nad Moim Kochanym Świętej Pamięci Tacie.

  9,677

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-27

  9,676

  Wegner Lidia

  2022-08-27

  9,675

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-27

  9,674

  Marek Gołota

  2022-08-27

  Jebać Toruń

  9,673

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-27

  By ratowac szpital. Uratowano mi tam życie. A winnych szpitalach sie nie udalo

  9,672

  Slawomir Zbigniew

  2022-08-27

  9,671

  Damian Jankowski

  2022-08-27

  jankowski damian

  9,670

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-27

  Pacjent

  9,669

  Marlena Szymańska

  2022-08-27

  9,668

  Aleksandra

  2022-08-26

  W 2018 roku urodziłam syna w Chełmnie. Przez wiele ich błędów prawie zmarłam. Dzięki wam dziś jestem, patrzę jak dorastają moje dzieci !!! Stoję za wami murem

  9,667

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  Ewa Woś

  9,666

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,665

  Daria Śpica

  2022-08-26

  9,664

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,663

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,662

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  Trzy pokolenia mojej rodziny korzystały z usług medycznych Biziela z dobrym skutkiem. Jakoś kadra medyczna nie wydawała się mało obciążona obowiązkami... A SOR-ów to raczej więcej by się przydało w Bydgoszczy, a nie mniej - zawsze kolejka. W nagłych przypadkach ktoś jeszcze musi postawić diagnozę, co się dzieje. Chyba, że UMK zrobi kurs dla mieszkańców samodzielnego leczenia i stawiania diagnozy.

  9,661

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,660

  Daria Kwit

  2022-08-26

  9,659

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,658

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,657

  Jan Kilinski

  2022-08-26

  Jan kilinski

  9,656

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,655

  Karolina Kowalczyk

  2022-08-26

  9,654

  Marianna Jaroslawska

  2022-08-26

  9,653

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,652

  Agnieszka Konieczka

  2022-08-26

  9,651

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,650

  Jolanta Kowalska

  2022-08-26

  9,649

  Alina Kalemba

  2022-08-26

  Alina Kalemba

  9,648

  Piotr Kowalczyk

  2022-08-26

  9,647

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,646

  Mirosław Orzędowski

  2022-08-26

  9,645

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  Podpisuje się w obronie szpitala Biziela ponieważ są etam wspaniali lekarze'personel medyczny super i lecze się tam,więc prosze uszanowac zdanie pacjentów.Wdzieczna szpitalowi Biziela pacjentka

  9,644

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  Jest pozbawione logiki zamykanie szpitala kiedy na dostęp do lekarza czy operacje czeka sie długie lata . Zamkniecie spowoduje że jedno życie nie wystarczy zeby doczekac sie swojej kolejki . Kategorycznie NIE!!!!!!!

  9,643

  Maria Rudnik

  2022-08-26

  Ograniczanie dostępu do szpitali to ograniczanie konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia (zob. art. 68 Konstyutcji RP), uznawanego za jedno z najistotniejszych praw człowieka. Jeśli UMK nie radzi sobie, to powinien oddać oba szpitale - i Biziela, i Jurasza. Powinien powstać Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy.

  9,642

  lech kalisz

  2022-08-26

  szpital służy potrzebującym chorym , zakłamana bezradność polityczna sięga zenitu , ot cała jej mądrość .

  9,641

  Eugeniusz Rudnik

  2022-08-26

  Ograniczanie dostępu do szpitali to ograniczanie konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia (zob. art. 68 Konstyutcji RP), uznawanego za jedno z najistotniejszych praw człowieka. Jeśli UMK nie radzi sobie, to powinien oddać oba szpitale - i Biziela, i Jurasza. Powinien powstać Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy.

  9,640

  Wiktoria Wlazły

  2022-08-26

  Nie chce żeby tyle ludzi stracili prace. Chce żeby było wystarczająco placówek medycznych w Bydgoszczy i uważam ze maja tam dobrą obsługę pacjenta

  9,639

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,638

  Tomasz Biernat

  2022-08-26

  9,637

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,636

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  To najlepszy szpital w Bydgoszczy z profesjonalnymi kardiolgami!!!! A Pan Grześk to kompetentny specjalista kardiologii

  9,635

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,634

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,633

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,632

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,631

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-26

  9,630

  Kamila

  2022-08-25

  9,629

  Natalia Kucharska

  2022-08-25

  9,628

  Jan Kanabaj

  2022-08-25

  9,627

  Roman Pyra

  2022-08-25

  Uważam że szpital potrzebny jest społeczeństwu,niema lepszej Neurologi

  9,626

  Jan Siuda

  2022-08-25

  Ręce precz od naszego Szpitala.Kadry do szpitali toruńskich niech Toruń szuka w przyzwoity a nie w gangsterski sposób.

  9,625

  Dominika

  2022-08-25

  Każdy pacjent ma prawo na profesjonalna pomoc medyczna! Usunięcie spisztala oznacza ze pacjenci będą musieli dojeżdżać dalej co oznacza również niebezpieczeństwo w okolicznościach awaryjnych co zagraża życiu.

  9,624

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  9,623

  Sylwia Drzazgowska

  2022-08-25

  9,622

  Małgorzata Jaje

  2022-08-25

  9,621

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  9,620

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  9,619

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  Mimo zamieszkania poza województwem to korzystam z placówki i pokonuje setki kilometrów bo warto

  9,618

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  Szpital zapewnią wiele specjalistycznych oddziałów. Przede wszystkim bardzo dobrze rozbudowany oddział patologii ciąży i neonatologii.

  9,617

  Łukasz Piórkowski

  2022-08-25

  9,616

  Natalia Rogulska

  2022-08-25

  9,615

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  9,614

  Michał Kołodziej

  2022-08-25

  9,613

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  Byłam pacjentka, fachową i bardzo miła obsługa pod każdym względem, personel przemiły, chce aby móc nadal korzystać z usług tego szpitala

  9,612

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  9,611

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala Biziela.

  9,610

  Maria Rec

  2022-08-25

  Szpital i poradnie Biziela wspaniale realizują swoją powinność i mogą być wzorem do naśladowania dla pozostałych szpitali w Bydgoszczy. Wybrałam Biziela, choć mieszkam bliżej innego szpitala, ze względu na wyższy standard leczenia i brak głupich utrudnień.

  9,609

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  9,608

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  Podpisuje , ponieważ NIE ZGADZAM się z likwidacją szpitala Biziela , ponieważ leczę się tu od lat , mam zaufanie do lekarzy . Nie mam zamiaru kontynuować leczenia w innym miejscu .

  9,607

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  9,606

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  9,605

  Lucyna Balicka

  2022-08-25

  9,604

  Dorota Chmielewska

  2022-08-25

  9,603

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  9,602

  Katarzyna F.

  2022-08-25

  Szpital jest potrzebny wielu chorym. Jego likwidacja pogłębiłaby problemy z brakiem możliwości leczenia wielu chorób. Działania powinny być skierowane na rozwój, a nie destrukcję w tak ważnej dziedzinie naszego życia!!!

  9,601

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  Podpisuje ponieważ korzystałem z usług szpitala

  9,600

  Wiktoria Kurczewska

  2022-08-25

  9,599

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  Mój brat jeździ do tego szpitala, jeśli go zamkną będzie musiał jeździć do Warszawy.(250km dalej )

  9,598

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  9,597

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  9,596

  Adrian Freter

  2022-08-25

  Regularnie hospitalizowany w szpitalu Biziela na oddziale reumatologi, opieka lekarska i pielęgniarska bez zarzutów, szybko postawiona diagnoza dzięki czemu dziś jestem w stanie funkcjonować a przede wszystkim ŻYĆ!

  9,595

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  Nie zgadzam sie ta decyzja ze względów praktycznych. Jak można likwidować szpital i pozwolić na pogłębienie ograniczenia dostępu pacjentów do lekarza. Jednym słowem wielki armagedon. Wstyd.

  9,594

  Eliza

  2022-08-25

  9,593

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  Uwazam ze to swietna placówka. Wiele razy nasza rodzina korzystala z uslug szpitala i obsluga byla znakomita.

  9,592

  Dawid Joppek

  2022-08-25

  NIE ZGADZAM SIĘ NA LIKWIDACJĘ SZPITALA

  9,591

  Jarosław

  2022-08-25

  9,590

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-25

  Szpital najlepszy w Bydgoszczy.

  9,589

  Daria Durlik

  2022-08-24

  W tym szpitalu przyszła na świat moja 3 dzieci. W szpitalu pracuje wyspecjalizowana kadra lekarzy, którzy niosą pomoc nam pacjentom każdego dnia.

  9,588

  Barbara Baryłka

  2022-08-24

  9,587

  Małgorzata Banach

  2022-08-24

  9,586

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,585

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,584

  Sławomir Sielski

  2022-08-24

  9,583

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,582

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  Szpital Biziel jako jedyny wykonuje badanie trombektomii mechanicznej, które uratowało życie mojemu tacie.

  9,581

  Ewa Janc

  2022-08-24

  9,580

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,579

  Brygida

  2022-08-24

  Byłam pacjentką na oddziale urologii dwukrotnie ,super lekarze,pielęgniarki ,pozostały personel ,kompetentni ,empatyczni a poza tym jestem lekarzem

  9,578

  Monika Młynarczyk

  2022-08-24

  9,577

  Magdalena Woźna

  2022-08-24

  Biziel powinien zostać oddzielnym szpitalem.

  9,576

  Katarzyna Przybyszewska

  2022-08-24

  9,575

  Dorota Dzieweczyńska

  2022-08-24

  9,574

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,573

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,572

  Barbara Zawadzka

  2022-08-24

  Jest to bardzo dobry szpital,z zespołami medycznymi które znane są już w całej Polsce .Placówka która uratowała wiele cennych istnień i myślę ,że zamiast likwidacji powinniśmy pomagać rozwijać się temu Szpitalowi.

  9,571

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,570

  Mirosława chodkiewicz

  2022-08-24

  Najlepsi lekarze

  9,569

  Dawid Banach

  2022-08-24

  Najlepszy szpital w mieście

  9,568

  Katarzyna Banach

  2022-08-24

  Najlepszy szpital w mieście

  9,567

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,566

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,565

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,564

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,563

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  Załoga szpitala uratowała życie bliskiej mi osoby. Jest to szpital, który jako jedyny w województwie wykonuje trombektomie mechaniczną i pozwala pacjentom szybko wracać do pełni zdrowia i sprawności!

  9,562

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,561

  Patrycja Bokwa

  2022-08-24

  Już w obecnej sytuacji dostęp do opieki zdrowotnej jest ograniczony, a terminy za długie aby zapobiec korzystaniu prywatnych placówek

  9,560

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,559

  Damian Klodzinski

  2022-08-24

  9,558

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  ze wszystkich ośrodków zdrowia z jakimi miałem styczność odkąd mieszkam w Bydgoszczy, szpital Biziela zrobił na mnie najlepsze wrażenie. Obsługa była bardzo profesjonalna i wykonywano każde potrzebne badanie, co nie jest częste. Absurdalnym jest, że w momencie, gdy w służbie zdrowia mamy tak wielkie braki kadrowe, pojawiają sie plany łączenia szpitali i zwolnień. Bydgoszcz potrzebuje Biziela.

  9,557

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  Alina Yatsenko

  9,556

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,555

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,554

  Żurek Jarosław

  2022-08-24

  9,553

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,552

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,551

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,550

  Renata Dolińska

  2022-08-24

  9,549

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,548

  Julia Osińska Izdebska

  2022-08-24

  Julia Osińska Izdebska

  9,547

  Barbara Lewandowska

  2022-08-24

  9,546

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,545

  Stefania trzcinska

  2022-08-24

  9,544

  Dariusz Matuszewski

  2022-08-24

  9,543

  Małgorzata Gerke

  2022-08-24

  9,542

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-24

  9,541

  Marcin Hankiewicz

  2022-08-24

  9,540

  Kajetan Giziński

  2022-08-23

  9,539

  Dariusz Pawlicki

  2022-08-23

  Moje dzieci urodziły się w tym szpitalu, leczę tam teraz rodziców. Nie wyobrażam sobie Bydgoszczy bez tego Szpitala !

  9,538

  Agata Szlachcikowska

  2022-08-23

  9,537

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,536

  Ewa Mazurowska

  2022-08-23

  9,535

  Danuta Wieckowska

  2022-08-23

  Danuta Wieckowska

  9,534

  Beata Maciejewska

  2022-08-23

  Ponieważ zdrowie jest najważniejsze.

  9,533

  Anna Tyczkowska

  2022-08-23

  9,532

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,531

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  Nie możemy pozwolić na likwidację tego szpitala !!!

  9,530

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,529

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,528

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  Wieloletnia pacjentka Szpitala. To nie jest możliwe, żeby pozbawiać nas pacjentów tak niezbędnej placówki.Już obecnie czekamy na wizyty w długich kolejkach.Kto i dlaczego chce nas skazać na brak opieki medycznej?

  9,527

  Małgorzata Nawrocka

  2022-08-23

  Podpisuję, ponieważ w tym szpitalu lekarze nie tylko leczą, ale również ratują życie pacjentów. Odkąd pamiętam ten szpital istnieje. Jest on po prostu potrzebny!!!

  9,526

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  Żeby szpital Biziela w Bydgoszczy został i my chcemy, żeby był jarmark świąteczny oraz wiosenny, jak było kiedyś

  9,525

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,524

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  Chcę aby Szpital im. Biziela był zarządzany przez Bydgoszcz, albowiem zarządzanie przez administrację toruńską jest fatalne, tak jak to już dzieje się ze szpitalem im. Jurasza !!!

  9,523

  Ewa

  2022-08-23

  9,522

  Mirella Maleska

  2022-08-23

  9,521

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,520

  Aleksandra Radexka

  2022-08-23

  9,519

  Robert Brąszkiewicz

  2022-08-23

  9,518

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,517

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  Monika Dąbrowska

  9,516

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  Ten szpital jest potrzebny dla tak dużego miasta

  9,515

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,514

  Karolina Zhyrov

  2022-08-23

  9,513

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  Każdy szpital jest cenny dla mieszkańców. A co z personelem. Niemożemy dopuścić do tego że w tych trudnych czasach ludzie zostaną bez pracy i środków do życia

  9,512

  Eleonora Terlecka

  2022-08-23

  Jestem bardzo zadowolona z personelu, specjalistów i sympatycznej postawy wszystkich.

  9,511

  Magdalena Bizoń

  2022-08-23

  9,510

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  Konsolidacja/likwidacja szpitala utrudni dostęp do świadczeń

  9,509

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,508

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,507

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,506

  Paulina Sotyń

  2022-08-23

  9,505

  Michał Drożdż

  2022-08-23

  9,504

  Małgorzata Drożdż

  2022-08-23

  9,503

  Julita Jankowia

  2022-08-23

  9,502

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,501

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  Ggg

  9,500

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,499

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,498

  Grzegorz Lewandowski

  2022-08-23

  Jestem pacjentem Biziela.

  9,497

  Filip Ciabach

  2022-08-23

  9,496

  Marzena Dulka

  2022-08-23

  9,495

  Michalina Gacka

  2022-08-23

  Potrzebna jest rozbudowa i ulepszanie szpitali, a nie ich likwidacja.

  9,494

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,493

  Piotr Szczepański

  2022-08-23

  9,492

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,491

  Aleksandra Sobota

  2022-08-23

  9,490

  Martyna Brzykcy

  2022-08-23

  9,489

  Wiktoria Szyman

  2022-08-23

  9,488

  Paula Serafin

  2022-08-23

  9,487

  Malgorzata Bandriwska

  2022-08-23

  9,486

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,485

  Barbara Szymaniak

  2022-08-23

  9,484

  Agata Gruszka

  2022-08-23

  9,483

  Helena

  2022-08-23

  9,482

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  Kłosiak Marzena

  9,481

  Joanna Klajda

  2022-08-23

  9,480

  Renata Bernat

  2022-08-23

  9,479

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  Leczę się po udarze mózgu. Mam tu swoich zaufanych lekarzy, profesjonalistów oddanych pacjentom.

  9,478

  Dominik Gruszka

  2022-08-23

  9,477

  Agnieszka Motyl

  2022-08-23

  9,476

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,475

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,474

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,473

  Szymon Saganowski

  2022-08-23

  Szymon Saganowski

  9,472

  Szymon Saganowski

  2022-08-23

  9,471

  Renata Światłowicz

  2022-08-23

  9,470

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,469

  Arnold Olwert

  2022-08-23

  9,468

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,467

  MARTA NITEK

  2022-08-23

  9,466

  Karolina Kmieć

  2022-08-23

  9,465

  Iwona Zatoń

  2022-08-23

  To niedopuszczalne aby likwidować szpitale, oddziały! Pacjenci skazani są na śmierć! Ktoś ich pytał o zdanie?!

  9,464

  Hanna

  2022-08-23

  Oddziały specjalistyczne w tym szpitalu pomogly mi wrocic do zdrowia, jego dostępność i wyspecjalizowana kadra powinny być dostępne dla mieszkańców całego województwa. Ten szpital leczy.

  9,463

  Przemysław Żarna

  2022-08-23

  Jako absolwent UMK w Toruniu (wydział chemii) uważam, że nie można zlikwidować najlepszego szpitala w którym cały czas się leczę na oddziale reumatologii i tylko na tym oddziale mi niosą pomoc.

  9,462

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,461

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,460

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,459

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-23

  9,458

  Anna Michna

  2022-08-23

  Wspaniały Szpital , dlaczego wiec likwidować coś co jest dobre!!!

  9,457

  Anna Rosa

  2022-08-23

  Rosa

  9,456

  Bartosz Suchocki

  2022-08-22

  9,455

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-22

  9,454

  Kacper Szot

  2022-08-22

  9,453

  Anna Durszewicz

  2022-08-22

  9,452

  Weronika Durszewicz

  2022-08-22

  Leczę się w tym szpitalu przewlekle i jest to najbliższy szpital w okolicy mojego miejsca zamieszkania

  9,451

  Emilia Pardua

  2022-08-22

  9,450

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-22

  9,449

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-22

  9,448

  Anetta Miła-Frieske

  2022-08-22

  9,447

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-22

  9,446

  Marek Czemerys

  2022-08-22

  9,445

  Grzegorz Trzecinski

  2022-08-22

  Jestem za

  9,444

  Sara Krzywdzińska

  2022-08-22

  Nie zgadzam się na wydłużenie kolejek do specjalistów. Nie zgadzam się na zamknięcie drogi do szybkich terminów u genetyka dla pacjentek w ciąży.

  9,443

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-22

  Jestem przeciwna łączeniu! Doprowadzi to do jeszcze dłuższych kolejek

  9,442

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-22