Istnienie Szpitala im. Dr J. Biziela jest zagrożone.
Zróbmy wszystko co w naszej mocy aby nie dopuścić do jego likwidacji.

pod apelem do Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Sokala:

JM Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Prof. Dr hab. Andrzej Sokala

19.07.2022

Apel

My, niżej podpisani mieszkańcy regionu, pacjenci Szpitala im. Dr J. Biziela, apelujemy o odstąpienie od planowanej likwidacji Szpitala.

Szpital Biziela został zbudowany i wyposażony z naszych podatków oraz z środków społecznych i przez lata funkcjonował jako Szpital Wojewódzki. W odpowiedzi na rosnące potrzeby dydaktyczne Collegium Medicum został w dobrej wierze przekazany Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika. Nie zgadzamy się, aby arbitralna decyzja władz UMK doprowadziła do likwidacji szpitala, tak ważnego dla Bydgoszczan i mieszkańców regionu.

Jesteśmy przekonani, że likwidacja Szpitala Biziela odbędzie się przede wszystkim kosztem nas, pacjentów. W tych trudnych dla nas wszystkich czasach jakiekolwiek zmniejszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych odbije się niekorzystnie na poczuciu bezpieczeństwa, a ostatecznie także na naszym zdrowiu.

Decyzje dotyczące zdrowia i życia olbrzymiej rzeszy pacjentów będących pod opieka Szpitala Biziela nie mogą być motywowane jedynie względami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Dlatego domagamy się porzucenia szkodliwych i niebezpiecznych planów likwidacji bydgoskiego Szpitala im. dr. Jana Biziela.

CO DZIEJE SIĘ W BIZIELU – KALENDARIUM

 • 1. Szpital Biziela został oddany do użytku w 1980 roku – wtedy pod nazwą Wojewódzki Szpital im. XXX-lecia PRL - i powstał w odpowiedzi na potrzeby zdrowotne rosnącej populacji Bydgoszczy i okolicznych powiatów. Przejściowo w latach 1985-88, podczas remontu Szpitala im. A. Jurasza, pełnił funkcję szpitala akademii Medycznej w Bydgoszczy aby powrócić jako Szpital Wojewódzki w roku 1988. W 2008 ponownie, w geście dobrej woli i zrozumienia potrzeb dydaktycznych został przekazany Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – wtedy nikt nawet nie sugerował możliwości połączenia obu szpitali z jednoczesną faktyczna likwidacją jednego z nich. W ten sposób Bydgoszcz stała się jedynym miastem wojewódzkim w Polsce pozbawionym szpitala wojewódzkiego.
 • 2. W kolejnych latach szpital korzystając z środków unijnych i centralnych (bez istotnego udziału uniwersytetu) rozwijał się tworząc nowoczesne pracownie i sukcesywnie remontując kolejne oddziały i kliniki. Najnowszą gigantyczna inwestycją jest budowa wielopoziomowego obiektu mającego pomieścić między innymi nowoczesny blok operacyjny i oddział intensywnej terapii.
 • 3. Ku zdumieniu załogi na początku roku 2022 w szpitalu pojawia się pełnomocnik powołany przez Rektora UMK – po audycie obejmującym oba szpitale proponuje on fuzję placówek z faktyczną likwidacją Szpitala Biziela. Jest to dla wszystkich pracowników dużym wstrząsem, tym bardziej, że o wszystkim dowiadują się pocztą pantoflową. Szczegóły fuzji, jej ewentualny plan, terminy i konsekwencje są trzymane w tajemnicy – pełnomocnik Rektora nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne konkretne pytania zadawane przez zaniepokojoną załogę szpitala, a Rektor w Szpitalu nie pojawia się w ogóle. Podobnie, zwołana w tym okresie rada Collegium Medicum nie uzyskuje żadnych szczegółów planowanej fuzji, mimo, że władze UMK oczekują od niej pozytywnego zaopiniowania planu konsolidacji szpitali.
 • 4. W tej sytuacji narasta zaniepokojenie, nie tylko wśród załogi, ale także w szerszych kręgach samorządu lekarskiego, pielęgniarskiego, związków zawodowych, władz miejskich, regionalnych i wojewódzkich. Efektem tego uzasadnionego niepokoju jest zwołanie zebrania w siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej, następnie zwołanie przez Pana Prezydenta Bruskiego posiedzenia Rady Miasta Bydgoszczy, a nawet zorganizowanie przez Pana Posła Latosa specjalnego posiedzenia Komisji Zdrowia w Sejmie RP – mimo zaproszenia na żadnym z tych spotkań nie pojawił się ani Rektor UMK ani żaden jego przedstawiciel. Pojawiające się w tym czasie kolejne doniesienia mające charakter nieoficjalnych stają się coraz bardziej niepokojące – wszystko wskazuje na to, że władze UMK planują fuzję szpitali z jednoczesną faktyczną likwidacją Szpitala Biziela wbrew negatywnym opiniom WSZYSTKICH zainteresowanych. Rzecznik Uniwersytetu w wypowiedziach medialnych wskazuje, że jedyną opcją jest konsolidacja, a likwidacja dublujących się oddziałów pozwoli Uniwersytetowi zaoszczędzić. W rozmowach z Rzecznikiem pojawiają się sformułowania potwierdzające najgorsze obawy:
  - nie są potrzebne dwa szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), bo rzekomo w każdym zaopatrywany jest dziennie tylko jeden pacjent z ostrym zespołem wieńcowym (!!!),
  - być może nie jest potrzebny nowy blok operacyjny w Bizielu, bo ten w Juraszu jest wykorzystywany tylko w 50%, a o ostatecznym przeznaczeniu budowanego właśnie kosztem 389 mln PLN zadecyduje przyszły wyznaczony przez UMK dyrektor połączonych szpitali.
 • 5. Pod naciskiem opinii publicznej Rektor ostatecznie decyduje się odroczyć Radę Collegium Medicum mającą zaopiniować projekt łączenia szpitali i likwidację Szpitala Biziela. Mimo medialnych zapewnień Rektora, że wakacje będą poświęcone konsultacjom i że żadne działania nie zostaną podjęte bez zgody wszystkich zainteresowanych stron, tajemnicą poliszynela jest, że faktyczna decyzja o likwidacji została już podjęta, a przyszły dyrektor jedynego Szpitala Uniwersyteckiego prowadzi rozmowy jednoznacznie wskazujące na planowane łączenie i likwidacje Klinik.
 • 6. Dotychczasowy brak faktycznej komunikacji Rektora UMK ze środowiskami wyrażającymi uzasadnione zaniepokojenie planowanymi zmianami, jedynie deklaratywna wola konsultacji i arbitralne podejmowanie decyzji mającej przemożny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne setek tysięcy Bydgoszczan – to wszystko musi budzić niepokój. Podobnie jak przekazanie Akademii Medycznej Uniwersytetowi w Toruniu, także fuzja Szpitali Uniwersyteckich będzie miała charakter nieodwracalny. Z konsekwencjami będziemy zmagać się wszyscy: personel medyczny, studenci, nauczyciele akademiccy, ale największy koszt poniosą pacjenci – na to nie chcemy i nie możemy się zgodzić.
 • 7. Bez zaangażowania w tę sprawę wszystkich środowisk, dla których Bydgoskie Szpitale stanowią nasze wspólne dobro, o które należy dbać i którego rozwój i prawidłowe funkcjonowanie jest kluczowe dla wszystkich Bydgoszczan niekorzystne zmiany dokonają się w ciszy gabinetów, tak jak wszystkie poprzednie decyzje, których konsekwencje właśnie ponosimy.
 • DLATEGO ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC!!!
  NASZ GŁOS MUSI BYĆ SŁYSZALNY!!!
  NIE POZWÓLMY ABY TORUŃSKI UNIWERSYTET ZLIKWIDOWAŁ SZPITAL KTÓRY BUDOWAŁY POKOLENIA BYDGOSZCZAN!!!
  POKAŻMY, ŻE NIE ZGADZAMY SIĘ ABY KTOŚ DECYDOWAŁ O NASZYM ZDROWIU PONAD NASZYMI GŁOWAMI!!

  PODPISZCIE APEL DO REKTORA UMK ABY ODSTĄPIŁ OD KONSOLIDACJI SZPITALI I LIKWIDACJI SZPITALA BIZIELA

  Podpisy

  Lista mieszkańców i instytucji

  8,059

  Artur Niestatek

  2022-08-09

  Potrzebna jest nam niezależna placówka, która pomaga chronić życie Bydgoszczan od wielu lat.

  8,058

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-09

  8,057

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-09

  8,056

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,055

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,054

  Gabriela Karbowiak

  2022-08-08

  8,053

  Anna Karabanowicz

  2022-08-08

  Dzięki szybkiej i fachowej interwencji lekarzy kardiologii otrzymałam drugie życie.

  8,052

  Bartosz Karabanowicz

  2022-08-08

  8,051

  Marek Karabanowicz

  2022-08-08

  Wspaniała placówka medyczna. Oddany i zaangażowany personel. Byłem leczony na oddziale kardiologicznym. Same pozytywne doznania.

  8,050

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  Od 11 lat leczę się na cukrzycę w przychodni.

  8,049

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,048

  KAMILA OTLEWSKA

  2022-08-08

  8,047

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,046

  Małgorzata Zielińska

  2022-08-08

  8,045

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,044

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,043

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  Jestem pacjentką oddziału reumatologia od 2020r i dzięki szybkiej diagnozie i leczeniu uratowano mi tam życie. Nadal jestem pod kontrolą reumatologiczną w tymże szpitalu i uważam, że moje dalsze życie zależy od istnienia tego szpitala. Nie zgadzam się na jego likwidację, ponieważ chcę żyć!!!

  8,042

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,041

  Katarzyna Lewandowska

  2022-08-08

  Jestem pacjentką tego szpitala i uważam, że szpital cały czas podnosi poziom leczenia i ulepsza warunki na oddziałach. Ponadto ma najlepszy oddział neonatologiczny w województwie.

  8,040

  Tadeusz Glosnicki

  2022-08-08

  8,039

  Dorota Głośnicka

  2022-08-08

  8,038

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,037

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,036

  Iwona Koszacka

  2022-08-08

  Szpital Biziela leczył moję schożenia nigdy nie było problemu z dostępnością do specjalistów ,cenie personel szpitala za profesjonalizm,empatię wobec pacjęta.

  8,035

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  Dostępność do lekarzy oraz baza dydaktyczna dla studentów kierunków medycznych

  8,034

  Monika Gackowska

  2022-08-08

  8,033

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  szpital jest bardzo dobry, przyjazny dla pacjentów !!!

  8,032

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,031

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  Nie zgadzam się na połączenie

  8,030

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,029

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,028

  Dariusz Kujawa

  2022-08-08

  Wspieram jeden z lepszych szpitali w Bydgoszczy

  8,027

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,026

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,025

  Remigiusz Kubat

  2022-08-08

  Nie zgadzam się z likwidacją szpitala im. Jana Biziela w Bydgoszczy

  8,024

  Bożena Łosowska

  2022-08-08

  Szpital bardzo dobry. Kadra wyśmienita. Likwidacja spowoduje że jakość usług znacznie się pogorszy. Boję się także wyjazdu młodej kadry medycznej. Duże molochy nie zdają egzaminu. Ten Szpital jest nam potrzebny

  8,023

  Daniel Ziółkowski

  2022-08-08

  Argumenty popierające likwidację są żałosne

  8,022

  Tomek Biednik

  2022-08-08

  8,021

  Katarzyna Malinowska

  2022-08-08

  8,020

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  Świetny szpital, bardzo dobra opieka.

  8,019

  Łukasz Nowacki

  2022-08-08

  Uratowali mi życie po wypadku.

  8,018

  Agnieszka Andrysiak

  2022-08-08

  8,017

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,016

  Paulina Zielazna

  2022-08-08

  Często korzystam z wizyt lekarskich w tym szpitalu

  8,015

  Paula Dorosz

  2022-08-08

  8,014

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,013

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  Kepczynska Teresa

  8,012

  Grażyna

  2022-08-08

  8,011

  Mariusz Karwasz

  2022-08-08

  8,010

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,009

  Monika Prill

  2022-08-08

  8,008

  Monika Szymańska

  2022-08-08

  8,007

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,006

  Dariusz koszacki

  2022-08-08

  Szpital jest potrzebny dla mieszkańców całego województwa,fachową pomoc medyczna.itl

  8,005

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  8,004

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  konsolidacja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa pacjentów

  8,003

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  Nasze zdrowie jest najważniejsze, a lekarze ze szpitala Biziela nam je ratują.

  8,002

  Robert Popławski

  2022-08-08

  8,001

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  Szpital działa od lat bardzo sprawnie, wspaniali lekarze ,szybka pomóc medyczna ,SOR działa prężnie.

  8,000

  Rafał Madera

  2022-08-08

  7,999

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  7,998

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  7,997

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  7,996

  Leszek Kordziński

  2022-08-08

  7,995

  Beata

  2022-08-08

  7,994

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  7,993

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  7,992

  Przemysław Świetlik

  2022-08-08

  7,991

  Katarzyna Sztuba

  2022-08-08

  Jestem pacjentką przewlekle chorą w szpitalu tym leczę się od kilku lat, zawsze otrzymuję kompleksową pomoc i opiekę. Na oddzial, na którym się leczę, przyjeżdżają pacjenci z całego wojewodztwa!

  7,990

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  7,989

  Zofia Sliwonik Miazga

  2022-08-08

  Zofia Sliwonik uważam, że to co dobrze funkcjonuje się nie niszczy.Czy to już normą w Polsce, że jakieś głupie rządze jednego niedowartościowane go idioty mają przynieść straty materialne i moralne obywatelom . Kolejny Szumowski potrzebuje stanowiska Kliniki.

  7,988

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  7,987

  Świechowicz

  2022-08-08

  7,986

  Beata Boczek

  2022-08-08

  Tam mam lekarzy prowadzących moją chorobę

  7,985

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  Jest ważny ponieważ to najlepszy szpital z wszystkich w Bydgoszczy. Wszystko odbywa się sprawnie , szybko i ma najlepszą ekipę pracowników.

  7,984

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-08

  7,983

  Paweł Manthey

  2022-08-08

  7,982

  Michał Owczarz

  2022-08-08

  Likwidacja tak dużej jednostki w regionie Bydgoszczy i okolic pogorszy sytuację opieki medycznej.

  7,981

  Rafał Orłowski

  2022-08-08

  7,980

  Jacek gryska

  2022-08-08

  7,979

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,978

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,977

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  Ten szpital uratował życie mojej mamie

  7,976

  Izabela

  2022-08-07

  Nie wyobrażam sobie zamknięcia szpitala jest najlepszy w Bydgoszczy.

  7,975

  Adam Frąckiewicz

  2022-08-07

  7,974

  Barbara Frąckiewicz

  2022-08-07

  7,973

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,972

  Roman Buziewicz

  2022-08-07

  7,971

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  To zły i absurdalny pomysł. Każdy szpital ma swoje fundusze i zasady niech tak zostanie

  7,970

  Władysław Kiliński

  2022-08-07

  7,969

  Emilia Buziewicz

  2022-08-07

  7,968

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,967

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,966

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,965

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,964

  Natalia Kwiatkowska

  2022-08-07

  Jestem pacjentką tego szpitala, w obecnych czasach do specjalistów i na wizyty są olbrzymie kolejki, likwidacja pogorszy już dramatyczną sytuację w służbie zdrowia.

  7,963

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,962

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,961

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,960

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  Zasługujemy aby mieć zapewniony dostęp do leczenia, a pracownicy szpitala na pracę.

  7,959

  Tobiasz Chrostowski

  2022-08-07

  ... sprzeciwiam się jednostronnym decyzjom podejmowanych w Toruniu, które wpłyną tylko i wyłącznie na życie mieszkańców Bydgoszczy. To niebywały skandal, aby w mieście, którego szpitale przodują w rankingach, likwidować dobre placówki. W całym kraju brakuje miejsc w szpitalach, a u nas chce się łączyć placówki, żeby oszczędzić albo ukraść kadrę z Bydgoszczy i przenieść do szpitala w Toruniu.

  7,958

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,957

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,956

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,955

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,954

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,953

  Izabela

  2022-08-07

  7,952

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  Ponieważ, uważam to za niesprawiedliwy i paranoiczny ruch.

  7,951

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,950

  Philip Chudzinski

  2022-08-07

  7,949

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,948

  Anna Piórkowska

  2022-08-07

  7,947

  Sylwia Łobodzińska

  2022-08-07

  7,946

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,945

  Ewelina Lewandowska

  2022-08-07

  7,944

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,943

  Dariusz Smól

  2022-08-07

  7,942

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,941

  Justyna Polasik

  2022-08-07

  Dobro Obywateli zawsze na pierwszym miejscu. W Polsce coraz więcej jest osób starszych.W samej Bydgoszczy to 30 % .Pomoc Medyczna ważna w 100% w Bydgoszczy.Szacunek i dobro ludzi.....

  7,940

  Magdalena Idzikowska

  2022-08-07

  7,939

  Lipińska Maria

  2022-08-07

  7,938

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-07

  7,937

  Monika Majchrzak

  2022-08-07

  7,936

  Aleksandra Bartoszewicz

  2022-08-07

  7,935

  Lucyna Adamska

  2022-08-06

  7,934

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,933

  Maria Drążkowska

  2022-08-06

  7,932

  Marcin Chudziński

  2022-08-06

  7,931

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  Uważan że szpital jest potrzebny

  7,930

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,929

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  Odbija Profesorowi nie mysli o ludziach...

  7,928

  Ewa Łozicka

  2022-08-06

  Byłam diagnozowana w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej , jestem pacjentką Poradni Osteoporozy, miałam wykonywane zabiegi w Poradni Chorób Jelita Grubego, przebywałam na Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej i korzystałam z wielu badań - zawsze profesjonalizm i życzliwość, dlatego protest pracowników Szpitala Uniwersyteckiegoi nr 2 im. Jana Biziela popieram w całości!!!

  7,927

  Kamil Zdrodowski

  2022-08-06

  7,926

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  Leczę sie w tym szpitalu. Pozytywne podejście do pacjenta.

  7,925

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,924

  Anna Mikicka

  2022-08-06

  7,923

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  Niech zlikwidują szpital w Toruniu, ta fuzja Akademii Medycznej z UMK to same problemy czy nie można połączyć jej tzn dokonać secesji z UKW ? Akademia Medyczna kojarzyła się z Bydgoszczą i powinna być z nią połączona, a nie z Toruniem, który patrzy tylko na swoje interesy (patrz bulwar w Toruniu i beton. -szklane konstrukcje) Bydgoszcz jest za duża aby mieć 1 szpital mniej , co innego mały Toruń

  7,922

  Agnieszka Kokoszewska

  2022-08-06

  7,921

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,920

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,919

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,918

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,917

  Feliks Trembowiecki

  2022-08-06

  7,916

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,915

  Olivia Fabiszewska

  2022-08-06

  7,914

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,913

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,912

  Martyna Wilczyńska

  2022-08-06

  Bardzo zależy mi nad istnieniem szpitala

  7,911

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  Zależy mi na zdrowiu społeczeństwa oraz dalszym rozwoju studentów.

  7,910

  Katarzyna Płońska

  2022-08-06

  7,909

  Kamil Olszewski

  2022-08-06

  7,908

  Tadeusz Manikowski

  2022-08-06

  7,907

  Weronika Groń

  2022-08-06

  7,906

  Maria Manikowska

  2022-08-06

  7,905

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  Szpital Ratuje ludzkie życie.

  7,904

  Zuzanna Adamiak

  2022-08-06

  7,903

  Sławomir Olszewski

  2022-08-06

  7,902

  Elżbieta Olszewska

  2022-08-06

  7,901

  Wiktor Damian Piórkowski

  2022-08-06

  7,900

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,899

  Małgorzata Mielczarek

  2022-08-06

  Likwidacja tego Szpitala odbije się negatywnie nie tylko na kobietach w regionie, ale też w całej Polsce. Szpital na III stopniu referencyjności to placówka wysokowyspecjalizowana, jako jedyna w regionie oferująca możliwość pożegnania rodzicom po stracie swojego dziecka w pokoju pożegnań współtworzonym z hospicjum perinatalnym

  7,898

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,897

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,896

  Marta Ziemiańska

  2022-08-06

  7,895

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,894

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,893

  Krzysztof

  2022-08-06

  7,892

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,891

  Wiesław Modrzejewski

  2022-08-06

  Nie po to z wielkim wysiłkiem powstał ten szpital w którym brałem udział w jego budowie żeby teraz przestał istnieć.To byłby wielki skandal nie biorąc pod uwagę mieszkańców Bydgoszczy

  7,890

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,889

  Jacek Włodarczyk

  2022-08-06

  Bizel przoduje we wdrażaniu najnowocześniejszych metod leczenia.

  7,888

  ilona Szreiber

  2022-08-06

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala

  7,887

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,886

  Ewa

  2022-08-06

  Twork

  7,885

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,884

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-06

  7,883

  Adam Dobucki

  2022-08-05

  7,882

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  Kolejki w bydgoskich szpitalach są ogromne, a likwidacja jednego z nich pogorszy sytuację w innych szpitalach.

  7,881

  Magdalena Bartosik

  2022-08-05

  Wiele lat współpracowałam ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. Biziela i nie wyobrażam sobie utraty tego miejsca oraz tego, co zostało tam wypracowane.

  7,880

  Magdalena Krzysztofik

  2022-08-05

  Pracuje jako kierowca-ratownik na karetce i wiem jak bardzo Szpital Biziela jest potrzebny !!!

  7,879

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,878

  Izabela

  2022-08-05

  7,877

  Gabriela Kowalska

  2022-08-05

  7,876

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,875

  Grażyna Handzlik

  2022-08-05

  7,874

  Monika Nowacka

  2022-08-05

  7,873

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,872

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,871

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,870

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  Ponieważ ten szpital jest bardzo potrzebny dla ludzi chorych, działa od lat i ma uznanie w kraju.

  7,869

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,868

  Alla Khmelnytska

  2022-08-05

  7,867

  Anna

  2022-08-05

  7,866

  Iwona Szymocha

  2022-08-05

  Mam blisko do tego szpitala, dużo specjalistów.

  7,865

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,864

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  Jestem pacjentką tego szpitala. Zadowolona pacjentką - zawsze otrzymałam pomoc i opiekę na wysokim poziomie.

  7,863

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  Uważam, że Szpital Biziela powinien funkcjonować niezależnie , kadra medyczna jest na wysokim poziomie a oddziały spełniają potrzeby pacjentów

  7,862

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  Chora sytuacja aby likwidować taki szpital pod pretekstem " by żyło się lepiej "

  7,861

  Dorota Kujawska-Przybył

  2022-08-05

  7,860

  Aleksandra Kolmajer

  2022-08-05

  Jestem przerażona likwidacją dużego szpitala potrzebnego bydgoszczanom.

  7,859

  Ilona Duda

  2022-08-05

  7,858

  Julia Stone

  2022-08-05

  7,857

  Anna Kaufman

  2022-08-05

  7,856

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  Odbywam leczenie ciężkiej choroby w tym szpitalu i uważam że połączenie dwóch szpitali utrudni dostęp do niektórych lekarzy. W licznych przypadkach nawet 1 dzień opóźnienia w konsultacji może kosztować pacjentowi dużo zdrowia i nawet życia.

  7,855

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,854

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,853

  Ewa Ewa.kaszkowiak@gmail.com

  2022-08-05

  7,852

  Anna Kwiatek-Kucharska

  2022-08-05

  7,851

  Dorota Możejko-Czepek

  2022-08-05

  7,850

  Patrycja Wytkowska

  2022-08-05

  7,849

  Grzegorz Jakóbowski

  2022-08-05

  7,848

  Alicja Wojciechowska

  2022-08-05

  Podpisuje poniewaz uwazam, ze szpital jest w doskonalym miejscu lokalizacyjnym i jest dobrze prowadzony.

  7,847

  Marcelina Markiewicz

  2022-08-05

  7,846

  Justyna Chmiel

  2022-08-05

  7,845

  Katarzyna Piłat

  2022-08-05

  Świetny szpital

  7,844

  Mirosława Bekisz

  2022-08-05

  7,843

  Anna Anders

  2022-08-05

  W mojej okolicy brakuje poradni ortopedycznych. W szpitalu Biziela znalazłam profesjonalna kadrę która zdołała pomoc mojej mamie.

  7,842

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,841

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,840

  Andrzej Kazubowski

  2022-08-05

  chcę uratować szpital

  7,839

  Alicja Bach

  2022-08-05

  7,838

  Janina Bajak

  2022-08-05

  7,837

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,836

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,835

  Piotr Mrowiński

  2022-08-05

  7,834

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,833

  Artur Flak

  2022-08-05

  Szpital musi zostać

  7,832

  Paulina Cyganek

  2022-08-05

  7,831

  Mirosław Rogowski

  2022-08-05

  Nie widzę tak dużego miasta bez tej wspaniałej lecznicy

  7,830

  Michał Zieliński

  2022-08-05

  7,829

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  Szpital ma świetnych lekarzy chirurgów

  7,828

  Tomasz Zieliński

  2022-08-05

  7,827

  Waldemar Piełowski

  2022-08-05

  Jestem leczony w tym szpitalu z bardzo dobrymi rezultatami. Boje się wszelkich eksperymentów organizacyjnych oraz likwidacje tożsamości szpitala, tak mocno związanej z Bydgoszczą

  7,826

  Jowita ZIELIŃSKA

  2022-08-05

  7,825

  Marita Przybylska

  2022-08-05

  7,824

  Maksymilian Ziółkowski

  2022-08-05

  Ten szpital jest potrzebny

  7,823

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,822

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,821

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  Jestem pacjentem poradni działającej w szpitalu Biziela

  7,820

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  Jestem pacjentem jednej z poradni funkcjonującej w Szpitalu Biziela

  7,819

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,818

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,817

  Weronika Kuzimska

  2022-08-05

  7,816

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,815

  Tomasz Standarski

  2022-08-05

  7,814

  Dariusz Skiba

  2022-08-05

  7,813

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  Planowana zmiana znacznie ograniczy opiekę zdrowotna dla mieszkańców miasta. To nie czas na likwidacje i ograniczanie dostępności

  7,812

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,811

  Zbigniew Sternicki

  2022-08-05

  7,810

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  Jestem pacjentem tego szpitala.Personel jest bardzo miły dla pacjentów pomimo rzucania im kłód pod nogi przez system zdrowotny.

  7,809

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-05

  7,808

  Magdalena Rychter

  2022-08-05

  7,807

  Stanisław Chudzicki

  2022-08-05

  Leczę się w tym szpitalu i czuję się lepiej. Jestem zadowolony z usług medycznych i podejścia personelu etc

  7,806

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,805

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,804

  Laura Hęsiak

  2022-08-04

  Jestem stałym pacjentem bardzo zadowolonym ze procesu leczenia i nie zgadzam się na tę fuzję

  7,803

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,802

  Anna Chudzik

  2022-08-04

  7,801

  Władysław Sinkiewicz

  2022-08-04

  7,800

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,799

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,798

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,797

  wanda Szczepaniak

  2022-08-04

  Szpital jak wiele innych jest potrzebny dla społeczeństwa Bydgoszcz

  7,796

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,795

  Violetta Kostiw

  2022-08-04

  7,794

  Joanna Szews

  2022-08-04

  7,793

  Damian Szews

  2022-08-04

  7,792

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,791

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Jacek Bejma

  7,790

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Klauze Izabela

  7,789

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,788

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,787

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Irena Wiatrowska

  7,786

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,785

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Szpit

  7,784

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,783

  Marta Gawron

  2022-08-04

  7,782

  Barbara Dominiak

  2022-08-04

  7,781

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Szpital jest potrzebny

  7,780

  Michał Baranowski

  2022-08-04

  Trzeba naprawić zło wyrządzone przed laty.

  7,779

  Roksana Musiał-Dominiak

  2022-08-04

  Szpital Biziela nie może przestać funkcjonować

  7,778

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Jestem pacjentem tego Szpitala, korzystam z poradni specjalistycznych. To jest bardzo dobra placówka

  7,777

  Piotr Daniewski

  2022-08-04

  Leczę dziecko jest świetna opieka bez pomocy Jurasza

  7,776

  Patrycja Hahn

  2022-08-04

  7,775

  Lidia Perlikowska

  2022-08-04

  7,774

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,773

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,772

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,771

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Tak trzeba Zabrali nam Akademię Medyczną A teraz szpital HORROR

  7,770

  Anna

  2022-08-04

  7,769

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Nie zgadzam się z argumentami przemawiającymi za fuzją. Uważam, że zlikwidowanie placówki znacznie zaważy na dobrobycie mieszkańców, a także stworzy jeszcze większy problem dla środowiska medycznego, którego też czuje się częścią.

  7,768

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,767

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  To najblizszy mi Szpital ze wzg na immunologie I alergologie

  7,766

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  nie można zabierać ludziom pomocy medycznej na tak dobrym poziomie, który reprezentuje Szpital im. dr Biziela

  7,765

  Szymon Wójcik

  2022-08-04

  7,764

  Kamila Stypułkowska

  2022-08-04

  7,763

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,762

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,761

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,760

  Norbert Kostrzewa

  2022-08-04

  Już są kolejki w szpitalach Zlikwidowany powiększy i tak duże już kolejki

  7,759

  Mateusz Mierzwa

  2022-08-04

  7,758

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  ... Jestem pacjentem tego szpitala.

  7,757

  Wiktoria Sołtysiak

  2022-08-04

  7,756

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,755

  Grażyna Nowicka

  2022-08-04

  7,754

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,753

  Daria Kubiak

  2022-08-04

  7,752

  Bernard Pyrzyk

  2022-08-04

  Mam dość poltyki walki ze służbą zdrowia i lekarzami.

  7,751

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,750

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,749

  Przemysław Smoleński

  2022-08-04

  Jestem pacjentem objętym opieka kardiologa i ortopedy i nie zgadzam się z pozbawianiem mnie możliwości leczenia. Jest to działanie nie etyczne. Rektorze gdzie jest dewiza Po pierwsze nie szkodzić.

  7,748

  Sylwia Błachowiak

  2022-08-04

  7,747

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,746

  Eugeniusz Oracz

  2022-08-04

  7,745

  Alicja Oracz

  2022-08-04

  7,744

  Marcin Wawrzyniak

  2022-08-04

  7,743

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,742

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,741

  Zbigniew kocinski

  2022-08-04

  7,740

  Szymon Niklas

  2022-08-04

  Absolutnie nie zgadzam się z likwidacją szpitala im Biziela

  7,739

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,738

  Barbara Fiedorowicz

  2022-08-04

  7,737

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Chce zostawiać miejsce pracy dla bliskich moich przyjaciół

  7,736

  Beata Gwardzik

  2022-08-04

  Widzę ogromną potrzebę istnienia tego szpitala ze względu na wzrastającą liczbę i potrzeby pacjentów.

  7,735

  Eleonora Gwardzik

  2022-08-04

  7,734

  Klaudia Zajdler

  2022-08-04

  7,733

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Szpital odpowiada na potrzeby zdrowotne mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Jest ważnym punktem medycznym w naszym regionie.

  7,732

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,731

  Od Chicago po Wodzisław na Prezesa tylko Zdzisław

  2022-08-04

  Od Chicago po Wodzisław na Prezesa tylko Zdzisław

  7,730

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,729

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,728

  Elżbieta Roś

  2022-08-04

  Szpital ten jest dla nas bardzo potrzebny. Mi w 1999 r. uratowano nogę bo był zakrzep. Zrobiono też inne operacje, między innymi teraz 21.07.2022 bark. Członkowie mojej rodziny również potrzebują i korzystają z usług tego szpitala. Nie starczyło by dnia żeby wymienić jaką pomoc uzyskujemy wszyscy z poradni, z soru i oddziałów tego szpitala

  7,727

  Marlena Browarczyk

  2022-08-04

  7,726

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,725

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Szpital Biziela to moja główna alternatywa dla patologicznych zachowań lekarzy ze szpitala Jurasza. Pomoc w Bizielu jest udzielana bardzo szybko mimo braków dofinansowania szpitala. Nie znam przypadków poniżającego traktowania pacjentów na oddziałach w Bizielu jak to ma miejsce w Juraszu.

  7,724

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,723

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,722

  Małgorzata Karpicz

  2022-08-04

  7,721

  Joanna Gutman

  2022-08-04

  7,720

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Nie chce zeby szpital Biziela zostal zlikwidowany, jest potrzebny mieszkancom.

  7,719

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,718

  Beata Werner-Mackenzie

  2022-08-04

  7,717

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,716

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,715

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,714

  Justyna Bukolt

  2022-08-04

  Likwidacja placówki będzie ogromnym błędem pod każdym względem. Na codzień współpracuje z tą placówka w zakresie działań medycznych.

  7,713

  Artur Wojtynowski

  2022-08-04

  7,712

  Maria Kulesa

  2022-08-04

  To skandal, żeby pozbawiać pacjentów czegoś co działa sprawnie i służy ludziom

  7,711

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,710

  Marek Wawrzyniak

  2022-08-04

  7,709

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,708

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,707

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Wielokrotnie korzystalam. Również w sytuacji wypadku. Tam urodzilam córkę. Mamy prawo do opieki w tym szpitalu.

  7,706

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,705

  Mikołaj Rutkowski

  2022-08-04

  Tak trzeba

  7,704

  Zbigniew Sławiński

  2022-08-04

  7,703

  Bartłomiej Zieliński

  2022-08-04

  7,702

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,701

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Nie chcę likwidacji szpitala w którym od wielu lat się leczę.

  7,700

  Mikołaj Winiecki

  2022-08-04

  7,699

  Izabela Łukasiak

  2022-08-04

  To wspaniały szpital i personel

  7,698

  PAULA Remez

  2022-08-04

  Nie zgadzam się na zamknięcie placówki

  7,697

  Natalia jastrzebska

  2022-08-04

  7,696

  Ilona Gonia

  2022-08-04

  7,695

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,694

  Natalia Far

  2022-08-04

  7,693

  wojciech stankiewicz

  2022-08-04

  7,692

  Bernadeta Zalewska

  2022-08-04

  7,691

  Patryk Ceynowa

  2022-08-04

  7,690

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,689

  Natalia Jóźwiak

  2022-08-04

  7,688

  Daria Zawiszewska

  2022-08-04

  Zawdzięczam temu szpitalowi swoje życie,od pierwszych miesięcy życia personel walczył o moje zdrowie. W szpitalu spędziłam połowę swojego życia.

  7,687

  Barbara Szymanska

  2022-08-04

  7,686

  Joanna Rogalska

  2022-08-04

  7,685

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,684

  Ewa Białka

  2022-08-04

  7,683

  Justyna Rypolc

  2022-08-04

  Sprzeciwiam się fuzji Szpitali Jurasza i Biziela

  7,682

  Agnieszka Sokołowska

  2022-08-04

  7,681

  Maja Czuryk

  2022-08-04

  Korzystam z opieki tego szpitala i jego specjalistów.

  7,680

  Edyta Ksobiak

  2022-08-04

  7,679

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,678

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,677

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,676

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,675

  Krzysztof Kowalik

  2022-08-04

  nie zgadzam się na konsolidację Szpitali! Przyniesie to więcej szkód niż pożytku

  7,674

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,673

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,672

  Magdalena Kaniewska

  2022-08-04

  Szpital Biziela jest potrzebny pacjentom.

  7,671

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Szpitale w obecnym kształcie będą lepiej funkcjonowały, z korzyścią dla pacjentow. Jestem przeciwna tworzeniu molochów.

  7,670

  Jagoda Nawrocka

  2022-08-04

  7,669

  Magda Konopińska

  2022-08-04

  7,668

  Renata Budnik

  2022-08-04

  Renata Budnik

  7,667

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,666

  Kacper Zarzycki

  2022-08-04

  7,665

  AGNIESZKA Czyjak

  2022-08-04

  Wymagam opieki stałej, różnych dziedziń danych specjalizacji

  7,664

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,663

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Jestem za istnieniem owego szpitala

  7,662

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,661

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,660

  Sebastian Pustelnik

  2022-08-04

  7,659

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,658

  Karolina Jaźwińska

  2022-08-04

  .

  7,657

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,656

  Emilia Mołczan

  2022-08-04

  7,655

  Martyna Rode

  2022-08-04

  7,654

  Igor Jędrzejczak

  2022-08-04

  7,653

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,652

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,651

  Katarzyna Joppek

  2022-08-04

  7,650

  Marta Kostiw

  2022-08-04

  7,649

  Szymon Głuchowski

  2022-08-04

  7,648

  Maciej Głuchowski

  2022-08-04

  7,647

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,646

  Weronika Ferenc

  2022-08-04

  7,645

  Od Chicago po Wodzisław na Prezesa tylko Zdzisław

  2022-08-04

  Od Chicago po Wodzisław na Prezesa tylko Zdzisław

  7,644

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Jestem wieloletnią pacjentką poradni kardiologicznej, nie wyobrażam sobie innej struktury szpitala.

  7,643

  Henryk Olejniczak

  2022-08-04

  7,642

  Milena Handzlik-Błońska

  2022-08-04

  7,641

  Krzysztof Szymański

  2022-08-04

  Jestem całym sercem za przyszłością Biziela - takie życzenia jego pracownikom składał Św. Jan Paweł II podczas wizyty w Bydgoszczy.

  7,640

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,639

  Alina Weiner

  2022-08-04

  Jestem pacjentka przychpdni specj. Przy oddziale reumatologia. Także byłam leczona na oddziale ortopedii . Z powodu poważnej choroby będę bardzo długo korzystać z leczenia w tych specjalizacjach, a i pewnie z czasem też jeszcze innych. Chciałabym nadal być leczona właśnie w tym ośrodku. Uważam szpital za bardzo dobrze wyposażony w sprzęt do badań. A lekarze tam pracujący są wysoce wyspecjalizowani

  7,638

  Tomasz Piekarski

  2022-08-04

  Dlaczego chcecie zlikwidować dobry szpital?

  7,637

  Magdalena Jóźwicka

  2022-08-04

  7,636

  Damian Bała

  2022-08-04

  Szpital jest potrzebny i niezbędny do ratowania życia i zdrowia wcześniakom

  7,635

  Olga Semrau

  2022-08-04

  7,634

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Byłem leczony wiele razy oraz mój syn i żona i nie możemy powiedzieć złego słowa na ten szpital w porównaniu co do Jurasza do którego nie jestem zadowolony na opryskliwość lekarzy

  7,633

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,632

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,631

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,630

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Ponieważ specjalnie jeżdżę się leczyć do Biziela gdyż tylko tam znajduję pomoc i ludzkie podejście. I jak na warunki szpitala czuję się jak w domu. Wolę się nie leczyć niż korzystać z toruńskiej "umieralni". Chcecie zabrać komuś ostatnią nadzieję? Gratuluję. A przecież w przypadku likwidacji nie tylko moje życie się zmieni!

  7,629

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,628

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,627

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Nie zgadzam się z likwidacją szpitala .

  7,626

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,625

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,624

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Nie zgadzam się z likwidacja szpitala. Jestem zadowolony z obsługi oddziału urologia i kardiologii

  7,623

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,622

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,621

  Renata Bieniek

  2022-08-04

  7,620

  Grażyna Kotkowicz

  2022-08-04

  7,619

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,618

  Patrycja Jasiek

  2022-08-04

  7,617

  Zuzanna Jurkiewicz

  2022-08-04

  chcę uratować biziela!

  7,616

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,615

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,614

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Podpisuję ponieważ nie chcę zmian - pacjentka gastroenterologii

  7,613

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  Tutaj szybko zdiagnozowano i ustalono termin operacji mojego partnera, któremu wykryto guza mózgu.

  7,612

  Maria Sadłowska

  2022-08-04

  Jestem pacjentką tego szpitala i w chwili obecnej są terminy dosyć odległe na zabiegi i badania, a nie wyobrażam sobie co będzie po połączeniu dwóch szpitali

  7,611

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,610

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,609

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-04

  7,608

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,607

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,606

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,605

  Dorota Obara

  2022-08-03

  7,604

  Gosia Krawczuk

  2022-08-03

  7,603

  Sandra Kołdej

  2022-08-03

  7,602

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,601

  Marek Piotrowski

  2022-08-03

  7,600

  Agnieszka Nadolna

  2022-08-03

  7,599

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,598

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,597

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,596

  Ewa Smoleń

  2022-08-03

  7,595

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,594

  Jacek Obara

  2022-08-03

  7,593

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,592

  Małgorzata Gdaniec

  2022-08-03

  7,591

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,590

  Alicja Waryas

  2022-08-03

  7,589

  Karolina

  2022-08-03

  7,588

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  Marcin Borucki

  7,587

  Róża Witkowska

  2022-08-03

  Jestem stałym pacjentem tego szpitala w poradni raka jelita i nie wyobrażam sobie jazdy do innego szpitala w dużej odległości jestem osobą niepełnosprawną i mój mąż również leczy się w poradni kardiologicznej jest po 5 udarach i 2 zawałach zamkniecie tego szpitalu to kleska dla nas pogotowie w ciagu 4 minut przyjeżdża i ratuje reanimuje męża ostatnio 2 tygodnie temu mama miała stet robiony

  7,586

  Krajewska Magdalena

  2022-08-03

  7,585

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,584

  Maciej Marzecki

  2022-08-03

  7,583

  Danuta Marzecka

  2022-08-03

  7,582

  Sebastian Mroziński

  2022-08-03

  7,581

  Joanna Mrozińska

  2022-08-03

  7,580

  Maciej Mroziński

  2022-08-03

  Podpisuje poniewaz jest to jedyny szpital z tak dobra oblusga mam 17 lat urodzilem sie w nim tak jak cala moja rodzina nie mozna pozwolic aby zostal zlikwidowany

  7,579

  Beata kuligowska

  2022-08-03

  7,578

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,577

  Mateusz Barczykowski

  2022-08-03

  7,576

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,575

  Henryk Sykut

  2022-08-03

  Chcę by szpital by samodzielnym szpitalem.

  7,574

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,573

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,572

  Elżbieta Kamińska

  2022-08-03

  7,571

  Wiesław Kamiński

  2022-08-03

  W Bizielu jest zespół wspaniałych lekarzy, a poza tym szpital związany jest z Bydgoszczą i od wielu dziesięcioleci stanowi jeden z najważniejszych w mieście ośrodków medycznych.

  7,570

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,569

  Danuta Kensik

  2022-08-03

  7,568

  Iwona Gajewska

  2022-08-03

  7,567

  Barbara Nowak

  2022-08-03

  7,566

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,565

  Maciej Urbaniak

  2022-08-03

  7,564

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,563

  Jarosław Kubisztal

  2022-08-03

  7,562

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,561

  Monika Urbaniak

  2022-08-03

  7,560

  Marek Kolczyński

  2022-08-03

  Szpital jest potrzebny. To skandal

  7,559

  Stefania Kolczyńska

  2022-08-03

  7,558

  IWONA MATUSZEWSKA

  2022-08-03

  7,557

  ANNA SŁUPECKA

  2022-08-03

  7,556

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,555

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,554

  Janusz Napora

  2022-08-03

  7,553

  tu byłem, Tony Halik

  2022-08-03

  tu byłem, tony halik

  7,552

  Małgorzata kaczmarek

  2022-08-03

  7,551

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,550

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  Nie chcę likwidacji szpitala, będzie to ogromne utrudnienia dla pacjentów oczekujących na pomoc medyczną!!!

  7,549

  Adrian Braun

  2022-08-03

  Co wy chcecie z Bydgoszczy zrobić ubojnie? Zlikiwdujecie ten SOR to postawicie na sobie wyrok.

  7,548

  Beata Frącek-Gryntkiewicz

  2022-08-03

  7,547

  Mariusz Gryntkiewicz

  2022-08-03

  7,546

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,545

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,544

  Ryszard Ponikierski

  2022-08-03

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala ponieważ ten szpital jako odrębna jednostka najlepiej spełni swoje zadanie.

  7,543

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,542

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,541

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  .

  7,540

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  Z uwagi na skrajne wcześniactwo nasze córki korzystamy z konsultacji lekarskich w Państwa szpitalu. Mimo dwóch szpitali już teraz czas oczekiwania na niektórych specjalistów wynosi nawet 4 miesiące…

  7,539

  Zlikwidować go

  2022-08-03

  Zgadzam się z konsolidacja

  7,538

  Marta Biedka

  2022-08-03

  Brak zgody mojej na takie działania

  7,537

  Anna Wojtkowiak

  2022-08-03

  Szpital jest potrzebny

  7,536

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,535

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,534

  Weronika Grzankowska

  2022-08-03

  7,533

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,532

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,531

  Beata Tobolska

  2022-08-03

  7,530

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,529

  Monika Smigielska

  2022-08-03

  7,528

  Kazimierz Zalewski

  2022-08-03

  To skandal ! Czy to państwo w państwie ?! Kim wy jesteście ? Kto was upoważnił do podejmowania takich decyzji ? Zjazd do skansenu !!!

  7,527

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,526

  Michal Sulowski

  2022-08-03

  7,525

  Weronika Jankowska

  2022-08-03

  Weronika Jankowska

  7,524

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  nie można zamykać szpitala który dobrze funkcjonuje i dba o swoich pacjentów

  7,523

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,522

  Ilona Bajson

  2022-08-03

  7,521

  Jerzy Anielski

  2022-08-03

  7,520

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,519

  Helena Lewandowska

  2022-08-03

  Helena Lewandowska

  7,518

  Paulina Wójcik

  2022-08-03

  7,517

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,516

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,515

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  Jestem bardzo zadowolona z opieki nad pacjentem. Przyjezdzam na odczulanie , przede mną jeszcze 3 lata. Nie wyobrażam sobie połączenia dwóch szpitali pod względem ilości pacjentów „przerzuconych” do jednego miejsca.

  7,514

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,513

  Mirosław Krzyżyński

  2022-08-03

  7,512

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  Szpitale trzeba budować, a nie likwidować. A jeśli komuś ambicjonalnie pojawił się w głowie pomysł, by stworzyć coś na podobę Szpitala Uniwersyteckiego jak w Bydgoszczy to bardzo proszę, ale nie kosztem zdrowia i dostępności opieki lekarskiej Bydgoszczan.

  7,511

  PAULINA WEBER

  2022-08-03

  7,510

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,509

  Michał Dziubak

  2022-08-03

  7,508

  Wincenta Laska

  2022-08-03

  7,507

  Katarzyna Laska

  2022-08-03

  7,506

  Joanna Kawecka

  2022-08-03

  7,505

  Bartlomiej Weber

  2022-08-03

  7,504

  Ryszard Witkowski

  2022-08-03

  7,503

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  Korzystam z opieki w tym szpitalu i jestem bardzo zadowolona.

  7,502

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  To dobry szpital i jest niezbędny

  7,501

  Adam Marciniak

  2022-08-03

  Placówka jest niezbędna dla prawidłowego działania systemu opieki zdrowotnej w regionie.

  7,500

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  7,499

  Urszula Dzieciolowska

  2022-08-03

  7,498

  Barbara Szendel

  2022-08-03

  7,497

  Wieslawa Gill

  2022-08-03

  7,496

  Magdalena Hojnowska

  2022-08-03

  7,495

  Łukasz Charnas

  2022-08-03

  7,494

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-03

  Ten szpital i lekarze pomogli mojemu synowi wyjść z niepełnosprawności.Niech pomaga innym dzieciom.tam są sami specjaliści.21 lat temu musiałam biegać po całej bydgoszczy.zeby leczyć chorego syna.przez ostatnie 5 lat zanim ukończył 18lat robiłam to w jednym miejscu .i to jest luksus dla rodzica i dziecka.

  7,493

  Igor Kowalski

  2022-08-02

  7,492

  Urszula Kowalska

  2022-08-02

  7,491

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,490

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,489

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,488

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  15 lat temu lekarze i pielęgniarki uratowali moją nienarodzoną jeszcze córkę, która na świat przyszła w Szpitalu Biziela 8 marca 2007 r. Do tej pory jeżdżę z nią do poradni okulistyki dziecięcej co pół roku na kontrolę. Nie wyobrażam sobie, aby tak ważna, nowoczesna i potrzebna placówka miała zostać zlikwidowana.

  7,487

  Żaneta Ziarnik

  2022-08-02

  7,486

  Roksana Stefańska

  2022-08-02

  7,485

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,484

  Katarzyna Skibińska

  2022-08-02

  7,483

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,482

  Piotr Ignaczak

  2022-08-02

  Bezczelność torunia nie zna granic

  7,481

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  Szpital Biziela jest miejscem, gdzie jako studentka kierunku lekarskiego CM UMK wiele się nauczyłam. Był zawsze dużo przyjaźniejszy niż wielki Jurasz, bardziej kameralny co było zaletą dla pacjentów i dla nas-studentów. Podziwiałam, jak bardzo szpital się rozwija, jak ogromna jest wiedza pracowników. Jurasz to za mało, Biziela jest bardzo potrzebny, jeden szpital kliniczny to za mało

  7,480

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,479

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  Zgadzam się z apelem

  7,478

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,477

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,476

  Wiktoria Skotarek

  2022-08-02

  7,475

  Tomasz Wons

  2022-08-02

  Jestem pacjentem reumatologii od kilkunastu lat i dzięki tym ludziom nie jeżdżę na wózku inwalidzkim

  7,474

  Alicja Biskup

  2022-08-02

  7,473

  Jan Biskup

  2022-08-02

  7,472

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,471

  Natalia Pers

  2022-08-02

  7,470

  Iwona

  2022-08-02

  7,469

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,468

  Sylwia

  2022-08-02

  Pracuję w tym szpitalu

  7,467

  Grzegorz Brzozowski

  2022-08-02

  Bo nienawidzę nfz

  7,466

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,465

  Zofia Zmysłowska

  2022-08-02

  7,464

  Marek Zmysłowski

  2022-08-02

  7,463

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  Niejednokrotnie osoby z mojej rodziny, jak i ja sama, korzystały z usług szpitala, jest on bardzo potrzebny w naszym regionie.

  7,462

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,461

  Aleksandra Chrząstek

  2022-08-02

  7,460

  Aneta Pieczka

  2022-08-02

  7,459

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,458

  Paula Dziubinska

  2022-08-02

  Jest to najlepszy szpital w Bydgoszczy!

  7,457

  Miłosz Lipiński

  2022-08-02

  7,456

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,455

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,454

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,453

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,452

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,451

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,450

  Jagoda

  2022-08-02

  7,449

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,448

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,447

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,446

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,445

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,444

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,443

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,442

  Beata Drążkowska

  2022-08-02

  Wysoko wyspecjalizowana placówka, nie wyobrażam sobie, że może jej zabraknąć

  7,441

  Zenon Kobylarz

  2022-08-02

  7,440

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,439

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,438

  Stefan Chazbijewicz

  2022-08-02

  Po co poprawiać coś co działa na coś, co nie wiadomo jak będzie działać...

  7,437

  Mateusz Krzemkowski

  2022-08-02

  7,436

  Agnieszka Laska

  2022-08-02

  7,435

  Jacek Łangowski

  2022-08-02

  7,434

  Joanna Seliga

  2022-08-02

  7,433

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  leczyłam się tam

  7,432

  Kasja Jarosz

  2022-08-02

  7,431

  Bartosz Budnik

  2022-08-02

  7,430

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,429

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  Szpital pod każdym względem podchodzi profesjonalnie do swoich pacjentów. Kadra medyczna bez zarzutów pełna empatii. W Szpitalu Biziel leczę się od kilku lat na reumatologi i to ratuje moje życie.

  7,428

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,427

  Mariusz Strzeszyński

  2022-08-02

  7,426

  Bagniewski

  2022-08-02

  Bagniewski

  7,425

  Maciej

  2022-08-02

  To chyba jasne, jestem przeciwny temu zabiegowi!!

  7,424

  Anna Licznerska

  2022-08-02

  7,423

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,422

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  to dobry szpital dla pacjentów i dla praconików tu zatrudnionych

  7,421

  Iwona Matysik

  2022-08-02

  7,420

  Karolina Pilarska

  2022-08-02

  7,419

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,418

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  Nie wyobrażam sobie żeby taki szpital przestał istnieć Od dziecka leczę się w tym szpitalu

  7,417

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,416

  Adam Wiśniewski

  2022-08-02

  7,415

  ANDRZEJ BERNACKI

  2022-08-02

  7,414

  Hanna Niemczyk

  2022-08-02

  7,413

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  Sandra Bugowska

  7,412

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,411

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,410

  Maria Zietarska

  2022-08-02

  7,409

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,408

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,407

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,406

  Jolanta

  2022-08-02

  7,405

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,404

  Zofia Bryk

  2022-08-02

  Nie likwidacji dostępności do ochrony zdrowia w Bydgoszczy

  7,403

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,402

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,401

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,400

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,399

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,398

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,397

  Weronika

  2022-08-02

  Leczyłam się tam

  7,396

  Katarrzyna Wesołowska

  2022-08-02

  7,395

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,394

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,393

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  Po kombinować i niszczyć to co jest dobre

  7,392

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,391

  Roman Kotzbach

  2022-08-02

  Pracuję w Szpitalu im. dr Jana Biziela od początku jego powołania w 1980r., jako Szpital XXX- lecia> Jestem członkiem Szpitalnej Rodziny!

  7,390

  Nie zapisywać się wyłudzenie danych

  2022-08-02

  Nie zapisywać się wyłudzenie danych

  7,389

  Witam

  2022-08-02

  Nie zapisywać się wyłudzenie danych

  7,388

  test

  2022-08-02

  Nie zapisywać się wyłudzenie danych

  7,387

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  Jestem przeciwny likwidacją placówek służby zdrowia

  7,386

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,385

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,384

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,383

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  Domachowska Elzbieta

  7,382

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  Całe życie istniał i niech tak zostanie

  7,381

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-02

  7,380

  Mirela Bieluszewska

  2022-08-02

  7,379

  Natalia Puchała-Tajl

  2022-08-02

  7,378

  Adrianna Kaszubowska

  2022-08-02

  7,377

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Podpisuję ponieważ mieszkam w tej części województwa kujawsko-pomorskiego, które uzależnione jest od funkcjonowania szpitali w Bydgoszczy i likwidacja szpitala Biziela będzie skutkowała brakiem miejsc w szpitalach dla osób z dalej położonych miejscowości. Poza tym, w szpitalu tym leczy się także pacjentów onkologicznych, dla których jest niedobór miejsc w szpitalach.

  7,376

  Marek Stryczynski

  2022-08-01

  7,375

  Marcel Orzechowski

  2022-08-01

  Ponieważ pomysł połączenia ze szpitalem Jurasza to skrajna głupota

  7,374

  Marzena Malicka

  2022-08-01

  Malicka Marzena

  7,373

  Mirosława Głowacka

  2022-08-01

  7,372

  Danuta Zamiatowska

  2022-08-01

  Chodzę do lekarzy endokrynolog i okulisty od lat

  7,371

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,370

  Katarzyna

  2022-08-01

  Leczę się w tym szpitalu i mam dobrych lekarzy

  7,369

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Ludzie potrzebują pomocy medycznej a coraz mniej jest placówek

  7,368

  Łukasz Mierzbiczak

  2022-08-01

  7,367

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,366

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,365

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,364

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Zostawcie.

  7,363

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Urodziłam się w tym szpitalu Ja i Urodziłam tam moje dzieci. Wiążą się z tą placówka radosne i smutne chwile, ale za każdym razem spotykałam się z kompetencją i empatią personelu różnego szczebla. Likwidacja czy Fuzja będzie wielka stratą dla Nas pacjentów.

  7,362

  Natalia Sampławska

  2022-08-01

  Szpital Biziela jest najlepszym szpitalem nie może go zabraknąć

  7,361

  Magdalena Barczykowska

  2022-08-01

  7,360

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,359

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,358

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,357

  Elżbieta Keczmerska

  2022-08-01

  7,356

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,355

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,354

  Beata Czajkowska

  2022-08-01

  Szpital jest potrzebny ludziom chorym, to po pierwsze a po drugie wiele pracowników straci pracę.

  7,353

  Paulina

  2022-08-01

  Jest dla mnie nie do pojęcia likwidowanie tak ważnego szpitala.

  7,352

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Leczę się na reumatologi

  7,351

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,350

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,349

  Martyna nowicka

  2022-08-01

  7,348

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,347

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,346

  Adam Kaniewski

  2022-08-01

  7,345

  Joanna Witkowska

  2022-08-01

  7,344

  Dawid

  2022-08-01

  Nie chcemy stracic szpitala

  7,343

  Grażyna Kaniewska

  2022-08-01

  7,342

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,341

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,340

  Dorota Żulewska

  2022-08-01

  Nie zgadzam się z likwidacją szpitala

  7,339

  Magdalena pipowska

  2022-08-01

  Opieka jest super i sama za małego dziecka byłam tam leczona poród również miałam Super

  7,338

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,337

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Szpital im.Jana Biziela powstał w Bydgoszczy i służy mieszkańcą i tak powinno pozostać.

  7,336

  Izabela

  2022-08-01

  7,335

  Martyna

  2022-08-01

  7,334

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Dariusz Wiśniewski

  7,333

  Justyna Tomaszewska

  2022-08-01

  7,332

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  W tym szpitalu leczony był mój teść po udarze. Lekarze go objęli należytą opieką, byli cierpliwi i zaangażowani w jego powrót do zdrowia. Sama również miałam zabieg w tym szpitalu na oddziale ginekologicznym i byłam w pełni zaopiekowania przez personel, który tam pracował/pracuje. W tym szpitalu nigdy nie odmówiono mi, ani nikomu z mojej rodziny pomocy, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki są na 6

  7,331

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,330

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,329

  Małgorzata Rommel

  2022-08-01

  Chce swój szpital

  7,328

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Jest tu dużo bardzo dobrych specjalistow.Sama korzystam że specjalistow w tym szpitalu.

  7,327

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,326

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,325

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Bardzo dobra opieka medyczna na oddziale poporodowym syn urodził się w bardzo ciężkim stanie dzieku neonatologii lekarze pomogli mu dziękuję bardzo

  7,324

  Karolina Barabasz

  2022-08-01

  Nie ma lepszego szpitala niz Biziel!!!!

  7,323

  Katarzyna Jeszka

  2022-08-01

  7,322

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,321

  Dorota Kowalska

  2022-08-01

  7,320

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,319

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,318

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,317

  Renata Kołodziejska

  2022-08-01

  7,316

  Anna Brzozowska

  2022-08-01

  7,315

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,314

  Agata Woźniak

  2022-08-01

  7,313

  Zbigniew Diabelec

  2022-08-01

  7,312

  Małgorzata Diabelec

  2022-08-01

  7,311

  Grzegorz Galant

  2022-08-01

  7,310

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,309

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Rodziłam w tym szpitalu, potem byłam z córką. Uważam, że są tam dobrzy lekarze, super personel.

  7,308

  Mateusz kiernozek

  2022-08-01

  7,307

  Katarzyna Żakowiecka

  2022-08-01

  7,306

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,305

  Monika Filipczak

  2022-08-01

  7,304

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,303

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,302

  Jolanta Śmierzchała

  2022-08-01

  7,301

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,300

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,299

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,298

  Śliwa Sergiusz

  2022-08-01

  Nie zgadzam się!.Stracę możliwość leczenia się u lekarzy do których mam zaufanie.

  7,297

  Martyna Śledź

  2022-08-01

  Leżałam w tym szpitalu kilka miesiecy z zagrożoną ciążą, poród miałam w piątym miesiącu. Lekarzy uratowali mi dziecko. To jest jedyny szpital gdzie lekarze, pielęgniarki i położne są z powołania

  7,296

  Magdalena Samsel

  2022-08-01

  7,295

  Śliwa ewa

  2022-08-01

  Ponieważ jestem obywatelką miasta Bydgoszcz i wieloletnią pacjentką poradni specjalistycznych szpitala im.Biziela.Uważam że miasto bardzo ucierpi z powodu możliwaej straty wielu bardzo dobrych specjalistów .

  7,294

  Agata Guzek

  2022-08-01

  7,293

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,292

  Izabela Krzywoszyńska

  2022-08-01

  7,291

  Mikołaj Częsz

  2022-08-01

  7,290

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,289

  Natalia Dorociak

  2022-08-01

  Zawsze w potrzebie wybieram i udaje się do tego szpitala mam w planach również urodzić w nim za parę miesięcy

  7,288

  PIOTR MAJDA

  2022-08-01

  7,287

  Małgorzata Wierzelewska

  2022-08-01

  7,286

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,285

  Edyta Michalska-Paszko

  2022-08-01

  7,284

  Sandra Majda

  2022-08-01

  7,283

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,282

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,281

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,280

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,279

  Kamila Łazur

  2022-08-01

  7,278

  Sławomir Bołka

  2022-08-01

  Szpital jest potrzebny,. Jest dostęp do specjalistów

  7,277

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,276

  Adam Kozakiewicz

  2022-08-01

  7,275

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,274

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,273

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,272

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,271

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Nie powinno to być w ogóle komentowane...

  7,270

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Putz Zdzisław

  7,269

  Alina Wojtczak

  2022-08-01

  7,268

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,267

  Arleta Mankin

  2022-08-01

  7,266

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,265

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Najlepszy szpital w Bydgoszczy ..

  7,264

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,263

  Beata Kwiatkowska

  2022-08-01

  7,262

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  ryszard jalowik.

  7,261

  Sonia Kwitkowska

  2022-08-01

  7,260

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,259

  Paulina Kaźmierczak

  2022-08-01

  7,258

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,257

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,256

  Bartłomiej Kozak

  2022-08-01

  7,255

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Nie wiem, czy mam rację, ale wydaje mi się, że ta sytuacja jest zemstą za to, że chciano uruchomić w Bydgoszczy Akademię Medyczną i odseparować się od IMK

  7,254

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Całe życie korzystałem z usług tego szpitala i zawsze spełniał wymagania odwiedzających. Apteka w Bizielu ma najlepszy personel ze wszystkich aptek w Bydgoszczy.

  7,253

  Damian Kujawa

  2022-08-01

  pracuje tam moja ciocia

  7,252

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,251

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,250

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Uważam, że miasto wojewodzkie nie może pozwolić sobie na utratę takiej instytucji.

  7,249

  Adam Jaworski

  2022-08-01

  7,248

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Są za długie kolejki na zabiegi w Juraszu…

  7,247

  Katarzyna Dąbkiewicz

  2022-08-01

  Najlepszy szpital , super lekarze i reszta ekipy

  7,246

  Giannelos

  2022-08-01

  7,245

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  grażyna matus

  7,244

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,243

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  Podpisuję się ponieważ szkoda, żeby potencjał tego Szpitala został zaprzepaszczony.

  7,242

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,241

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,240

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,239

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,238

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  nie zgadzam się na fuzję szpitali klinicznych

  7,237

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,236

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,235

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-08-01

  7,234

  Elżbieta Górna

  2022-08-01

  7,233

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,232

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,231

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,230

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,229

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,228

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,227

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  To jest chore jak można likwidować jeden z najlepszych szpitali w Bydgoszczy

  7,226

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,225

  Małgorzata Montowska-Czachowska

  2022-07-31

  7,224

  Michał Gołębiewski

  2022-07-31

  7,223

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,222

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,221

  Artur Bernatowicz

  2022-07-31

  7,220

  Jacek Cichocki

  2022-07-31

  7,219

  Matusz Zieliński

  2022-07-31

  7,218

  Małgorzata Zielińska

  2022-07-31

  Ponieważ nie ma lepszego szpitala

  7,217

  Halina Renz

  2022-07-31

  Uważam, jest jedynym szpitalem w Bydgoszczy, gdzie SOR przyjmuje bez zarzutów i jest niezbędny w utrzymaniu ciągłości dostępu do leczenia różnych schorzeń.

  7,216

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,215

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,214

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,213

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,212

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,211

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,210

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,209

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,208

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,207

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,206

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,205

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  Elżbieta Karwecka

  7,204

  Klaudia Jędrzejewska

  2022-07-31

  7,203

  Bernadeta Jędrzejewska

  2022-07-31

  7,202

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,201

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,200

  Arkadiusz Jędrzejewski

  2022-07-31

  7,199

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,198

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,197

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,196

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,195

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,194

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,193

  Wiesława bonicka

  2022-07-31

  7,192

  Jolanta Szczukowska

  2022-07-31

  7,191

  Paulina Grycza

  2022-07-31

  7,190

  Małgorzata Miszczyk

  2022-07-31

  Ten Szpital jest bardzo potrzebny jego pacjentom.Profesjonalna pomoc z której miałam okazję skorzystać( i nadal jej potrzebuję),jest potrzebna wszystkim którzy są pod opieką szpitala Biziela.

  7,189

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,188

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty będzie zapewne z 3 razy dłuższy niż dotychczas... Pomysł bez sensowny zabierze ludzia zdrowie

  7,187

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,186

  monika

  2022-07-31

  To kpina,aby zlikwidować szpital w dużym mieście.

  7,185

  Jakub Kosiorek

  2022-07-31

  7,184

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  Nie jestem za zamknieciem . To jeden z najleszych szpitali w okolicy ...

  7,183

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,182

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,181

  Marian Drażdżewski

  2022-07-31

  Marian Drażdżewski

  7,180

  Marta popławska

  2022-07-31

  7,179

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,178

  Krzysztof Bobbe

  2022-07-31

  Jest mi bliskie dobro mieszkańców Bydgoszczy. W przeciwieństwie do rektora i innych ...

  7,177

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,176

  Dorota Łukasik

  2022-07-31

  7,175

  Paweł Lutyński

  2022-07-31

  7,174

  Rogoziewicz-Lewandowska

  2022-07-31

  Ten szpital uniwersytecki jest z nami od lat i jego likwidacja jest jawną kradzieżą dorobku Bydgoszczy. Niech Toruń sam sobie zbuduje coś od początku.

  7,173

  Monika Jankowskq

  2022-07-31

  7,172

  Alina

  2022-07-31

  Alina Kołodziejska

  7,171

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,170

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,169

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,168

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,167

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,166

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  Jestem mieszkanką Bydgoszczy

  7,165

  Rafał Miniszewski

  2022-07-31

  7,164

  Mateusz jadaszewski

  2022-07-31

  Mam bardzo dobre zdanie o Tym szpitalu

  7,163

  Elżbieta Bobkowska

  2022-07-31

  7,162

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,161

  Adam Bobkowski

  2022-07-31

  Leczę się w tym dobrze zarządzanym szpitalu.

  7,160

  robert kowalski

  2022-07-31

  leczę sie tam i szpital jest bardzo potrzebny miła atmosfera wspaniały personel

  7,159

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,158

  Maja Wojtasik

  2022-07-31

  Jest to świetny szpital, ma oddziały które po likwidacji już nie powrócą, a opieka medyczna niezastąpiona

  7,157

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,156

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,155

  Jolanta Kaźmierczak

  2022-07-31

  7,154

  Anna Lisiecka

  2022-07-31

  7,153

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,152

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,151

  Aneta Młynarek

  2022-07-31

  7,150

  Sławomir Mikulski

  2022-07-31

  7,149

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,148

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  Nasternak Grażyna

  7,147

  Małgorzata Bruska

  2022-07-31

  7,146

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,145

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,144

  Paweł Marczyński

  2022-07-31

  7,143

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,142

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,141

  Kasia

  2022-07-31

  7,140

  Wioleta Kowalska

  2022-07-31

  7,139

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  Zgadzam się z przedstawioną w apelu argumentacją. Ten szpital jest potrzebny nam pacjentom. Korzystam od wielu lat z usług szpitala im. Biziela, które są na bardzo wysokim poziomie. Kolejki w służbie zdrowia są bardzo długie. Czy pan Rektor chce jeszcze bardziej utrudnić pacjentom dostępu do leczenia?

  7,138

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,137

  Lidia

  2022-07-31

  7,136

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  7,135

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-31

  Chce by mój szpital należał do Bydgoszczy

  7,134

  Kinga Przyborowska

  2022-07-30

  Jedyny zespół, który uratował i zmienił moje życie

  7,133

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,132

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,131

  Jolanta Paradowska

  2022-07-30

  7,130

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,129

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,128

  Agnieszka Dybała-Glanert

  2022-07-30

  Bydgoszczanom potrzebne jest więcej, a nie mniej szpitali. Szpital im. Biziela oferuje profesjonalną pomoc pacjentom oraz fantastyczny personel. Ta jednostka jest częścią historii naszego miasta.

  7,127

  Julita Mikulska

  2022-07-30

  7,126

  Anna

  2022-07-30

  Urodziłam tam syna, sama się leczyłam.

  7,125

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,124

  Roman Drażdżewski

  2022-07-30

  7,123

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,122

  Jakub Prusakowski

  2022-07-30

  7,121

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,120

  Dominika Sokołowska

  2022-07-30

  Jestem pracownikiem szpitala, jestem mieszkańcem Bydgoszczy

  7,119

  Barbara Pezacka

  2022-07-30

  nie wyrazan zgody na ograniczanie dostępności do leczenia w regionie.

  7,118

  Izabela Łabenda

  2022-07-30

  7,117

  Kamila Sikorska

  2022-07-30

  Rodziłam w tym szpitalu,najlepsza opieka

  7,116

  Angelika Spicker

  2022-07-30

  Urodziła się tam moja córka super szpital i opieka medyczna

  7,115

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,114

  anna

  2022-07-30

  Klozak Anna

  7,113

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  Nie zgadzam aby szpital został zamknięty

  7,112

  Michał Skrzyński

  2022-07-30

  Mówmy nie tylko o samym mieście Bydgoszczy ale traktujmy je jako aglomerację w której brak tego szpitala przyniesie negatywne konsekwencje.

  7,111

  Karolina

  2022-07-30

  7,110

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  Likwidacja kolejnego dużego szpitala w naszym województwie jest nie na miejscu.

  7,109

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,108

  Oliwia

  2022-07-30

  Moja babcię tam uratowano..

  7,107

  Agnieszka

  2022-07-30

  7,106

  Hanna

  2022-07-30

  Bo zawszę trafiam na ten szpital i z niego wychodzę zdrowa miłe podejście lekarzy i pielęgniarek

  7,105

  Ewelina Ochental

  2022-07-30

  W szpitalu ja jaki i moi bliscy zawsze mają dobra opiekę

  7,104

  Dominika

  2022-07-30

  7,103

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  Od lat leczymy się w tym szpitalu. Zamknięcie go spowoduje jeszcze większe trudności w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

  7,102

  Karolina

  2022-07-30

  Ponieważ korzystam w tym szpitalu z alergologi od 5 roku życia

  7,101

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  Stracę pracę.

  7,100

  Krzesimir Zastępowski

  2022-07-30

  7,099

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,098

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  Jedyny szpital, w którym zawsze uzyskuje pomoc, to właśnie Biziel. Cała reszta może brać przykład. To co się dzieje, jest kpiną z całej społeczności nie tylko Bydgoszczy ale także okolicznych miejscowości.

  7,097

  Patryk Krajnik

  2022-07-30

  7,096

  DOROTA TRYŚCIŃ

  2022-07-30

  7,095

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,094

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,093

  Katarzyna Mądrach

  2022-07-30

  7,092

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,091

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,090

  Agnieszka

  2022-07-30

  7,089

  Przemysław Katafiasz

  2022-07-30

  7,088

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,087

  Tomasz Murawski

  2022-07-30

  7,086

  Andrzej Murawski

  2022-07-30

  7,085

  Urszula Murawska

  2022-07-30

  7,084

  Lukasz Baranek

  2022-07-30

  7,083

  Patrycja Wszołek

  2022-07-30

  7,082

  Karolina Szparagowska

  2022-07-30

  7,081

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,080

  Patryk Kopczyński

  2022-07-30

  Podpisuję ponieważ jak można zamknąć coś co funkcjonuje

  7,079

  Maciej Drews

  2022-07-30

  Uważam ze te szpitale powinny zostać osobno jak do tej pory są w dwóch innych częściach miasta i poza tym bykem pacjentem obu placówek i Biziel zdecydowanie lepszy !!! Jeśli biziel miał by przejąć jurasza to oki

  7,078

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,077

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  Jesteście już i tak uważani za regionalnego złodzieja, festiwal camerimage, mistrzostwa w żużlu, może wymyślcie coś nowego zamiast kraść sąsiadowi i budować coraz większy konflikt między miastami?

  7,076

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  Wiem, jak ważna jest dobra opieka medyczna. Szczególnie dla chorych przewlekłe.

  7,075

  Fojutowska

  2022-07-30

  Jest wiele powodów np. Tam się urodziłam, jest najbliżej, łatwiejszy dostęp do specjalistów, mimo iż płatny ale jest parking itp

  7,074

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  Nie sztuka zlikwidować Mnóstwo ludzi się leczy

  7,073

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  Potrzebny jest ten szpital dla mieszkańców Kujawsko - Pomorskim

  7,072

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,071

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  chcę pracować w Szpitalu Bizielu w Bydgoszczy

  7,070

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  Moje dziecko jeździ tam do okulisty z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Córka miała już dwa zabiegi prostujące zeza , lekarze jak i pielęgniarki są bardzo mili i pomocni . Po za tym od strony z której wjeżdżam do Bydgoszczy jest dla mnie na samym początku. (Łatwy dojazd .)

  7,069

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,068

  Joanna Pielińska

  2022-07-30

  Ten szpital jest bardzo potrzebny dla mieszkańców Bydgoszczy.

  7,067

  Karwasz

  2022-07-30

  7,066

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  Cała rodzina korzysta z opieki zdrowotnej szpitala

  7,065

  Tomasz

  2022-07-30

  7,064

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,063

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  Uważam, że likwidacja tak dużego ośrodka leczniczego utrudni i zwiększy już długi czas oczekiwania na wizyty i przyjęcia na oddziały szpitalne.

  7,062

  Przemysław Mueller

  2022-07-30

  7,061

  Izabela Lewandowska

  2022-07-30

  7,060

  Karol Gil

  2022-07-30

  7,059

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-30

  7,058

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,057

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,056

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,055

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Bo jestem pacjentka tego szpitala orqz dlatego że zależy mi na jak najlepszym leczeniu wszystkich potrzebujących pacjentów

  7,054

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Jestem lekarzem i wiem, że szpital jest potrzebny pacjentom.

  7,053

  Mirosława Kocińska

  2022-07-29

  7,052

  Małgorzata Grzeszczyk

  2022-07-29

  To jeden z niezbędnych szpitali w Bydgoszczy. Rodziłam tam 2 synów, miałam operacje ginekologiczne. A może zamiast zamykać lepiej wyremontować i pomyśleć o porządnym wyspecjalizowanym

  7,051

  Grażyna Puchalska

  2022-07-29

  7,050

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,049

  Justyna Ligman

  2022-07-29

  7,048

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,047

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,046

  Anna Rubczak

  2022-07-29

  7,045

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Uważam że tak zasłużony i potrzebny dla regionu szpital powinien zachować swój status bo fuzja może doprowadzić do odejścia wielu znakomitych specjalistów zamknięcia dobrze działających jednostek szpitala

  7,044

  Karolina Witek

  2022-07-29

  7,043

  Paulina Wieloch

  2022-07-29

  Podpisuje ponieważ 3 razy miałam uratowane życie w tym szpitalu. Jedno w ostatniej chwili. Tylko w Bizielu wiem ze jest bardzo dobra opieka nie chce żeby likwidowali szpital ponieważ chce w marcu urodzić tam dziecko ❤️

  7,042

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Pracowałam tam 13 lat fajni specjaliści, koleżanki itp.mile wspominał tamten okres ..Urodziłam tam dwie córki.

  7,041

  Ewa Mazurek

  2022-07-29

  7,040

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Leszczyńska

  7,039

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,038

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,037

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,036

  Jacek Loks

  2022-07-29

  Nie godzę się na dyktowanie warunków przez wyznawców Rydzyka.

  7,035

  Katarzyna Krzemińska

  2022-07-29

  7,034

  Aldona

  2022-07-29

  W tym szpitalu uratowaliście życie

  7,033

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Tu uratowano moja mamę ❤️

  7,032

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,031

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,030

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,029

  Karol Slowinski

  2022-07-29

  7,028

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,027

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,026

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,025

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala Biziela

  7,024

  Magdalena

  2022-07-29

  To miejsce uratowało mase istnien, to naprawde dobra placowka

  7,023

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Walczę o dobro wszystkich pacjentów. Mój syn był na oddziale neonatologicznym. Ten szpital to potęga i szansa dla pacjentów

  7,022

  Karolina Manikowska

  2022-07-29

  7,021

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,020

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,019

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,018

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,017

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  wiele razu korzystałem z usług szpitala Biziela i były one na dużo wyższym poziomi niż w szpitalu Jurasza

  7,016

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Szpitalowi Biziela zawdzięczam zdrowie i życie swoje i mojego syna. 9 lat temu w tym szpitali przyszedł na świat moj syn w 33 tyg. ciąży w cieżkiej zamartwicy z powodu i tylko dzięki opiece i zaangażowaniu lekarzy i pielęgniarek moj syn jest szczęśliwym 9 latkiem.

  7,015

  Krzysztof Szymański

  2022-07-29

  7,014

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,013

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,012

  Lilla Szpojda

  2022-07-29

  Lilla Szpojda

  7,011

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,010

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,009

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,008

  Kamila Gliniecka

  2022-07-29

  W tym szpitalu uratowano życie mojej córki i moje. Ten szpital musi istnieć aby ratować kolejne. Bardzo kiepski żart z tą likwidacją...

  7,007

  Bogna Mąkowska

  2022-07-29

  7,006

  Mirosław Kluk

  2022-07-29

  7,005

  Anna Burdzińska

  2022-07-29

  Nie zgadzam się na likwidacje szpitala

  7,004

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,003

  Aleksandra Żakowska

  2022-07-29

  7,002

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Ta placówka jest potrzebna

  7,001

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  7,000

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Jestem wielokrotną zadowoloną pacjentką szpitala

  6,999

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Korzystam razem z rodziną z opieki medycznej w tym szpitalu.

  6,998

  Lizak

  2022-07-29

  6,997

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,996

  Klaudia Steinke

  2022-07-29

  6,995

  Beata maternowska-kuźmińska

  2022-07-29

  6,994

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,993

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,992

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Ponieważ bardzo mi zależy na dalszej działalności tego szpitala. Uważam, że jest nieodzowny w Bydgoszczy! Jest to szpital, który nie raz mojej rodzinie, znajomym i mojej osobie pomógł w kłopotach zdrowotnych.

  6,991

  Aga Narkowska

  2022-07-29

  6,990

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,989

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,988

  Wioletta Bielińska

  2022-07-29

  6,987

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,986

  Piotr Laskowski

  2022-07-29

  6,985

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,984

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,983

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,982

  Angelika Leśniewicz

  2022-07-29

  6,981

  Arleta CHROŚNIAK

  2022-07-29

  6,980

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,979

  Tomasz Malczewski

  2022-07-29

  Tomasz Malczewski

  6,978

  Michał Klaużyński

  2022-07-29

  Szpital 3 razy uratował, życie, 3 razy powstrzymał krwawienie z nosa, jest pod opieką kardiologa, i uważam, że jest to jeden z najlepszych SOR-ów w tym mieście.

  6,977

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,976

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,975

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,974

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,973

  Oliwia Kruczkowska

  2022-07-29

  6,972

  Edyta Spryszyńska

  2022-07-29

  Edyta Spryszyńska

  6,971

  Sebastian Kozikowski

  2022-07-29

  6,970

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,969

  Marta Pobiedzińska

  2022-07-29

  Zarówno ja z napadem padaczki, jak i mój tata z udarem trafiliśmy na neurologię w szitalu Biziela. Nie wyobrażam sobie, aby tak specjalistyczne oddziały i poradnie jakie funkcjonują w szpitalu mogły nagle zniknąć z Bydgoszczy.

  6,968

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,967

  Anna Szalska

  2022-07-29

  6,966

  Anna Górna

  2022-07-29

  6,965

  Artur Dąbrowa

  2022-07-29

  Podpisuję, ponieważ uratowali moja dziewczynę, przed sparaliżowaniem

  6,964

  Jolanta Chęc

  2022-07-29

  6,963

  Agnieszka Nowak

  2022-07-29

  Podpisuję, ponieważ uratowali mi życie gdyż brakowało, abym została sparaliżowana, poprzez mini udar i choroby z sercem.

  6,962

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,961

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,960

  Katarzyna Harłożyńska

  2022-07-29

  6,959

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Szpital został wybudowany dla ratowania mieszkańców miasta

  6,958

  Klaudia Jurczak

  2022-07-29

  6,957

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,956

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,955

  Ewelina

  2022-07-29

  6,954

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,953

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,952

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala dla chorych ambicji władz uczelni. Jak nie chcą prowadzić dwóch ośrodków, to niech oddadzą go w ręce miasta albo wojewody.

  6,951

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,950

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Chcę aby istniał SZPITAL

  6,949

  Jurek Anioła

  2022-07-29

  Mam dość robienia nam wody z môzgu. Jeden SOR obsłuży sprawniej pacjentów niż dotychczasowe dwa. Ciekawe jak?

  6,948

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Chcę ratować SZPITAL, aby istniał

  6,947

  Kamil Słonina

  2022-07-29

  Leczę się tutaj na chorobę Crohna. Nie wiem, czy będę mógł jeszcze się normalnie leczyć, jak zamknięcie szpital

  6,946

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,945

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,944

  Grzegorz Landowski

  2022-07-29

  6,943

  Dominik Lenckowski

  2022-07-29

  Uważam decyzję tak zwanych "mądrzejszych od nas" za absurdalną i działająca na niekorzyść mieszkańców miasta i regionu.

  6,942

  Dorota Piwko-Włazik

  2022-07-29

  6,941

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Obawiam się że likwidacja szpitala Biziela wpłynie na zwiększenie kolejek do specjalistów, na SOR, doprowadzi do likwidacji Ośrodków tj. Leczenia Zawałów, Leczeni Udarów.

  6,940

  Agnieszka Drążek

  2022-07-29

  6,939

  Barbara Blizinska

  2022-07-29

  6,938

  Rajmund Misztal

  2022-07-29

  To skrajna niedorzeczność i niemerytoryczny bzdurny i zły pomysł.To czynią ludzie nie mający żadnych skrupułów.

  6,937

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,936

  Vanessa Lenz

  2022-07-29

  6,935

  Magdalena Lenz

  2022-07-29

  6,934

  Grzegorz Wycichowski

  2022-07-29

  6,933

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Tak nie może być! Szpital z sercem!

  6,932

  Krystyna Brocka

  2022-07-29

  6,931

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,930

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Najlepszy szpital

  6,929

  Rafał Manikowski

  2022-07-29

  Manikowski Rafał

  6,928

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,927

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,926

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,925

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,924

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Nie chce likwidacji szpitala.

  6,923

  Roman Mierzbiczak

  2022-07-29

  6,922

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,921

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,920

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,919

  Bogdan Markiewicz

  2022-07-29

  6,918

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,917

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Moje miasto potrzebuje tego szpitala a mieszkańcy pomocy pracujących w nim specjalistów.

  6,916

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,915

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,914

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,913

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,912

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,911

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,910

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,909

  Patrycja Kłos

  2022-07-29

  6,908

  Jerzy Czopiński

  2022-07-29

  6,907

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,906

  Agnieszka Czopińska

  2022-07-29

  6,905

  EWA WLEKLIK-STARZYNSKA

  2022-07-29

  6,904

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,903

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Korzystam

  6,902

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,901

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,900

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,899

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,898

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Od kiedy zachorowalem jeżdżę tam regularnie do poradni. Nie wyobrażam sobie likwidacji i dojazdów do takiej poradni przynajmniej do Gdańska...

  6,897

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,896

  Marcelina Byczyńska

  2022-07-29

  6,895

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Leczę sie tam od przeszło trzydziestu lat, to mój szpital.

  6,894

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Leczę się tam od 40 lat, mam zaufanie do lekarzy i personelu

  6,893

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Ten szpital jest nam bezwzględnie potrzebny, to znakomici fachowcy niosący nam pomoc od zawsze!!!!

  6,892

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,891

  Paweł Sawicki

  2022-07-29

  6,890

  Katarzyna Batog

  2022-07-29

  6,889

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,888

  Weronika

  2022-07-29

  Oddział patologii ciąży, położnictwa i neonatologii jest świetny. Miałam tam CC i jestem bardzo zadowolona. Drugi raz również bym tam wróciła.

  6,887

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,886

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  uważam, że jest potrzebny dla mieszkańców Bydgoszczy i kolic

  6,885

  Gwit Paulina

  2022-07-29

  6,884

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,883

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,882

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,881

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,880

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,879

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,878

  Maciej Figas

  2022-07-29

  6,877

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Jestem przeciwna likwidacji Biziela

  6,876

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,875

  Paulina Słapek

  2022-07-29

  Słapek

  6,874

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,873

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,872

  Magdalena Rzepka

  2022-07-29

  6,871

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,870

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,869

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,868

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,867

  Telesfor Horodecki

  2022-07-29

  6,866

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,865

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,864

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,863

  Anna Fiałek

  2022-07-29

  Podpisuję, ponieważ 2 razy rodziłam w tym szpitalu, wszystkim polecam bo opieka jest cudowna, lekarze mają ogromną wiedzę i są pomocni, położne najlepsze na jakie można trafić a pielęgniarki zawsze mile. W tym szpitalu jest bardzo dobry oddział neonatologii! NIE MOŻNA TEGO SZPITALA TAK PO PROSTU ZLIKWIDOWAĆ!!!

  6,862

  Leszek Hejne

  2022-07-29

  Dziękuję za wspaniałą ortopedię za dr Szczepańca. Szpital caly czas sie rozwija.Panie z laboratorium sa wspaniale doradza jakie badania można wykonać. Szpital im.dr Jana Biziela musi istnieć.

  6,861

  Beata Tymkowska

  2022-07-29

  Jest najlepsza ortopedia. Dziękuję za to,ze dr Waldemar Weiss i dr Marek Szczepaniec ratuja ludzi przed niepelnosprawnoscia i potrafia wykryc inne choroby współistniejace na czas i pokierować do odpowiednich specjalistów. Dziękuję za to,ze jest szpital im.drJana Biziela. Nie wyobrażam sobie,ze mogloby tej placówki nie być.

  6,860

  Katarzyna Nowak

  2022-07-29

  6,859

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,858

  Adam Schutz

  2022-07-29

  6,857

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  Nie ma w moim województwie Poradni Leczenia Jelit. W Bizielu jestem pod opieką specjalistów i mam szansę na prawidłowe leczenie poważnej choroby.

  6,856

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-29

  6,855

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  korzystam z usług szpitala Biziela i jestem z nich zadowolony.

  6,854

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,853

  Ilona Madzińska

  2022-07-28

  Przez różne choroby dużo czasu spędzałam w szpitalach. I według mojej opinii ten Szpital jest najlepszym w Bydgoszczy. Trafiłam tam w 2020 roku na oddział patologii ciąży otrzymałam profesjonalną pomoc. Cudowny personel, empatyczny, opiekuńczy i co najważniejsze znający się na rzeczy. Tam też przyszedł na świat mój Synek nie udałoby się to bez cudownej położnej która była cały czas przy mnie.

  6,852

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,851

  Piotr Winiarski

  2022-07-28

  6,850

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,849

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,848

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,847

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Jestem pacjentką tego szpitala i jest tam fantastyczna opieka.

  6,846

  Irena

  2022-07-28

  6,845

  Adam Michalski

  2022-07-28

  Bo to jest skandal żeby tak od lat systematycznie niszczyć i zabierać instytucje znacznie większemu szpitalowi a obecnie likwiduje się w ponad dwukrotnie większym mieście oddziały szpitalne / a miało być inaczej ale ja akurat wiedziałem ze intencje ówczesnego rektora UMK nie są czyste a proces ten ma dalszy ciąg !!

  6,844

  Karolina

  2022-07-28

  6,843

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,842

  Patrycja Zarębska

  2022-07-28

  6,841

  Weronika

  2022-07-28

  6,840

  Paulina Sowa

  2022-07-28

  6,839

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,838

  Michał Czerny

  2022-07-28

  6,837

  Aleksandra

  2022-07-28

  6,836

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,835

  Natalia Owczarz

  2022-07-28

  6,834

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,833

  Marta Szczesiak

  2022-07-28

  6,832

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,831

  Katarzyna Zastępowska

  2022-07-28

  6,830

  Mateusz Nitka

  2022-07-28

  ponieważ i tak są kolejki do lekarzy a tu jeszcze kolejny szpital chcą zamknąć

  6,829

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,828

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Marek Gotowski

  6,827

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,826

  Patrycja Jagielska

  2022-07-28

  Nie jestem za tym żeby zamykać szpital

  6,825

  Agnieszka

  2022-07-28

  Nie zgadzam się z likwidacja szpitala

  6,824

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,823

  Piotr

  2022-07-28

  Uważam , ze jest bardzo potrzebny. Wielokrotnie byłem jego pacjentem.

  6,822

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,821

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Niejednokrotnie byłam pacjentką Szpitala i tylko tam uzyskałam pomoc, miałam przeprowadzone zabiegi. Bardzo wysoko oceniam poziom wiedzy i zaangażowanie pracowników szpitala. Pracuję w Bydgoszczy.

  6,820

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,819

  Katarzyna Pacholczak

  2022-07-28

  6,818

  Karolina Karabasz

  2022-07-28

  6,817

  Wiesława Rucińska

  2022-07-28

  6,816

  Paweł Klimas

  2022-07-28

  6,815

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,814

  Mariola Siekierska

  2022-07-28

  6,813

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Osobiście leczę się w szpitalu w poradni Chorób Jelitowych nie wyobrażam sobie zmiany tego na inny

  6,812

  Gabriela Zemlik

  2022-07-28

  6,811

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,810

  Katarzyna Kołodziej

  2022-07-28

  Jestem pacjentem, któremu szpital i jego personel ratuje życie i pozwala normalnie żyć

  6,809

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Jestem przeciwny łączeniu / likwidacji SZPITALA

  6,808

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Szpital potrzebny jest mieszkańców okolic . Parę ładnych lat służy obywatelom jako Szpital Wojewódzki . Likwidacja przy taki zaludnieniu jednego szpitala i to nieźle wyposażonego jest strzał w kolano i defraudacja w końcu naszych uwniedzy czyli podatnika . Czyżby AM Ostrzyca pazury na sprzęt diagnostyczny . Czas myśleć o społeczeństwie czy jeden szpital będzie w stanie obsłużyć pacjentów z dwóch s

  6,807

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Mój mąż od kilkunastu lat jest pod opieką lekarzy że szpitala Biziela. Leczenie i opieka jest wzorowa.

  6,806

  Wioletta Krzyżanowska

  2022-07-28

  Szpital jest potrzebny

  6,805

  Konrad Bujak

  2022-07-28

  Ne zgadzam się na likwidację bydgoskiego szpitala.

  6,804

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,803

  Bartek

  2022-07-28

  Jedyny szpital, którego lekarze uratowali mi życie i nadal leczą

  6,802

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,801

  Katarzyna Cudak-Loks

  2022-07-28

  6,800

  Iwona Krawczyk

  2022-07-28

  6,799

  Ewa Trzebińska Frydrychowska

  2022-07-28

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala BIZIELA TO WBREW INTERESOM PACJENTOW

  6,798

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  ... trudno mi w to uwierzyć. To brzmi jak makabryczny żart!

  6,797

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,796

  Monika Niklas

  2022-07-28

  6,795

  Ewa Turek

  2022-07-28

  6,794

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,793

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Tylko tam pomogli mi na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (zaostrzenie trwało 4 lata) i postawili na nogi!

  6,792

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,791

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Nie wyobrażam siebie nie mieć pod ręką całej opieki szpitalnej

  6,790

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,789

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,788

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Nie wyobrażam sobie by zlikwidować szpital który już kilka razy pomógł mi oraz mojej rodzinie...

  6,787

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Ja i moi bliscy często korzystają z usług szpitala i jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości opieki.

  6,786

  Michał

  2022-07-28

  6,785

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,784

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,783

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,782

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,781

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,780

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Wiele razy udzielono mi pomocy i jest to najlepszy szpital

  6,779

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,778

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,777

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Bo to bardzo dobry szpital ratujący życie innych!!

  6,776

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Szkoda tego szpitala

  6,775

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Główczyński

  6,774

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,773

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,772

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,771

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,770

  Natalia Krzyżanowski

  2022-07-28

  6,769

  Roman Gatz

  2022-07-28

  6,768

  Piotr Burdajewicz

  2022-07-28

  6,767

  Grzegorz Gaca

  2022-07-28

  6,766

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,765

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Praktyka pokazuje, że zespoły gorzej funkcjonują w aspekcie dbałości o jednostkę czyli pacjenta. Zawsze występuje zjawisko gorszego traktowania jednej z jednostek. (ciche osobiste sympatie dyrektora).

  6,764

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,763

  Karolina Gruszka

  2022-07-28

  6,762

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,761

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,760

  Katarzyna

  2022-07-28

  6,759

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Chcę mieć dostęp do publicznej służby zdrowia i nie czekać latami na wizytę do specjalisty.

  6,758

  Wioleta Bienkowska

  2022-07-28

  6,757

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,756

  Anna Turowiec

  2022-07-28

  6,755

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,754

  Ewa Rumińska

  2022-07-28

  6,753

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,752

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Podpis składam ponieważ nie chce aby ten szpital został zlikwidowany moja mama jeździ do niego na wizyty lekarskie u specjalisty.

  6,751

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,750

  Anna Karwecka

  2022-07-28

  6,749

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,748

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,747

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Każdy z nas ma prawo do opieki medycznej. Specjaliści, do których uczęszczam, wykazują się empatią i realizują świadczenia na najwyższym poziomie.

  6,746

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,745

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,744

  Witold Orzechowski

  2022-07-28

  Orzechowski

  6,743

  Marta

  2022-07-28

  6,742

  Marta Pawełek

  2022-07-28

  Podpisuje poniewaz jest to bardzo dobry a nawet najlepszy szpital w Bydgoszczy i nie chce by zostal zlikwidowany :/

  6,741

  Mariola Michaliszyn

  2022-07-28

  Ten szpital jest niezawodny

  6,740

  Angelika Grocholewska

  2022-07-28

  Byłam i za niedługo znów mam być pacjentką szpitala oraz z powodu ze dużo osób straci prace a nikogo to nie obchodzi

  6,739

  gerard kilian

  2022-07-28

  6,738

  Agnieszka Malikowska

  2022-07-28

  Nie raz korzystałam z tego szpitala. Bardzo dobry szpital. Dobra opieka medyczna. Wspaniały personel.

  6,737

  Maria Kilian

  2022-07-28

  6,736

  Renata Murawska

  2022-07-28

  6,735

  Krzysztof Słomiński

  2022-07-28

  6,734

  KAROL ŁESZYK

  2022-07-28

  6,733

  Kamil Pawlicki

  2022-07-28

  6,732

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  NIE ZGADZAM SIĘ Z LIKWIDACJĄ SZPITALA

  6,731

  RYSZARD SMOCZYŃSKI

  2022-07-28

  6,730

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Nie zgadzam się z tym

  6,729

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,728

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,727

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,726

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,725

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,724

  Anna

  2022-07-28

  6,723

  Czerniejewska Jolanta

  2022-07-28

  Jestem pacjentka szpitala

  6,722

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  W tym szpitalu po udarze uratowano mi życie, zdrowie i jestem w 100 % sprawnym czlowiekim

  6,721

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,720

  Izabela Woźniak

  2022-07-28

  6,719

  Barbara

  2022-07-28

  6,718

  Ewa Piasecka

  2022-07-28

  Szpital uratował życie mojej mamie która miała wylew.Obecnie leczy się w nim mój mąż .Jest pod opieką dr Banach.Szpital musi istnieć.

  6,717

  Henryk Majewski

  2022-07-28

  jeżeli nastąpi połączenie dwóch szpitali będzie jeszcze trudniej się dostać do szpitala.

  6,716

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,715

  JOLANTA

  2022-07-28

  6,714

  Anna Kurpik

  2022-07-28

  6,713

  Ewa Szczepaniak

  2022-07-28

  6,712

  Aleksandra Norkowska

  2022-07-28

  6,711

  Katarzyna Dąbrowska

  2022-07-28

  Dąbrowska

  6,710

  Irena Kowalik

  2022-07-28

  6,709

  Franciszek

  2022-07-28

  6,708

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,707

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,706

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,705

  Zbigniew Lelinski

  2022-07-28

  Leliński

  6,704

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,703

  Adam

  2022-07-28

  6,702

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,701

  Justyna Jędrzejczak

  2022-07-28

  Miasto się rozrasta, więc decyzją o likwidacji jest idiotyczna. Kolejki są ogromne, nawet w przypadku zdublowanych oddziałów.

  6,700

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,699

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,698

  Marzenna Montowska

  2022-07-28

  6,697

  Paulina Pudrzyńska

  2022-07-28

  6,696

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Świetna współpraca z doskonałymi specjalistami

  6,695

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,694

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,693

  Jakub Montowski

  2022-07-28

  Kieruję się dobrem mieszkańców. To bardzo dobrze zarządzany szpital.

  6,692

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Jest to najlepszy szpital odbyłam w nim 3 porody dwa zabiegi i nie wyobrażam sobie iść do innego szpitala. Moja mama rozdział mnie tam prawie 30 lat temu i 3 pozostałe siostry więc z tego szpitala jesteśmy bardzo zadowolone

  6,691

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,690

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Bliska osoba tam pracuje

  6,689

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,688

  Klaudia Pierwieniecka

  2022-07-28

  6,687

  Izabela Mamach

  2022-07-28

  6,686

  Ryszard Orlowski

  2022-07-28

  Niechce dopuścić do marginalizacji Bydgoszczy jako ośrodka lecznictwa i ośrodka naukowego

  6,685

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,684

  Małgorzata Apanasiewicz

  2022-07-28

  Szpital powstał z publicznych pieniędzy. Rektor UMK nie powinien nigdy zarządzać tym szpitalem.

  6,683

  Jarosław Acalski

  2022-07-28

  6,682

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,681

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,680

  Żaneta Ligocka

  2022-07-28

  6,679

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,678

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,677

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,676

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,675

  Joanna Rybacka

  2022-07-28

  6,674

  Tomasz Staszak

  2022-07-28

  6,673

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Szpital jest potrzebny mieszkańcom Bydgoszczy. Zniszczyć można wszystko w sekundę a odbudować jest ciężko. Od czasów wybuchu wojny mieszkańców przybyło a nie ubywa.

  6,672

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,671

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,670

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,669

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,668

  Angelika Stranz

  2022-07-28

  6,667

  Marecka

  2022-07-28

  6,666

  Krzysztof Chyrek

  2022-07-28

  6,665

  Renata Staszak

  2022-07-28

  6,664

  Kamila Miś

  2022-07-28

  6,663

  Kamil Deja

  2022-07-28

  6,662

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,661

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,660

  Joanna Kuźniak

  2022-07-28

  Zgadadzam się, że słowami Rektora.

  6,659

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,658

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,657

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,656

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,655

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,654

  Roman wach

  2022-07-28

  Roman wach

  6,653

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,652

  Jacek

  2022-07-28

  6,651

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,650

  Elżbieta Kolaszewska

  2022-07-28

  Ą

  6,649

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,648

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,647

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,646

  Emilia

  2022-07-28

  Chce zapobiec likwidacji szpitala ponieważ uczęszczam tam do specjalistow

  6,645

  Aneta Perczyńska

  2022-07-28

  6,644

  Adrian Łojko

  2022-07-28

  6,643

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,642

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,641

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,640

  Henryka Masiak

  2022-07-28

  MASIAK HENRYKA

  6,639

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,638

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,637

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,636

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,635

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,634

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  nie zgadzam sie z likwidacja

  6,633

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  nie zgadzam sie z likwidacja

  6,632

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  nie zgadzam sie z likwidacja

  6,631

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  nie zgadzam sie z likwidacja

  6,630

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,629

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Podpisuję ponieważ jestem pracownikiem szpitala Biziela i nie wyobrażam sobie by został on zlikwidowany

  6,628

  Monika bartkowiak

  2022-07-28

  6,627

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,626

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,625

  Zenon Kropidłowski

  2022-07-28

  6,624

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,623

  Angelika Nowak

  2022-07-28

  6,622

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,621

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,620

  JANUSZ LESXCZYŃSKI

  2022-07-28

  6,619

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,618

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Pracuje w tym szpitalu kocham swoją pracę i chce tam nadal.pracowac.

  6,617

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  W ciąży oddział urologii bardzo mi pomógł w walce z wodonerczem

  6,616

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,615

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,614

  Martyna Kujacinska

  2022-07-28

  Poco utrudniać ludziom życie

  6,613

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Szpitale są potrzebne.

  6,612

  Alfred Tubisz

  2022-07-28

  6,611

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Tubisz

  6,610

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,609

  Łukasz Wojak

  2022-07-28

  Pani Kinga F. tam pracuje.

  6,608

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Durna decyzja UMK!

  6,607

  Krzysztof

  2022-07-28

  6,606

  Robert Mieszczynski

  2022-07-28

  6,605

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,604

  Jakub Kowalczyk

  2022-07-28

  6,603

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,602

  Rafał Schaffrath

  2022-07-28

  Nie wyobrażam sobie cięć i ograniczeń w Szpitalu w Bydgoszczy. Szczególnie teraz, gdy powiększyła nam się liczebność mieszkańców, zmniejszają subwencje rządowe dla samorządów, a średni wiek mieszkańców jest coraz wyższy!

  6,601

  Janusz Megger

  2022-07-28

  UMK działa na szkodę społeczności bydgoskiej, nie respektuje opinii miasta Bydgoszczy i jej woli. Chce zawłaszczyć kolejne instytucje.

  6,600

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Korzystam z usług szpitala, zawsze spotykam się z profesjonalizmem i uprzejmością, nie chce żeby szpital został zlikwidowany. Mam tutaj swoich lekarzy, nie wyrażam na to zgody. Uczęszczam tu na terapię, do dermatologa i wielu innych specjalistów. Mam zaplanowany zabieg w 2023 i chce żeby odbył się w bizielu. Jest to szpital miejski, ważny dla nas, mieszkańców.

  6,599

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,598

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,597

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,596

  Sylwia Pacer

  2022-07-28

  6,595

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Uważam, że szpital Biziela jest bardzo potrzebny Bydgoszczanom ze względu na już małą dostępność służby zdrowia. Jego likwidacja spowoduje, że ludzie będą bardzo długo czekać na wizyty i może zabraknąć miejsc w szpitalach.

  6,594

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Połączenie szpitali obniży poziom opieki medycznej w Bydgoszcz. Rektor Uniwersytetu natomiast nie jest specjitą od organizacji służby zdrowia i nie gwarantuje utrzymania poziomu opieki medycznej na dotychczasowym poziomie.

  6,593

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Nie zgadzam się na połączenie dwóch szpitali, każdy szpital powinien być zarządzany osobno, połączenie będzie negatywne dla pacjentów i wizerunku Bydgoszczy. Poza tym pracę może stracić wiele osób na co się nie zgadzam!

  6,592

  Dariusz Słowiński

  2022-07-28

  Nie zgadzam się na likwidacje dobra wspólnego tylko ze względów ekonomicznych a może i nie tylko!?

  6,591

  Nikola Retecka

  2022-07-28

  6,590

  Danuta Różewicz-Śledź

  2022-07-28

  6,589

  Anna Mrozek Gliszczyńska

  2022-07-28

  6,588

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,587

  Anna Słowińska

  2022-07-28

  6,586

  Maria Dratwińska

  2022-07-28

  6,585

  Jacek Pawlikowski

  2022-07-28

  6,584

  Sylwia wiese

  2022-07-28

  6,583

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,582

  Katarzyna Serwinska

  2022-07-28

  6,581

  Tomasz Kozłowski

  2022-07-28

  6,580

  Violetta Jednoralska

  2022-07-28

  6,579

  Karolina Słomczyńska

  2022-07-28

  6,578

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,577

  Piotr Jednoralski

  2022-07-28

  6,576

  Natalia Bryl

  2022-07-28

  Szpitali jest coraz mniej nie róbmy tego

  6,575

  Joanna Borek

  2022-07-28

  6,574

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Tu byłam pierwszy raz operowana. Tu się urodziłam. Tu uratowali mi życie!

  6,573

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Lech Buras

  6,572

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,571

  Przemysław Sypek

  2022-07-28

  6,570

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,569

  Bożena Główczewska

  2022-07-28

  6,568

  Marcin Niewolski

  2022-07-28

  STOP LIKWIDACJI

  6,567

  Jacek

  2022-07-28

  6,566

  Magdalena Różańska-Sypek

  2022-07-28

  6,565

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,564

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,563

  Edyta Król

  2022-07-28

  6,562

  Alicja Wenta

  2022-07-28

  6,561

  Mateusz Rzepka

  2022-07-28

  6,560

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,559

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,558

  Joanna Majewska

  2022-07-28

  jestem stałą pacjentką szpitala ponieważ korzystam z leku biologicznego i nie wyobrażam sobie mojego funkcjonowania bez tego leku uważam że zaważy to na moim zdrowiu i życiu

  6,557

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,556

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,555

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,554

  Izabela szczupakowska

  2022-07-28

  6,553

  Anna Różak

  2022-07-28

  6,552

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Miałam w tym szpitalu zabieg bariatryczny i uważam że ten szpital jest potrzebny aby pomóc jeszcze wielu osobom z tym samym problemem z którym ja się borykam.

  6,551

  Elzbieta Janicka

  2022-07-28

  To moje miejsce pracy oraz szpital w którym sie leczyć. To miejsce moich pacjentów których znam od lat, co sie z nimi stanie, gdzie pójdą, kto ich leczyć będzie.

  6,550

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Brakuje szpitali, personelu , pacjenci czekają w kolejkach na zabiegi a tu polityka miesza się do ochrony zdrowia.

  6,549

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,548

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,547

  Wiesław Dalmer

  2022-07-28

  Do jasnego.... ch...a ile można zniszczyć. Osobiście przeszedłem poważną operację. Wszystko poszło ok. Kto do jasnego c....a chce zniszczyć ostatnią możliwiść aby się leczyć. Nie ma cukru, nie ma opału, nie ma szpitali. Dziękujmy PiS za ten obraz naszego kraju. Podpisane Wiesław Dalmer. *****.***

  6,546

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  6,545

  Weronika Kałmucka

  2022-07-28

  Ważne ze pomagają bezinteresownie

  6,544

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-28

  Jest to świetny szpital, pełen oddanych i profesjonalnych pracowników, miejsce nauki studentów

  6,543

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Jeden z najlepszych w Bydgoszczy

  6,542

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,541

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Uważam to co się dzieje za skandal bo szpitale są przepełnione

  6,540

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Nie jest mi obojętny los szpitala

  6,539

  Patrycja Raska

  2022-07-27

  6,538

  Marek Straż

  2022-07-27

  6,537

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,536

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Walkowiak

  6,535

  Waldemar Straż

  2022-07-27

  6,534

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,533

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  walkowiak

  6,532

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,531

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,530

  Pyzdrowska Agnieszka

  2022-07-27

  6,529

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,528

  Joanna

  2022-07-27

  6,527

  Karolina

  2022-07-27

  6,526

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Leczę się w Bizielu i to była moja decyzja żeby tam a nie w Juraszu. Dajcie nqm prawo wyboru.

  6,525

  Hanna Słuja

  2022-07-27

  Jest coraz trudniej dostać się do lekarza, a jak zlikwidują jeszcze kolejny szpital to będzie jeszcze gorzej....

  6,524

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,523

  marta klosak

  2022-07-27

  6,522

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,521

  Beata Zielinska

  2022-07-27

  Najwspanialszy szpital a wy chcecie bgo likwidować jeżeli jest. Coś dobrego to wy wszystko niszczycie

  6,520

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,519

  Grażyna Piaskowska

  2022-07-27

  G.Piaskowska

  6,518

  Zenobia Czuba

  2022-07-27

  Likwidacja tak dużego i dobrego szpitala to skandal!!!

  6,517

  Marek Czuba

  2022-07-27

  Likwidacja tak dużego i dobrego szpitala to skandal!!!

  6,516

  Joanna Grochowicka

  2022-07-27

  6,515

  Kamil Kinowski

  2022-07-27

  Niech jurasz sam spłaca dlugi

  6,514

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,513

  Beata Kwiatkowska

  2022-07-27

  6,512

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,511

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,510

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,509

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,508

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Świątkowski

  6,507

  Joanna Strzelecka

  2022-07-27

  6,506

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Chciałabym aby szpital Biziela nadal funkcjonował tak jak do tej pory!!!

  6,505

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Pracują w tym szpitalu bardzo dobrze wykwalifikowani specjaliści jak i również personel.

  6,504

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,503

  Alina

  2022-07-27

  Wieczorek-Kistowska Alina

  6,502

  Piotr Sikorski

  2022-07-27

  Zależy mi na rozwoju Szpitala Biziela i bydgoskiej medycyny

  6,501

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,500

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,499

  agnieszka

  2022-07-27

  To dobry szpital

  6,498

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Uważam że to świetny szpital z bardzo dobrą kadrą. Korzystałem ostatnio i jestem zadowolony.

  6,497

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,496

  Agnieszka Lejman

  2022-07-27

  6,495

  Daria

  2022-07-27

  6,494

  Donata Wesołek

  2022-07-27

  6,493

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Wierzę, że szpital ten pomógł wielu ludziom i z tego powodu chciałabym aby pozostał oraz pomagał dalej innym cierpiącym ludziom.

  6,492

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,491

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Jestem pacjentką tego szpitala i cieszę się że jest

  6,490

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Bo szpital Biziela to super miejsce z super ludzmi

  6,489

  Ola

  2022-07-27

  Uważam, że szpital jest potrzebny

  6,488

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,487

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,486

  Marcin Gackowski

  2022-07-27

  W szpitalu Biziela pracują super ludzie.

  6,485

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Jestem studentem

  6,484

  Grzegorz Pronobis

  2022-07-27

  6,483

  Aleksandra

  2022-07-27

  Jestem pacjentką szpitala i poradnie . Uważam ze mało gdzie jest tak przyjazny personel

  6,482

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Wybitni specjaliści lekarze, personel, unikalne specjalności, w tym jedyne w województwie, ratujące życie wielu pacjentów, przyjazna pacjentom atmosfera. Szpital służący całemu regionowi, z wieloletnimi już tradycjami. Bardzo ważne zachowanie sieci placówek specjalistycznych w regionie i w największym mieście województwa

  6,481

  Izka Pronobis

  2022-07-27

  6,480

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Chcę na studiach nadal mieć zajęcia w Bizielu, gdyż są one o niebo lepsze niż te w Juraszu

  6,479

  krzysztof kowalewski

  2022-07-27

  6,478

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,477

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Jestem studentem kierunku fizjoterapia i podejscie do studentów w porownaniu do osób ktore pracują w juraszu dużo lepsze

  6,476

  Michalina Ciżmowska

  2022-07-27

  6,475

  bogusława perdenia

  2022-07-27

  6,474

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,473

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Szpital jest bardzo potrzebny

  6,472

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Nie chce likwidacji Biziela!

  6,471

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Chce mieć normalny szpital i pewność, że mam gdzie się leczyć!!

  6,470

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,469

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,468

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,467

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,466

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Dobro pacjentów jest ważne

  6,465

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Niestety było mi dane często korzystać z usług ów szpitala , zarówno przy operacji kręgosłupa, jak i bariatrycznej .uratowano mnie rowniez kiedy zapchala mi siw dwunastnica .Wiele razy musialqm korzystać z SOR i zawsze zostałam obsłużona z szacunkiem.

  6,464

  Małgorzata Gackowska

  2022-07-27

  6,463

  Marta

  2022-07-27

  6,462

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,461

  Paulina Daniewska

  2022-07-27

  Biziel jest nam potrzebny do leczenia całej rodziny

  6,460

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,459

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Byłam w 2021 roku operowana.Opieka, fachowość personelu na 5.Jesli coś dział dobrze to czemu ma zostać zlikwidowane.

  6,458

  Marta

  2022-07-27

  Miałam tam zabieg bariatryczny i wszystko było super,od samego przyjęcia po zabieg,opiekę personelu i lekarzy po sam wypis,z góry bardzo dziękuję

  6,457

  Izabela

  2022-07-27

  6,456

  Anna Grochola

  2022-07-27

  Biziel ma Najlepsza obsługę medyczna w przeciwieństwie do Szpitala Jurasza

  6,455

  ALICJA GACKOWSKA

  2022-07-27

  6,454

  Zbgniew Twerd

  2022-07-27

  6,453

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Leczę się w kilku poradniach w szpitalu! Do Jurasza prawie w ogóle nie zaglądam. A w marcu 2023 mam wyznaczona operacje!!!

  6,452

  Paweł Serafin

  2022-07-27

  Nie wyobrażam sobie, żeby nie leczyć się w szpitalu Uniwersyteckim im. Biziela. Moja córka otrzymała profesjonalną opiekę i dzięki odpowiednim doświadczeniem lekarzy nie doszło do tragedii.

  6,451

  Aleksandra Szultka

  2022-07-27

  6,450

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Jest to szpital który uratował mi życie

  6,449

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Często korzystam i zdecydowanie jest bardziej przyjazny pacjentom.

  6,448

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,447

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,446

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,445

  Marta Dobaczewska

  2022-07-27

  Miałam operacje w dniu 20.07.2022 r. Wspaniala opieka w Szpitalu, czyściutkie sale j łazienki... szpital pierwsza klasa do którego wróciłabym bez zastanowienia oraz mogę wszystkim polecić

  6,444

  Krzysztof Wirszyłło

  2022-07-27

  6,443

  Bogdan Ciżmowski

  2022-07-27

  6,442

  Patryk Guzowski

  2022-07-27

  6,441

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Szpital jest bardzo potrzebny miastu. Pracuje w nim wielu wspaniałych specjalistów.

  6,440

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,439

  Ania

  2022-07-27

  Nie zgadzam się z zamknięciem

  6,438

  Filip Olejniczak

  2022-07-27

  6,437

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,436

  Magdalena Świtoń

  2022-07-27

  W czasie gdy już i tak utrudniony jest dostęp do służby zdrowia, likwidowany jest szpital w Bydgoszczy. To się po prostu w głowie nie mieści, żeby pozbawiać nasze miasto szpitala! I to szpitala, który w dużej mierze był finansowany z pieniędzy bydgoszczan!

  6,435

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,434

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,433

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,432

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,431

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,430

  Mirosław Skotarski

  2022-07-27

  6,429

  Michał Pozarzycki

  2022-07-27

  6,428

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,427

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,426

  Sylwia Winiarska

  2022-07-27

  Moją córkę tam leczę

  6,425

  Joanna Ciupak

  2022-07-27

  6,424

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Jedyny szpital, który podjął się mojego leczenia.

  6,423

  Mirosława Stolarek

  2022-07-27

  Jestem pacjentka szpitala i jestem zaopiekowana przez personel na 200%

  6,422

  Irena Skotarska

  2022-07-27

  Jestem pacjentką szpitala od lat, korzystam z pomocy medycznej oraz rehabilitacji. Nie wyobrażam sobie likwidacji tej potrzebnej placówki.

  6,421

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Prosimy was, zachowajcie szpital Biziela, zbyt dużo placówek, sklepów znika z miasta. Staniemy się miastem opustoszałym.

  6,420

  Marta Kmieć

  2022-07-27

  6,419

  Barbara SZCZODROWSKA

  2022-07-27

  W tym szpitalu uratowano mi życie.

  6,418

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,417

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,416

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Bo ten szpital jest najlepszy

  6,415

  Kinga Futyma

  2022-07-27

  Tu pracuje ! I się leczę

  6,414

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,413

  Mariusz Mariański

  2022-07-27

  6,412

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,411

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Lubię kadrę szpitala

  6,410

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,409

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,408

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,407

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,406

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,405

  Mariusz Juszczyk

  2022-07-27

  6,404

  Dagmara

  2022-07-27

  Byłam pacjentką na Oddziale Chirurgii.Tak troskliwej opieki nie było nigdzie indziej.Dziękuję!

  6,403

  Emilia Mykowska

  2022-07-27

  6,402

  Agata Niemczak

  2022-07-27

  6,401

  Monika Suchorska

  2022-07-27

  6,400

  Alina Kołodziejska

  2022-07-27

  6,399

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,398

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,397

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,396

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,395

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,394

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,393

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,392

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,391

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,390

  Lech Wesołowski

  2022-07-27

  likwidacja szpitala pogorszy możliwość zapewnienia mieszkańcom Bydgoszczy i regionu na właściwym poziomie świadczenia usług i opieki medycznej

  6,389

  Piotr Malewicz

  2022-07-27

  6,388

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,387

  Justyna Habińska

  2022-07-27

  6,386

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  mam wyznaczony termin operacji w tej placówce i chciałabym, aby doszła do skutku.

  6,385

  Monika

  2022-07-27

  6,384

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Nie zgadzam się na likwidację szpitalu

  6,383

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,382

  Agnieszka Batkowska

  2022-07-27

  6,381

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,380

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,379

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Bo to zła decyzja

  6,378

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,377

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,376

  Marta Zawadzka

  2022-07-27

  Mam mieć w przyszłym roku operację bariatryczna .

  6,375

  Justyna

  2022-07-27

  6,374

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,373

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Jestem Pacjentką szpitala

  6,372

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Szpital jest potrzebny, pracują tam wspaniali lekarze na oddziale chirurgii. To będzie ogromną strata.

  6,371

  Danuta Twerd

  2022-07-27

  6,370

  Małgorzata Krzyżanowska

  2022-07-27

  6,369

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,368

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Szpital musi działać dla dobra pacjentów.

  6,367

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,366

  Danuta Kowalska

  2022-07-27

  6,365

  Justyna Trzcińska

  2022-07-27

  6,364

  Monika Rynkowska

  2022-07-27

  Byłam tam operowana i jest to cudowne miejsce z cudownym personelem medycznym

  6,363

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,362

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Jest to jeden z lepszych szpitali w Polsce. Nie wyobrażam sobie, żebym po operacji pozostała bez opieki.

  6,361

  Piasecka emila

  2022-07-27

  6,360

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,359

  Sandra Kaczmarek

  2022-07-27

  Rodziłam tam 2 dzieci najlepsza opiekę na porodówce , neonatologi cudowny personel ! uratowali mi życie po powikłaniach !

  6,358

  Natalia Gralak

  2022-07-27

  6,357

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,356

  Karolina Frydrychowska

  2022-07-27

  Ponieważ likwidacja szpitala wiąże się z utratą wielu miejsc pracy.

  6,355

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Lecze się w szpitalu

  6,354

  Aleksandra

  2022-07-27

  6,353

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,352

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,351

  Jacek Wejk

  2022-07-27

  6,350

  Waśkowska

  2022-07-27

  Dzięki temu szpitalowi zaczęłam nowe lepsze życie

  6,349

  Bernadeta Szlacheta

  2022-07-27

  6,348

  Jerzy Szlacheta

  2022-07-27

  6,347

  Hanna Zielińska

  2022-07-27

  6,346

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,345

  Monika Sokołowska

  2022-07-27

  6,344

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,343

  Daria Hołowiecka

  2022-07-27

  6,342

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,341

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,340

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,339

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,338

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Znam szpitale w Krakowie, Szczecinie i Wałbrzychu, ale Biziel jest najlepszy

  6,337

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,336

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,335

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,334

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,333

  Danuta Szarata

  2022-07-27

  Jestem bardzo zadowolona ze świadczonych usług.

  6,332

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Zajonz Elzbieta

  6,331

  waldemar busiakiewicz

  2022-07-27

  6,330

  Elzbieta Antczak

  2022-07-27

  Jest ważne miejsce na mapie leczniczej woj. Kujawski-Pimorskiego

  6,329

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,328

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,327

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,326

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,325

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,324

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,323

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,322

  Wiesława Potyra

  2022-07-27

  Potyra

  6,321

  Agnieszka Kowalska

  2022-07-27

  Klinika Reumatologi jest najlepsza a województwie kujawsko- pomorskim

  6,320

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Jednocześnie pracuje i leczę się w tym szpitalu.

  6,319

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,318

  Aneta Brzeczkowska

  2022-07-27

  6,317

  Mariola Piastowska

  2022-07-27

  Jestem pracownikiem Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela

  6,316

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,315

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Podpisuję się ,bo to mój szpital od 80 lat tam są moi lekarze . To jakiś szalony pomysł.

  6,314

  Andrzej Mielcarek

  2022-07-27

  6,313

  Jadwiga Affelt

  2022-07-27

  Affelt Jadwiga

  6,312

  Wiesława Sęp

  2022-07-27

  6,311

  Roksana Jankowska

  2022-07-27

  6,310

  Oliwia Kubicka

  2022-07-27

  6,309

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,308

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  Kaczmarek Hanna

  6,307

  Adam Bladzich

  2022-07-27

  6,306

  Karolina Buśko

  2022-07-27

  6,305

  Małgorzata

  2022-07-27

  6,304

  Alina Mitek

  2022-07-27

  6,303

  Jerzy Skotarczak

  2022-07-27

  6,302

  Małgorzata Witkowska

  2022-07-27

  6,301

  Weronika Pluskota

  2022-07-27

  6,300

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,299

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,298

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-27

  6,297

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,296

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Gryszówka Anna

  6,295

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,294

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,293

  Magdalena Nawrot

  2022-07-26

  6,292

  Izabela Kędziorska

  2022-07-26

  6,291

  Gabriel Penkalski

  2022-07-26

  6,290

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,289

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,288

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,287

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  - tu szczęśliwie urodziła się moja córka - tu przeszłam super przeprowadzoną operację bariatryczną, - tu pracowała moja babcia - to jest dobry szpital ze świetnymi ludźmi

  6,286

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,285

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,284

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,283

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,282

  Tadeusz Lemanski

  2022-07-26

  6,281

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,280

  Magda Rydzyńska

  2022-07-26

  6,279

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,278

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,277

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  korzystam z pomocy Specjalistów ze szpitala Biziela i chcę, żeby szpital istniał nadal

  6,276

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,275

  Piotr Urbański

  2022-07-26

  Przez 3 lata leczyłem się na oddziale reumatologi, zostałem tam zdiagnozowany, niech inni też maja szanse leczyć się u najlepszych specjalistów.

  6,274

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,273

  Paweł Durczak

  2022-07-26

  6,272

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Ja i czlonkowie mojej rodziny wielokrotnie korzystalismy z opieki medycznej swiadczonej przez szpital Biziela

  6,271

  Elżbieta Dyszkiewicz

  2022-07-26

  6,270

  Ewa Rapicka

  2022-07-26

  6,269

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,268

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,267

  Kowalewski Dariusz

  2022-07-26

  6,266

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,265

  Żaneta Witkowska

  2022-07-26

  Leczę się w tym szpitalu od 2002 r.,mialam tam operacje nerek, usuwane kamienie i tam mam trafić na oddział Angiologii

  6,264

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Biziel jest bydgoski i będzie bydgoski. Służy nie tylko dla bydgoszczan.

  6,263

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,262

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,261

  Dawid Knioła

  2022-07-26

  6,260

  Marta Pytlasińska

  2022-07-26

  6,259

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,258

  Cezary Lemański

  2022-07-26

  6,257

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Z uwagi na ważny interes społeczny . Miasto wielkości Bydgoszczy nie może funkcjonować z tak małą ilością miejsc szpitalnych , a likwidacja czy też "połączenie" nie gwarantuje ich utrzymania. Błędem było już przekazanie do UMK Szpitala im. Jurasza

  6,256

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Tu się urodziły moje dzieci.

  6,255

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,254

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,253

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Pomysł likwidacji szpitala jest CHORY!

  6,252

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,251

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,250

  Anna

  2022-07-26

  6,249

  Konrad Wyderkiewicz

  2022-07-26

  6,248

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,247

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,246

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Szpital jest nam potrzebny!

  6,245

  Piotr Kleist

  2022-07-26

  Zależy mi na tym, aby Bydgoszcz miała wystarczający dostęp do służby medycznej.

  6,244

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,243

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Chcę aby szpital istniał.

  6,242

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,241

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,240

  Paweł Smolira

  2022-07-26

  6,239

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Nie chcę likwidacji

  6,238

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Lemanczyk

  6,237

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Nigdy nie powinniśmy być w jednym województwie z Toruniem. Kujawsko-pomorskie to historycznie zupełnie inny region, niż obecne jego granice. Z Krzyżakami nam nie po drodze.

  6,236

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,235

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,234

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,233

  oliwia kośmicka

  2022-07-26

  Dobry szpital

  6,232

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Bo to absurd

  6,231

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,230

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,229

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,228

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,227

  Katarzyna Slowinska

  2022-07-26

  6,226

  Krystian trepala

  2022-07-26

  Krystian trepala

  6,225

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,224

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,223

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,222

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,221

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,220

  Marzena Petrus

  2022-07-26

  6,219

  Marta Nettmann Roszkowska

  2022-07-26

  6,218

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Uważam to za ograniczenie konkurencji oraz realnego wyboru dla mnie i mojej rodziny jako pacjentów. Znam oba szpitale Biziel był i jeszcze jest zawsze bardziej zorientowany na pacjenta, a Jurasz to moloch gdzie leczy się przypadki medyczne. Połączenie pogłębi taki stan.

  6,217

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Z tego szpitala korzystają moi znajomi mieszkający na co dzień w Bydgoszczy.

  6,216

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,215

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,214

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,213

  Paulina Drężek

  2022-07-26

  Jestem rodowitą bydgoszczanką i nie wyobrażam sobie, że na medycznej mapie Bydgoszczy miałoby zabraknąć jednego z czołowych szpitali miasta.

  6,212

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,211

  Monika Gminska

  2022-07-26

  W tym szpitalu uratowano życie moje i mojego syna.

  6,210

  Paula Jędrzejowska

  2022-07-26

  6,209

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,208

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,207

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,206

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,205

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,204

  Józef Urbański

  2022-07-26

  6,203

  Katarzyna Jezierska

  2022-07-26

  6,202

  Teresa Skibicka

  2022-07-26

  6,201

  Magdalena Matuszewska

  2022-07-26

  6,200

  Maksym Kravchuk

  2022-07-26

  6,199

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,198

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Leczę się o ładnych kilku lat w tym szpitalu i nie wyobrażam sobie żeby miało być inaczej i się to zmienić.Jest tam tylu wspaniałych lekarzy,którzy codziennie ratują zdrowie i życie swoich pacjentów.

  6,197

  Monika Żuchlińska

  2022-07-26

  Skandalem jest łączenie czegoś co działa w miarę dobrze w celu zaspokojenia własnych, toruńskich interesów.

  6,196

  Marcin Budzynski

  2022-07-26

  6,195

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Od 5 lat leczona w tym szpitalu i nie wyobrażam sobie innej placówki, personelu i lekarzy!!!!

  6,194

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,193

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,192

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,191

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,190

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,189

  Dariusz Świeciak

  2022-07-26

  6,188

  Katarzyna Królikowska

  2022-07-26

  6,187

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,186

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,185

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,184

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,183

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,182

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,181

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,180

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,179

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,178

  Dominika Grzonkowska

  2022-07-26

  6,177

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,176

  Krystyna Kulczyk

  2022-07-26

  6,175

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,174

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,173

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,172

  Pawel Ostrowski

  2022-07-26

  postawili mnie na nogi

  6,171

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Pracują tam wybitni specjaliści, świetny personel medyczny. Obawiam się, że wiele osób straci pracę.

  6,170

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,169

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Chcę być nadal leczony w tym szpitalu.

  6,168

  Sandra Malinowska

  2022-07-26

  W szpitalu urodziłam dwie zdrowe córeczki (bliźniaczki) gdyby nie szpital i opieka personelu i lekarzy nie dostałabym takiej nagrody od życia !!!!

  6,167

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Bo to jakaś bzdura

  6,166

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  Jest większa dostępność do badań przychodni

  6,165

  Weronika Sobczak

  2022-07-26

  6,164

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-26

  6,163

  Sławomir Hetmaniak

  2022-07-26

  Pomysł jest niewiarygodnie nieprzemyślany.

  6,162

  Medard Jakś

  2022-07-26

  6,161

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,160

  Adrian Banaś

  2022-07-25

  6,159

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,158

  Anna S

  2022-07-25

  6,157

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,156

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,155

  Małgorzata Całbecka

  2022-07-25

  6,154

  Barbara Komosińska

  2022-07-25

  6,153

  Klementyna Komosińska

  2022-07-25

  6,152

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,151

  Anna

  2022-07-25

  Nie do wyobrażenia, aby w dzisiejszych czasach zamykać szpitale gdzie tylu ludzi chorych. Chory pomysł

  6,150

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,149

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,148

  Lidia Kukier

  2022-07-25

  6,147

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Jest to bardzo zły pomysł

  6,146

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,145

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,144

  Renata

  2022-07-25

  6,143

  Monika Tretalska

  2022-07-25

  6,142

  Dawid Heinich

  2022-07-25

  6,141

  Ewa Wójcik-Rekiel

  2022-07-25

  Jestem lekarzem i w tym szpitalu mnie wiele nauczono i na studiach i potem podczas stażu i specjalizacji.Moj mąż leczy się w tym szpitalu i jest pod wspaniała opieką lekarzy laryngologów.W tym szpitalu urodziły się moje dzieci.Nie wyrażam zgody na połączenie z Juraszem

  6,140

  Kamil kelm

  2022-07-25

  6,139

  Tadeusz turzyński

  2022-07-25

  6,138

  Natalia

  2022-07-25

  6,137

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,136

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Chcę zatrzymać degradację środowiska medycznego w Bydgoszczy.

  6,135

  Mariola Buława

  2022-07-25

  6,134

  Sara Jaromirska

  2022-07-25

  6,133

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Bardzo zły pomysł!!!!!!!!!

  6,132

  Izabela Dekowska

  2022-07-25

  Jestem pacjentem Biziela

  6,131

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,130

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,129

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,128

  Paula Wójcik

  2022-07-25

  6,127

  Sara Stefanowska

  2022-07-25

  Nie jest to dobry pomysł.

  6,126

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,125

  Tomasz Orłowski

  2022-07-25

  6,124

  Katarzyna

  2022-07-25

  6,123

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,122

  Dorota Grabowska-Kardacz

  2022-07-25

  6,121

  Karolina

  2022-07-25

  6,120

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,119

  Daria Lis

  2022-07-25

  6,118

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,117

  Aneta Adamczewska

  2022-07-25

  6,116

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Podpisuję ponieważ ja i moja mama leczymy się na urologii tego szpitala

  6,115

  Tomasz Chaciński

  2022-07-25

  6,114

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,113

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Żeby nie ten personel i szpital moje bliźniaki by nie przeżyły prawdopodobnie są z 26 tc.

  6,112

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,111

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,110

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,109

  Weronika Pic

  2022-07-25

  6,108

  Dominika Kluczyńska

  2022-07-25

  6,107

  Natalia Kluczyńska

  2022-07-25

  6,106

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,105

  Agata Nalaskowska

  2022-07-25

  6,104

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Od 20-tu lat jestem pacjentką Kliniki REUMATOLOGI w Szpitalu Biziela i nie wyobrażam sobie zmian ......

  6,103

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,102

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,101

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,100

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Korzystam z tej placówki dość często

  6,099

  Marta Perz

  2022-07-25

  6,098

  Jolanta Wyrwicka

  2022-07-25

  6,097

  Katarzyna Miłkowska

  2022-07-25

  6,096

  Marek Szala

  2022-07-25

  6,095

  GRZEGORZ KARCZ

  2022-07-25

  6,094

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Jest to Szpital,który jest przyjazny pacjentowi. Lekarze,pielęgniarki oraz pozostały personel szpitala cechuje się dużym profesjonalizmem,fachowością.Dużo w nich empatii i chęci pomocy choremu.

  6,093

  Renata

  2022-07-25

  6,092

  Maria Astapko

  2022-07-25

  6,091

  Marian Astapko

  2022-07-25

  6,090

  Ewa Zidan

  2022-07-25

  6,089

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,088

  Ryszard Keller

  2022-07-25

  6,087

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,086

  Joanna

  2022-07-25

  Lubię swoją panią doktor i jest to jedyny szpital który ma oiom alergologiczny ratujący życie nawet moje

  6,085

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,084

  MAŁGORZATA PIOTROWICZ

  2022-07-25

  6,083

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,082

  Ewa Piotrowicz

  2022-07-25

  6,081

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,080

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Podpisuje, ponieważ w tym szpitalu uratowano życie mojego synka który urodził się jako skrajny wcześniak!

  6,079

  Edward Oczkowski

  2022-07-25

  6,078

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Świetna opieka lekarska i personelu medycznego

  6,077

  Wiesława Kujawa

  2022-07-25

  6,076

  Adam Watkowski

  2022-07-25

  Najlepsza urologia

  6,075

  Wiktoria Watkowska

  2022-07-25

  Kocham ten szpital

  6,074

  Urszula Woźniak

  2022-07-25

  Najlepsza Neurologia w bydgoszczy

  6,073

  Lucyna Maria Watkowska

  2022-07-25

  Nie wyobrażam sobie innego szpitala niż Biziel

  6,072

  Karolina

  2022-07-25

  Każda opieka medyczna jest bezcenna

  6,071

  Monika Joanna Matyaszczyk

  2022-07-25

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala.

  6,070

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Bo to skandaliczna decyzja...

  6,069

  Bartosz

  2022-07-25

  6,068

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,067

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,066

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,065

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,064

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Buziel naj szpital ♥️

  6,063

  Małgorzata Żygowska

  2022-07-25

  6,062

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,061

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,060

  Cichocki Mieczysław

  2022-07-25

  6,059

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,058

  Adam Kiziak

  2022-07-25

  6,057

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,056

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,055

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,054

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,053

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,052

  Ania

  2022-07-25

  6,051

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,050

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,049

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,048

  Sopel Małgorzata

  2022-07-25

  6,047

  Zbigniew

  2022-07-25

  6,046

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,045

  Paulina Pastwa

  2022-07-25

  Uważam, że połączenie szpitali pogorszy dostępność do ochrony zdrowia nie tylko mieszkańców Bydgoszczy ale całego regionu.

  6,044

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,043

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,042

  Katarzyna

  2022-07-25

  Katarzyna Przybylinska

  6,041

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Uważam, że szpital jest potrzebny nie tylko dla mieszkańców ale również jako placówka naukowa dla studentów.

  6,040

  Zofia Uciechowska

  2022-07-25

  6,039

  Dorota Al Menameh

  2022-07-25

  Musi byc szpital dla nas

  6,038

  Magdalena Frydrych

  2022-07-25

  6,037

  Agata Grędziszewska

  2022-07-25

  6,036

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,035

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Wielokrotna pomoc rodzinie w chorobie, empatyczna obsługa.

  6,034

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,033

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Pracuję w tym szpitalu, ale jestem też pacjentką poradni. Przez likwidację Szpitala Biziela, kolejki do specjalistów, już teraz długie, wydłużą się jeszcze bardziej.

  6,032

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,031

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,030

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,029

  Małgorzata Al-Shahari

  2022-07-25

  Jestem przeciwko niszczeniu wspólnego dorobku Bydgoszczan

  6,028

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,027

  Justyna

  2022-07-25

  Kropornicka justyna

  6,026

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Wielu wspaniałych specjalistów poznaliśmy z tego szpitala. Oddział neurochirurgi, ortopedii, neonatologii...

  6,025

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,024

  Agnieszka Piasecka

  2022-07-25

  6,023

  Łukasz Rutkowski

  2022-07-25

  6,022

  Sara Barczykowska

  2022-07-25

  6,021

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,020

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,019

  Asia

  2022-07-25

  Byłam leczona w Bizielu świetni ludzie . Lekarze cudowni

  6,018

  Aneta Kuropatwa

  2022-07-25

  6,017

  Irena Nuszkiewicz

  2022-07-25

  Leczę się w tym szpitalu od wielu, lat i uwielbiam moich lekarzy . Opieka wspaniała i personel bardzo kompetentny - zawsze mogę liczyć na ich pomoc i nie chce niczego zmieniać .

  6,016

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,015

  Katarzyna

  2022-07-25

  6,014

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,013

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,012

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,011

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,010

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,009

  Magdalena Ściesińska

  2022-07-25

  6,008

  Paulina Michaliszyn

  2022-07-25

  Świetna obsługa, mam tam zabieg za 1 lata

  6,007

  Magdalena

  2022-07-25

  6,006

  Kamila

  2022-07-25

  Jestem pacjentka szpitala Biziela. Uwielbiam moich lekarzy z sercem na dłoni.Dr Mieczkowski Dr Przybyszewski i cudowne pielęgniarki. Może warto aby Biziel dalej prowadził Sor, a w Juraszu zostawmy Sor dla dzieci... Uważam, że kształcąc pokolenia na Uniwersytecie Medycznym w Bydgoszczy warto posiadać wachlarz możliwości dla zaspokojenia ich przyszłych etatów.

  6,005

  Daria Barkowska

  2022-07-25

  6,004

  Weronika Zakrzewska

  2022-07-25

  6,003

  Anna Czarnecka

  2022-07-25

  6,002

  Lilianna Gaszak

  2022-07-25

  6,001

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  6,000

  Aleksandra Dudek

  2022-07-25

  5,999

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  MIROSŁAW LEWANDOWSKI

  5,998

  Urszula Regosz

  2022-07-25

  5,997

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Pracuje tu 25 lat, od zawsze a nie gdzie indziej i niech tak zostanie. Kultura organizacyjna jaka panuje w tym szpitalu jest jedyną w Polsce. Tworzona jest przez ludzi. Własnie tu pracują jeszcze ludzie a nie marionetki czy roboty.

  5,996

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,995

  Maria Kątna

  2022-07-25

  5,994

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,993

  MALGORZATA DAMPC

  2022-07-25

  5,992

  Luiza Czajkowska

  2022-07-25

  Stop likwidacji szpitala

  5,991

  Alicja Czubek

  2022-07-25

  5,990

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,989

  Jagoda Grzegorczyk

  2022-07-25

  5,988

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,987

  Agata

  2022-07-25

  5,986

  Joanna

  2022-07-25

  5,985

  Magda Jaworska

  2022-07-25

  Jest to w mojej ocenie najlepszy szpital w Bydgoszczy. Jedyny w którym odważyłabym się rodzic dziecko.

  5,984

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,983

  Elżbieta Lewandowska

  2022-07-25

  STOP LIKWIDACJI SZPITALA

  5,982

  Bogusława

  2022-07-25

  5,981

  Monika Ronowicz

  2022-07-25

  5,980

  Anna Helm-Szwajłyk

  2022-07-25

  5,979

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,978

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,977

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,976

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,975

  Izabela Hoppe

  2022-07-25

  5,974

  Wieslawa Szurik

  2022-07-25

  5,973

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,972

  Dawid Jańczak

  2022-07-25

  5,971

  Paulina Hoppe

  2022-07-25

  5,970

  Katarzyna Justino

  2022-07-25

  Przeszłam tu operacje i rehabilitacje

  5,969

  Marta Lachuta

  2022-07-25

  5,968

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,967

  Ewa Romanowska

  2022-07-25

  5,966

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Szpital ma bardzo wysoki poziom opieki nad pacjentami, połączenie szpitali będzie niekorzystne dla mieszkańców Bydgoszczy, pogorszy dostęp do wykwalifikowanych lekarzy

  5,965

  Yasmina Al-Shahari

  2022-07-25

  Szpitale powinny być osobno, złączenie zwiąże się z mniejszością ilości etatów i o wiele trudniejszych warunkach pracy co będzie skutkować trudnością z dostaniem się i utrudnieniem prawidłowej opieki nad pacjentem

  5,964

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Pawlikowska

  5,963

  Agnieszka Czajkowska

  2022-07-25

  5,962

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,961

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,960

  Karolina

  2022-07-25

  5,959

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,958

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Uważam, że tak trzeba.

  5,957

  Emilia Siemińska

  2022-07-25

  5,956

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,955

  Artur Bogdan

  2022-07-25

  5,954

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,953

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,952

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  RATUJEMY BIZIELA!!!

  5,951

  Dorota Senger

  2022-07-25

  Nie zgadzam się z likwidacja szpitala

  5,950

  Michał Gostomczyk

  2022-07-25

  5,949

  Henryk Majewski

  2022-07-25

  5,948

  Angelika Marciniak

  2022-07-25

  Angelika Marciniak

  5,947

  Monika Żądło

  2022-07-25

  5,946

  Rafał Młynarek

  2022-07-25

  Szpital Jurasza i Biziela to duże jednostki powinny funkcjonować oddzielnie. Połączenie to pozorne oszczędności na administracji.

  5,945

  Małgorzata Krzemkowska

  2022-07-25

  5,944

  Krzysztof Mańkowski

  2022-07-25

  5,943

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,942

  Grażyna Brygola

  2022-07-25

  5,941

  Agnieszka Głębocka

  2022-07-25

  5,940

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,939

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Pracownicy oddani szpitalowi i pracujący na jego renome nie zasługują na takie podziękowanie

  5,938

  Marta

  2022-07-25

  5,937

  Piotr Dończyk

  2022-07-25

  5,936

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Ratujmy medycynę polską

  5,935

  Rafał Kwiatkowski

  2022-07-25

  Opieka i poziom leczenia na wysokim poziomie

  5,934

  Lucyna Kwiatkowska

  2022-07-25

  Bardzo dobry szpital, bardzo dobrą opieką szczególnie urologia

  5,933

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,932

  Monika Worek

  2022-07-25

  5,931

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,930

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,929

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,928

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Uważam ten szpital za istotną część Służby Ochrony Zdrowia w Bydgoszczy

  5,927

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,926

  Zofia Szymańska

  2022-07-25

  5,925

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,924

  Jarosław Chruścicki

  2022-07-25

  5,923

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Najlepsza kadra w Bydgoszczy

  5,922

  Krystyna Sugalska

  2022-07-25

  Walczmy o nasz Szpital.

  5,921

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Chce ratować szpital

  5,920

  Artur Idziak

  2022-07-25

  nie zgadzam się na likwidację szpitala jako student CM

  5,919

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,918

  Małgorzata Królikowska

  2022-07-25

  5,917

  Anna Chruścicka

  2022-07-25

  5,916

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,915

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,914

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Nie zgadzam się na likwidację szpitala

  5,913

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,912

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,911

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Proszę nie zabierać nam tego co nasze.Przez parę lat się odczulalam w tym szpitalu i moi bliscy się leczyli.Uwazam że nie można zabrać Bydgoszczanom tego szpitala.

  5,910

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Niejednokrotnie korzystałam ja i moje dziecko z tego szpitala. Jest potrzebny niewątpliwie.

  5,909

  Andrzej Kątny

  2022-07-25

  5,908

  Agmieszka Chłopek

  2022-07-25

  Nie zgadzam się na likwidacje

  5,907

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Chcę w dalszym ciągu leczyć się w tym szpitalu

  5,906

  Małgorzata Głuchowska

  2022-07-25

  5,905

  Emilia Małachowska

  2022-07-25

  5,904

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Najlepszy personel w Bydgoszczy

  5,903

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Ze względu na ogromne potrzeby Polaków w zakresie leczenia szpitale powinno się rozbudowywać, A NIE LIKWIDOWAĆ.

  5,902

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Tak być nie może.

  5,901

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Chcę mieć miejsce w szpitalu w razie potrzeby. Nie wolno nam ograniczać prawa do leczenia.

  5,900

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,899

  Natalia Kobusińska

  2022-07-25

  Jestem pracownikiem Szpitala

  5,898

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,897

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,896

  Krzysztof Jaszowski

  2022-07-25

  5,895

  Natalia

  2022-07-25

  5,894

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,893

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,892

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Jest to najlepszy szpital w regionie ❤

  5,891

  Karolina Tarach

  2022-07-25

  5,890

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Szpital ten jest potrzebny dla społeczności nie tylko bydgoskiej, ale ludzi przyjeżďżajacych z całego województwa. Zapewnia wspaniałą opiekę medyczną. Pomysł likwidacji placówki że strony Torunia świadczy o braku zdrowego rozsądku i odpowiedzialności za zdrowie pacjentów.

  5,889

  Dagmara Ciesielska

  2022-07-25

  5,888

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Zgadzam się z protestem

  5,887

  Andrzej Iwicki

  2022-07-25

  5,886

  Magda Iwicka

  2022-07-25

  Jestem pracownikiem i pacjentem

  5,885

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  .

  5,884

  Justyna Jaroszńska

  2022-07-25

  5,883

  Marcin Sosnowski

  2022-07-25

  5,882

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Szpital do drugi dom, to miejsce w którym chce się leczyć ogrom pacjentów, którego istnienie nigdy nie było poddawane wątpliwości i który powinien działać jak do tej pory...

  5,881

  Aleksandra Klemensiak

  2022-07-25

  5,880

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,879

  Anna Fedder

  2022-07-25

  5,878

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,877

  Alina Rogowska

  2022-07-25

  5,876

  Teresa Wasowska-Olejko

  2022-07-25

  5,875

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,874

  Paśko-Dębowska Małgorzata

  2022-07-25

  5,873

  Mirosława Goszczyńska

  2022-07-25

  5,872

  Magdalena Nowakowska

  2022-07-25

  5,871

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,870

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,869

  Paula Kawalerska

  2022-07-25

  5,868

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,867

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,866

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,865

  Anna Kalwajtys

  2022-07-25

  5,864

  Angela

  2022-07-25

  5,863

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,862

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  5,861

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-25

  Popieram.

  5,860

  Anna Belicka

  2022-07-25

  5,859

  Wioletta Banaś

  2022-07-25

  5,858

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,857

  Kamila Gil

  2022-07-24

  5,856

  Daniel Rogowicz

  2022-07-24

  5,855

  Wioletta Mikulin

  2022-07-24

  5,854

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,853

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,852

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,851

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,850

  Hania Rucińska

  2022-07-24

  5,849

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Uważam , że tak będzie lepiej .

  5,848

  Rafał Wrona

  2022-07-24

  5,847

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,846

  Iwona Wrona

  2022-07-24

  5,845

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,844

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,843

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,842

  Alina

  2022-07-24

  5,841

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Likwidacja spowoduje duże utrudnienia dla pacjentów, wydłużenie okresu oczekiwania na zabiegi itp. Na pewno nie będzie to korzystne i obojętne finansowo dla pacjentów. Opieka zdrowotna to nie tylko biznes.

  5,840

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,839

  Kornelia Zielinska

  2022-07-24

  5,838

  Robert Żurawski

  2022-07-24

  5,837

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  W tym szpitalu urodziłam trójkę dzieci przez lata jeden z synów był pod opieką tego szpitala dzięki temu żyje kolejny syn był operowany i świetnie się spisali lekarze na ortopedii dzięki temu mógł wrócić do pracy mój mąż z bólami szybko został przyjęty .nie rozumiem dlaczego co dobre trzeba zniszczyć to nie sprawiedliwie . Nie chcę aby szpital zlikwidowano powinien funkcjonować jest bardzo potrzeb

  5,836

  Hanna Szułajew-Kania

  2022-07-24

  5,835

  Hanna Rakowska

  2022-07-24

  Zgadzam się z przedstawionymi w apelu argumentami. To BARDZO Dobra placówka. Korzystałam z wiedzy i umiejętności pracującego tam PERSONELU .

  5,834

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,833

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,832

  Emilia Koreleska

  2022-07-24

  5,831

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,830

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Jest to dobra placówka , potrzebna mieszkancom

  5,829

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Cenie wysokiej lekarzy i personel medyczny oraz administracje pracująca w „Bizielu”. Czekam na zabieg i mam nadzieje, ze pertraktacje nie przełożą się na chorych pacjentów.

  5,828

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Pracuje profesjonalna kadra

  5,827

  Aneta

  2022-07-24

  5,826

  Irena Knioła

  2022-07-24

  5,825

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,824

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,823

  Przemysław Łata

  2022-07-24

  5,822

  Wioletta Karoń

  2022-07-24

  5,821

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,820

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Chcę aby szpital istniał bo jest potrzebny

  5,819

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,818

  Radosław Radwański

  2022-07-24

  Moje dzieci urodziły się w tym szpitalu

  5,817

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  A gdzie zasada "primum non nocere"? Gdzie w tym wszystkim dobro pacjenta? Szpital jest zbyt ważny, by zostać zlikwidowany.

  5,816

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,815

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,814

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,813

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,812

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Ratuje życie i zdrowie.

  5,811

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,810

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,809

  Agnieszka Palacz

  2022-07-24

  5,808

  Yana

  2022-07-24

  5,807

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,806

  Katarzyna Cudyk-Bzdok

  2022-07-24

  5,805

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Uważam połączenie szpitali za błąd

  5,804

  Małgorzata Fertykowska

  2022-07-24

  5,803

  Żaneta Lais

  2022-07-24

  5,802

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Uważam,że dwa szpitale uniwersyteckie zapewnią lepszą opiekę dla regio

  5,801

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,800

  Iwona Maciejewska

  2022-07-24

  5,799

  Marek Krzyżanowski

  2022-07-24

  5,798

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,797

  Michał Wójtowicz

  2022-07-24

  5,796

  Marta brewczyńska

  2022-07-24

  5,795

  Michalina Malik

  2022-07-24

  5,794

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,793

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,792

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,791

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,790

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,789

  Lucyna

  2022-07-24

  Ten szpital musi pozostać samodzoelna jednostka

  5,788

  Joanna Radwańska-Kopeć

  2022-07-24

  Radwańska Kopeć

  5,787

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Zieja

  5,786

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Szpital ważny i potrzebny

  5,785

  Mariola Deja

  2022-07-24

  Deja Mariola

  5,784

  Damian Szostek

  2022-07-24

  5,783

  Mariola Cordier

  2022-07-24

  Między innymi jestem emerytowana pielęgniarką

  5,782

  Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

  2022-07-24

  5,781

  Zbigniew Suczyński

  2022-07-24

  5,780

  Małgorzata Radzimska

  2022-07-24

  5,779

  Marzena Barczyńska

  2022-07-24

  Nie zgadzam się na połączenie szpitali

  5,778

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,777

  Małgorzata Sadowska

  2022-07-24

  5,776

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,775

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,774

  Joanna Kunicka

  2022-07-24

  5,773

  Danuta Suczynska

  2022-07-24

  D Suczynska

  5,772

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,771

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,770

  Agnieszka Michałowska

  2022-07-24

  5,769

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,768

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,767

  Anna Lozinska

  2022-07-24

  Korzystam z leczenia wyśmienitych specjalistów

  5,766

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,765

  Jarosław Kobielak

  2022-07-24

  Jarosław Kobielak

  5,764

  Ewelina Śliwińska

  2022-07-24

  5,763

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,762

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,761

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,760

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,759

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,758

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,757

  Patrycja Szymanowska

  2022-07-24

  5,756

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Nie zgadzam się z decyzją UMK. Świadome działanie na szkodę miasta Bydgoszczy.

  5,755

  Joanna Tonn

  2022-07-24

  5,754

  Kamil Krawczyk

  2022-07-24

  5,753

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,752

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Bardzo dobry szpital z kompetentną kadrą. Kilka razy korzystałam z pomocy medycznej w mniejszym i większym zakresie. Zawsze z dobrym skutkiem.

  5,751

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,750

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,749

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,748

  Alicja Pisko

  2022-07-24

  Nie chce, aby zamknięto

  5,747

  Filip Błaszczyk

  2022-07-24

  5,746

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Nie chce połączenia szpitala Biziela z Toruńskim szpitalem

  5,745

  Rozalia

  2022-07-24

  W tym szpitalu się urodziłam - urodziła się także moja córka, a moja babcia była szefową kuchni. Mam sentyment.

  5,744

  Barbara Dudziak

  2022-07-24

  5,743

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,742

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,741

  Joanna O.

  2022-07-24

  Nie zmienia się czegoś co dobrze funkcjonuje. Byłam pacjentką Biziela, więc wiem co mówię.

  5,740

  Piotr Michniewicz

  2022-07-24

  5,739

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Utrudni to dostęp do lekarzy specjalistow

  5,738

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Dla naszego miasta i województwa potrzebne są "łóżka" szpitalne, specjalistyczne oddziały i placówki. Ich likwidacja wydłuży jeszcze i tak już absurdalnie długie kolejki oczekujących!

  5,737

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,736

  Irena Boniecka

  2022-07-24

  5,735

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,734

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,733

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,732

  Paulina

  2022-07-24

  5,731

  Maciej Kieroński

  2022-07-24

  5,730

  Janusz Musiał

  2022-07-24

  Janusz

  5,729

  Maria Bonna

  2022-07-24

  5,728

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,727

  Daniel

  2022-07-24

  5,726

  Marta Marchlewicz

  2022-07-24

  5,725

  Michał Szeremet

  2022-07-24

  5,724

  Wojciech Mazur

  2022-07-24

  5,723

  Mirosława Bogucka

  2022-07-24

  5,722

  Karolina Kamińska

  2022-07-24

  5,721

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,720

  Wojtek Ziółkowski

  2022-07-24

  5,719

  Damian szafranski

  2022-07-24

  5,718

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  GRAŻYNA WOJTASIK

  5,717

  Katarzyna Szafranska

  2022-07-24

  5,716

  Krzysztof Trempała

  2022-07-24

  5,715

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,714

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,713

  Jolanta Jaroszynska

  2022-07-24

  Szpital Jest najcudowniejszym miejscem niosącym pomoc małym pacjentom ❤️

  5,712

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,711

  Marianna Jagaciak

  2022-07-24

  Lekarzom tego szpitala zawdzięczam życie. Nie zgadzam się na jego likwidację.

  5,710

  Roman Jarocki

  2022-07-24

  5,709

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Przez większość życia mieszkałam w kujawsko-pomorskim. Nie wyobrażam sobie mapy Bydgoszczy bez Biziela. Mój wujek leczy się tam na oddziale hematologii. Jeśli zamkniecie szpital, będzie musiał jeździć do innego miasta...

  5,708

  Mikołaj Gruszczyński

  2022-07-24

  5,707

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Mieszkam blisko

  5,706

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,705

  Dariusz Żuchowski

  2022-07-24

  Uważam że takie rozwiązanie będzie lepsze. Poza tym, jak można zlikwidować coś, co dostało się od społeczeństwa, a teraz ktoś chce to użyć do innych celów. Wydaje mi się, że chodzi w pewnej mierze o antagonizmy bydgosko - toruńskie i zazdrość że w Bydgoszczy mogłaby być Akademia Medyczna a w Toruniu nie. Pożegnajmy Pana Rektora. Napewno znajdzie się ktoś lepszy i uczciwszy.

  5,704

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,703

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,702

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  mam dzięki temu prace

  5,701

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Uważam że to wielki błąd , pacjenci na tym stracą i jak zwykle o nich się nie myśli .

  5,700

  Anna Repczyńska

  2022-07-24

  5,699

  Józefa Urbaniak

  2022-07-24

  Skutki odczują pacjenci, a nie toruński rektor UMK. "Dublujące się oddziały" ? W Juraszu zwieksza liczbe łóżek? Nie ma mojej zgody na likwidację NASZEGO szpitala.

  5,698

  Robert Kapuśniak

  2022-07-24

  5,697

  Agnieszka

  2022-07-24

  5,696

  Joanna Ignas

  2022-07-24

  5,695

  Teresa Zabkiewicz

  2022-07-24

  TERESA ZABKIEWICZ

  5,694

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,693

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,692

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Lepszym rozwiązaniem będzie likwidacja radia Maryja. Jeżeli nie to PiS ma pieniądze na elektrownię w Ostrołęce skoro stać ich na miliardy wyrzucane w błoto.

  5,691

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Szpitali jest za mało, jestem pacjentka poradni tego szpitala, ludzie na niektórych stanowiskach stracą pracę

  5,690

  Marek Łaganowski

  2022-07-24

  5,689

  Dorota Szurik

  2022-07-24

  Bo przy obecnym stanie służby zdrowia ..dobry szpital a takim jest Biziel jest szansa dla pacjentów!

  5,688

  Robert Szurik

  2022-07-24

  5,687

  Włodzimierz Wójcicki

  2022-07-24

  5,686

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,685

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,684

  Maciej Niedzielski

  2022-07-24

  5,683

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  To jest dobry szpital i nie psujcie tego on ma służyć chorym ludziom a nie chorym ambicją

  5,682

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,681

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Nie ma zgody na faszystowskie metody.

  5,680

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Jest to zły pomysł

  5,679

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  P. Zalewski

  5,678

  Karol Głon

  2022-07-24

  5,677

  Zuzanna Małkowska

  2022-07-24

  5,676

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,675

  Beata Jakielska

  2022-07-24

  5,674

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,673

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,672

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  To najlepszy szpital

  5,671

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,670

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,669

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,668

  Małgorzata

  2022-07-24

  Nie popieram połączenia szpitali.

  5,667

  Maria Gubrynowicz

  2022-07-24

  Gubrynowicz Maria

  5,666

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,665

  Tomasz Mroczyński

  2022-07-24

  Proszę nie łączyć szpitali.

  5,664

  Łukasz Szmyt

  2022-07-24

  Jestem przeciwny łączenia szpitali i chcę być nadal pacjentem szpitala Biziela.

  5,663

  Dorota Szmyt

  2022-07-24

  Zabraniam łączenia przedmiotowych szpitali. Takie połączenie jest ogromną szkodą dla mieszkańców miasta Bydgoszczy i okolic.

  5,662

  Maria Andraszewska

  2022-07-24

  Szpital jest niezbędny , powinien zostać dofinansowany A nie likwidowany.

  5,661

  Aleksandra Andrulewicz

  2022-07-24

  5,660

  Magdalena Holec

  2022-07-24

  5,659

  Konrad Jankowski

  2022-07-24

  5,658

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Iwona Jaworska

  5,657

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Uważam że zmiana tego co dobre jest działaniem błędnym.

  5,656

  Donata Wilińska

  2022-07-24

  5,655

  Bożena Starobrat

  2022-07-24

  5,654

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,653

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Najlepszy szpital w Bydgoszczy i najlepsza opieka

  5,652

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,651

  Anna Boińska

  2022-07-24

  nie wyobrażam sobie aby połączyć dwa szpitale i utrudniac ludziom dostęp do lekarzy specjalistów jak i dostępu do pogotowia ratunkowego

  5,650

  Magdalena Pierucka

  2022-07-24

  5,649

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Urodziłam tam dwójkę dzieci i jestem bardzo zadowolona

  5,648

  Mirosław Kamiński

  2022-07-24

  Pomysł z dupy

  5,647

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,646

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,645

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,644

  Natalia

  2022-07-24

  5,643

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,642

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,641

  Tomasz Kuss

  2022-07-24

  5,640

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,639

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,638

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Jestem wieloletnią pacjentką, specjaliści potwierdzili u mnie rzadką chorobę, mój niepełnosprawny Syn otrzymał tam świetną opiekę ortopedyczną. Nieporównywalna jakość i podejście do pacjenta, który jest traktowany jak człowiek a nie jednostka chorobowa i obiekt badań naukowych

  5,637

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,636

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Szpital im. Biziela to najlepiej wypadający szpital na tle pozostałych szpitali w mieście Bydgoszcz.

  5,635

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Jurasz to najgorszy że szpitali!!

  5,634

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,633

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,632

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,631

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  To moja klinika i przychodnia. Korzystan z niej od wielu lat. Doceniam życzliwość i protekcjonizm lekarzy i całej obsługi Już teraz czas oczekiwania na wizytę jest długi. Nie wyobrażam sobie jak w tak wielkim mieście można chcieć likwidować szpital.Ciekawe że w małym Toruniu można nawet budować nowy.Uwielbiam Toruń jako miasto ale nie zgadzam się z polityką prowadzoną wobec Bydgoszczy.

  5,630

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,629

  Jagoda Gałdyn

  2022-07-24

  Jestem wieloletnim pacjentem oddziału Reumatologii w Bizielu

  5,628

  Karolina Sucharska

  2022-07-24

  5,627

  Hanna

  2022-07-24

  5,626

  Julia Bakaj

  2022-07-24

  5,625

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,624

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,623

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,622

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Połączenie grozi mniejszą konkurencyjnością w jakości obsługi i leczenia, brakiem "rywalizacji" naukowej, wydłużeniem czasu oczekiwania pacjentów...

  5,621

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Od 20 lat jestem pacjentka szpitala, w poradni i na oddziale reumatologi ‐ najlepszej w Bydgoszczy

  5,620

  Rafał

  2022-07-24

  5,619

  Magdalena Zawada

  2022-07-24

  5,618

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,617

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,616

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  5,615

  Anna Zaderecka

  2022-07-24

  Urodziłam tam 4 dzieci,wspaniały szpital, warunki, kadra.

  5,614

  Hanna Mańkowska

  2022-07-24

  5,613

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Moja całą rodzina się tam leczyła, jest to potrzebna placówka w regionie.

  5,612

  Elżbieta Gdowska

  2022-07-24

  5,611

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Bydgoszcz potrzebuje tego szpitala z każdym istniejącym tam Oddziałem !

  5,610

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-24

  Mieszkańcy Bydgoszczy i okolic potrzebuja tej jednostki świadczacej uslugi dla mieszkancow

  5,609

  Leszek Król

  2022-07-24

  5,608

  Iwona Zielińska

  2022-07-24

  Jestem pacjentką Poradni reumatologicznej i obawiam się jak potoczy się moje leczenie

  5,607

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Czas położyć kres ingerencji na Nasza szkodę, tego mniejszego miasta w sprawy Bydgoszczy

  5,606

  Karolina

  2022-07-23

  5,605

  Anita Lacke

  2022-07-23

  5,604

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Leczę się u specjalistów w tym szpitalu i nie wyobrażam sobie by szpital Biziela był zamknięty by ludzie stracili pracę a my pacjenci byśmy musieli szukać nowych lekarzy albo czekac do specjalistów w jeszcze dłuższych kolejkach

  5,603

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Korzystam z poradni i jestem bardzo zadowolona z porad lekarskich

  5,602

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Solidaryzuję się z załogą szpitala im Biziela

  5,601

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,600

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,599

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Jestem pacjentką szpitala. Nie zgadzam się z decyzją zamknięcia szpitala. Nie tylkon bydgoszczanie z niego korzystają. Wiele razy nie otrzymałam pomocy w pobliskim Toruniu, a właśnie w szpitalu Biziela tak. Jeżeli szpital zostanie zamknięty to pozostanę beż leczenia

  5,598

  Danuta Wróblewska

  2022-07-23

  5,597

  Justyna Głowińska

  2022-07-23

  5,596

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,595

  Jan Mrówczyński

  2022-07-23

  5,594

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,593

  Marta Wieczorek

  2022-07-23

  5,592

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,591

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,590

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,589

  Natalia Kowal

  2022-07-23

  5,588

  Patryk Szymczak

  2022-07-23

  5,587

  Miroslaw Zabrocki

  2022-07-23

  5,586

  Klaudia Teper

  2022-07-23

  5,585

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,584

  Patrycja Bagińska

  2022-07-23

  5,583

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,582

  Jacek Słupicki

  2022-07-23

  5,581

  Marzena Słupicka

  2022-07-23

  5,580

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,579

  Zbigniew Jankowski

  2022-07-23

  5,578

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,577

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Protestuję przeciwko likwidacji Szpitala Klinicznego im. Jana Biziela

  5,576

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,575

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Jestem pacjenta Biziela w Poradni Jelita Grubego gdzie pan doktor wyleczył mi chorobę w 3 miesiące, z którą zmagałam się 3 lata w innych przychodniach.

  5,574

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,573

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,572

  Maria

  2022-07-23

  5,571

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,570

  Lucyna Dąbrowska

  2022-07-23

  5,569

  Jacek Gwizdała

  2022-07-23

  Nie chcę zmian i likwidacji najlepszego szpitala w Bydgoszczy. Kompetentni,zaangażowani lekarze i przyjazna ,odpowiedzialna załoga(pielęgniarki,salowe itd.) . Jako mieszkaniec Bydgoszczy nie zgadzam się na zniszczenie bardzo dobrze funkcjonującej instytucji i zespołu ludzi.

  5,568

  Katarzyna Suchomska

  2022-07-23

  Suchomska Katarzyna

  5,567

  Kinga Szafarska

  2022-07-23

  5,566

  Grzegorz Lewandowski

  2022-07-23

  5,565

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,564

  Andrzej Falkowski

  2022-07-23

  5,563

  Anna Falkowska

  2022-07-23

  5,562

  Janina Marmurowicz

  2022-07-23

  5,561

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  To najlepsza placówka medyczna w regionie !

  5,560

  Kazimierz Marmurowicz

  2022-07-23

  5,559

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,558

  Agnieszka Beilstein -Lipowska

  2022-07-23

  Nieraz ten szpital uratował życie moim bliskim. Sama byłam pacjentką tego szpitala i nje wyobrażam sobie, by miałogo nje być.

  5,557

  Piotr

  2022-07-23

  5,556

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,555

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  To dobry szpital

  5,554

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,553

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,552

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,551

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Nie zgadzam się na połączenie szpitali, tak duże miasto jak Bydgoszcz musi mieć więcej szpitali. Nam się to po prostu należy. Nie mam nic przeciwko Toruniowi, przeciwnie, nie rozumiem antagonizmów i życzę P. Wojewodzie by przestał poniżać nas Bydgoszczan

  5,550

  Jarosław Obiała

  2022-07-23

  5,549

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,548

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Podzielam stanowisko Twórców apelu i tej akcji!!!

  5,547

  Marzena Obiała

  2022-07-23

  5,546

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Znacznie to pogorszy jakość leczenia pacjentów z Bydgoszczy i okolic

  5,545

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,544

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Znacznie to pogorszy jakość leczenia pacjentów z Bydgoszczy i okolic

  5,543

  Grażyna

  2022-07-23

  Nie chce łączenia tych szpitali

  5,542

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Jestem byłym pracownikiem Szpitala i studentką pielęgniarstwa w Collegium Medicum

  5,541

  Mieczyslaw Beauvale

  2022-07-23

  5,540

  Aleksander Rumiński

  2022-07-23

  5,539

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,538

  Bożena Rumińska

  2022-07-23

  najbliższy szpital

  5,537

  Mateusz Rumiński

  2022-07-23

  lekarze i fizjoterapeuci z tego szpitala postawili mnie na nogi po bardzo poważnej kontuzji kolana.

  5,536

  Wojciech Hermelin

  2022-07-23

  Szpital działa na wysokim poziomie zarządzany według potrzeb lokalnej społeczności. Lepsze jest wrogiem dobrego. Polityka nie może mieć wpływu na mieszkańców i proces ich leczenia. To mieszkańcy powinni decydować o swoim szpitalu.

  5,535

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,534

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,533

  Barbara Markowicz

  2022-07-23

  5,532

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,531

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Jestem pacjentka tego szpitala i mimo trudności polskiej służby zdrowia ten szpital jest moim daniem wyjątkowy i daje wsparcie i nadzieję chorym

  5,530

  Matcin Wasielewski

  2022-07-23

  Podpisuję się ponieważ nie wyobrażam sobie zniszczenia tego co przez wiele lat budowaliśmy z zespołem ludzi w Naszej Klinice przez jedną jednostronna decyzję władz uczelni

  5,529

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Niejednokrotnie medycy szpitala ratowali zdrowie moich bliskich. Ten szpital jest bardzo potrzebny tak dużej aglomeracji jaką jest Bydgoszcz.

  5,528

  Monika Wasielewska

  2022-07-23

  5,527

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,526

  Dominika Erdmann

  2022-07-23

  5,525

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,524

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,523

  Piotr Szejn

  2022-07-23

  Miałem w państwa szpitalu operacje bariatryczna schudłem 79kg i jestem wdzięczny profesorowi Michalikowi i całemu jego zespolowi

  5,522

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,521

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,520

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,519

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Ratowano w nim życie kilkorga z członków mojej rodziny, w tym mojej mamy, babci i brata.

  5,518

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,517

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,516

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,515

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,514

  Amelia Olczak

  2022-07-23

  5,513

  Klaudia Czeladko

  2022-07-23

  Ponieważ 8 lat temu medycy z Biziela uratowali mi życie! Cudowny szpital i cudownie ludzie!!

  5,512

  Monika Nowicka

  2022-07-23

  5,511

  Wiktor Augustowski

  2022-07-23

  5,510

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,509

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,508

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Byłam pacjentką, której uratowano życie....

  5,507

  Karol Ebertowski

  2022-07-23

  5,506

  Maria Kluczkowska

  2022-07-23

  5,505

  Michał Stachelek

  2022-07-23

  5,504

  Mateusz Stachelek

  2022-07-23

  5,503

  Krystyna Stachelek

  2022-07-23

  5,502

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,501

  Paulina Iwanowska

  2022-07-23

  5,500

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,499

  Klaudia Łosiakowska

  2022-07-23

  5,498

  Wioletta Gorzkowska

  2022-07-23

  Lekarze z tego szpitala uratowali mojemu 8 letniemu synkowi rękę po wypadku ,...operacja była poważna ,poskładana rączka w kilku miejscach poskręcana . Lekarz rehabilitant rewelacja!! Doprowadził rękę do sprawności .. Rodziłam w tym szpitalu dwójkę dzieci bez zastrzeżeń do personelu .

  5,497

  Krzysztof Kuls

  2022-07-23

  Nie zgadzam się z przejęciem szpitala

  5,496

  Wiktoria Gorzkowska

  2022-07-23

  5,495

  Stanisław Sitarek

  2022-07-23

  Skora UMK nie chcę tego szpitala to proszę go przekazać na powrót Marszałkowi województwa Kuj-Pomorskiego.

  5,494

  Katarzyna Basińska

  2022-07-23

  5,493

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,492

  Anna Grabara

  2022-07-23

  Urodziłam się w tym szpitalu , moi bliscy w nim leczyli się , urodziłam tam ja swoje dzieci . Nie wyobrażam sobie żeby szpital został przekształcony zgodnie z planami uczelni

  5,491

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,490

  Karina Gackowska

  2022-07-23

  Urodziłam w tym szpitalu dwójkę dzieci. Zdrową córeczkę(8m.) oraz synka z wadą letalna który miałby już 2,5 roku. Jestem wdzięczna że pokierowano mnie do Biziela, w najtrudniejszej sytuacji jaką przeżyłam miałam naprawdę dobrą opiekę i z uśmiechem na ustach wspominam to krótkie spotkanie z synkiem w dużej mierze dzięki pracownikom szpitala. Mam nadzieję że kolejne maleństwo też przywitam w Biziela

  5,489

  Alicja Bala

  2022-07-23

  5,488

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,487

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,486

  Dagmara Pozorska - Stępak

  2022-07-23

  To jeden z najlepszych szpitali w Bydgoszczy

  5,485

  Katarzyna Szykowna

  2022-07-23

  5,484

  Gabriela Myszkowiak

  2022-07-23

  Nie chcę, aby doszło do likwidacji, którejś z placówek

  5,483

  Łukasz Waszak

  2022-07-23

  Bo TAK

  5,482

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Zamknięcie oddziału neurochirurgii bardzo wydłuży kolejki na tych oddziałach w pozostałych szpitalach. Jest to poważne ograniczenie a w wielu przypadkach gdy czas nagli pozbawienie Bydgoszczan dostępu do gwarantowanych przez Konstytucję świadczeń medycznych.

  5,481

  Alicja Waszak

  2022-07-23

  5,480

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,479

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Szpital jest potrzebny dla województwa Kuj. Pom.

  5,478

  Elżbieta

  2022-07-23

  E. Kurlapska

  5,477

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,476

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Walczmy o nasz szpitsl

  5,475

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Nie zgadzam się!!!

  5,474

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,473

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,472

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,471

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,470

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,469

  Wojciech Janik

  2022-07-23

  Ile razy potrzebowałem pomocy zawsze uzyskałem ją w Bizielu. Do Jurasza mam uraz.

  5,468

  Renata

  2022-07-23

  5,467

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,466

  Wioletta Grudzińska

  2022-07-23

  5,465

  Agnieszka Majewska

  2022-07-23

  5,464

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,463

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,462

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,461

  Wojciech Robótka

  2022-07-23

  Uratowano mi życie - ostry zawał. 2 stent.

  5,460

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,459

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,458

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Siekierska Halina

  5,457

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,456

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,455

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,454

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Jestem mieszkańcem Bydgoszczy i między innymi za moje pieniądze wybudowano ten szpital

  5,453

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,452

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,451

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,450

  Anna Porowska

  2022-07-23

  5,449

  Paweł Pacholak

  2022-07-23

  5,448

  Łukasz Kruszyński

  2022-07-23

  5,447

  Magdalena

  2022-07-23

  5,446

  Sklep odzieżowy Ania

  2022-07-23

  5,445

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,444

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,443

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,442

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,441

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,440

  Agnieszka Kwela

  2022-07-23

  5,439

  Jolanta Jarocka

  2022-07-23

  5,438

  Jerzy Kaliszewski

  2022-07-23

  Jerzy Kaliszewski

  5,437

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Nie chcę konsolidacji szpitala

  5,436

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,435

  Elżbieta Szczepieńska - Janicka

  2022-07-23

  5,434

  Wioletta Witkowska

  2022-07-23

  5,433

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,432

  Mariusz Janicki

  2022-07-23

  5,431

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,430

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,429

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,428

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Aby dostać się do specjalisty czy rehabilitacje musimy czekać rok, dwa i dłużej. Po likwidacji szpitala sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy. Chcemy poprawy lecznictwa a nie pogorszenia.

  5,427

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,426

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,425

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,424

  Włodzimierz Piotrowiak

  2022-07-23

  5,423

  Sławomir Szymczak

  2022-07-23

  Nie może zabraknąć szpitala w naszym mieście

  5,422

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,421

  Beata Kowalczyk

  2022-07-23

  5,420

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Nie chce likwidacji bardzo dobrego szpitala

  5,419

  Aleksandra Balak

  2022-07-23

  5,418

  Asia Wijatowska

  2022-07-23

  5,417

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,416

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  A. Krupińska

  5,415

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,414

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,413

  Maciej Dąbrowski

  2022-07-23

  5,412

  Ignacy Mieloch

  2022-07-23

  5,411

  Maciej Dąbrowski

  2022-07-23

  5,410

  Maciej Dąbrowski

  2022-07-23

  5,409

  Paweł Markiewicz

  2022-07-23

  5,408

  Marcin Bury

  2022-07-23

  5,407

  Wojciech Pieszak

  2022-07-23

  5,406

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  nie zgadzam sie by torun rządził Bydgoszczą

  5,405

  Żaneta Łykus

  2022-07-23

  Miałam operacje w Bizielu nie pozwalam na zamknięcie szpitala !

  5,404

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,403

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,402

  Anna Sadkowska

  2022-07-23

  5,401

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,400

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,399

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,398

  Magdalena Barczykowska

  2022-07-23

  5,397

  Mariusz Zieliński

  2022-07-23

  Istotna rola w diagnostyce , leczeniu i dydaktyce medycznej

  5,396

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Jestem studentem medycyny, mam zajęcia kliniczne w Bizielu i martwi mnie przyszły los tego szpitala.

  5,395

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,394

  Michał Wielgopolan

  2022-07-23

  5,393

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,392

  Karolina Schuetzmann

  2022-07-23

  5,391

  Jarosław Wenderlich

  2022-07-23

  5,390

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,389

  Monika Podralska

  2022-07-23

  5,388

  Olgierd Pilecki

  2022-07-23

  5,387

  Grzegorz Pawełczak

  2022-07-23

  5,386

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Korzystam z usług szpitala, jest blisko

  5,385

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,384

  Wiesław

  2022-07-23

  5,383

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,382

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,381

  Dorota Jachimowicz-Gaweł

  2022-07-23

  5,380

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,379

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,378

  Karolina Schrőder

  2022-07-23

  5,377

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,376

  Alicja Rakoczy

  2022-07-23

  5,375

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,374

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Sławomir Kolibski

  5,373

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,372

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,371

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,370

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,369

  Wojciech Zieliński

  2022-07-23

  Biziel jest potezebny Bydgoszczanom

  5,368

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,367

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,366

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,365

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,364

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,363

  Zdzisław Marciniak

  2022-07-23

  5,362

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,361

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,360

  Joanna Drankowska

  2022-07-23

  5,359

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,358

  Kornelia Obiała

  2022-07-23

  5,357

  Robert Wiśniewski

  2022-07-23

  5,356

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,355

  Robert Rakoczy

  2022-07-23

  5,354

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Popławska Anna

  5,353

  Magdalena Nowak

  2022-07-23

  Wielokrotnie szpital ratował moje zdrowie!

  5,352

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,351

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  To nie pomoże chorym w żaden sposób i utrudni dostęp do specjalistów, a. Już teraz na wizyty u niektórych specjalistów czeka się ponad rok

  5,350

  Anna Lasota

  2022-07-23

  5,349

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,348

  Krystyna Rządkowwska

  2022-07-23

  5,347

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,346

  Dionizy Fanslau

  2022-07-23

  5,345

  Maciej Derc

  2022-07-23

  Ponieważ urodziłem się w tym szpitalu i leczę się tylko tam, moja mama pracuje już 14 lat jako technik sterylizacji i przykro byłoby mi patrzeć gdy przez wymysł kogoś "mądrego" traci pracę. #ratujmybiziela

  5,344

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Sytuacja Chirurgii Naczyniowej w Województwie jest dramatyczna, od kilku lat zasoby lecznicze są niemal całkowicie pochłaniane przez ratowanie życia i żywotności kończyn chorych. Poprawa jakości życia jest skokowo wypychana z priorytetów leczniczych. Działamy w stanie kryzysu. Dalsze ograniczenie dostępu do leczenia chorób naczyń w moim przekonaniu uniemozliwy dalszą pracę.

  5,343

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,342

  Agnieszka Badura

  2022-07-23

  5,341

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,340

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,339

  Dorota Kubacka

  2022-07-23

  To fantastyczny szpital. Świetnie lekarze dobra opieka. Sama korzystam z pomocy tego szpitala.

  5,338

  Wojciech Lipiński

  2022-07-23

  Lipiński

  5,337

  Monika

  2022-07-23

  Miałam możliwość rodzenia w tym szpitalu i nie raz korzystałam z innych punktów pomozy lekarskiej jestem zadowolona z tej placówki szpitalnej. Szpitali się nie likwiduje zwłaszcza w dzisiejszych nie pewnych czasach!

  5,336

  Patryk Kurzyk

  2022-07-23

  5,335

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,334

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,333

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  bo tak trzeba

  5,332

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,331

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,330

  Nina Maciejewska

  2022-07-23

  5,329

  Kacper Słowik

  2022-07-23

  5,328

  Kamil Baranowski

  2022-07-23

  Edukacja studentów CM jest, z roku na rok na coraz gorszym poziomie. A do tego radykalne pomysły, których mieszkańcy nie akceptują chcą wprowadzić...

  5,327

  Jadwiga Laskowska

  2022-07-23

  5,326

  Małgorzata Rybak

  2022-07-23

  5,325

  Marta Bembnista

  2022-07-23

  5,324

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Obawiam się, że ucierpi na tym edukacja studentów CM w Bydgoszczy, sam fakt dojeżdżania na zajęcia kliniczne do Torunia czy Inowrocławia jest już abstrakcyjny.

  5,323

  Grażyna Ciępiel

  2022-07-23

  ...jak tak dalej pójdzie to służba zdrowia będzie tylko dla wybranych:(

  5,322

  Agnieszka Wrzos

  2022-07-23

  5,321

  Nina Kantorska

  2022-07-23

  5,320

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Odkąd pamiętam ten Szpital zawsze był w Bydgoszczy, wcześniej Szpisl 30- leci; jest on bardzo potrzebny naszym mieszkańcom oraz regionu. Połączenie dwóch szpitali spowoduje utrudniony dostęp do części specjalistów, a także utratę pracy przez sporą grupę osób.

  5,319

  Elzbieta Torcz

  2022-07-23

  5,318

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Niech się władze Toruńskie zabiorą za Rydzyka i się odp..... od Bydgoszczy, niech przestaną niszczyć co własnymi rękoma zrobiliśmy. ***** ***. Tomek Z.

  5,317

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Scalanie jednostek nie służy ani lekarzom ani pacjentom.

  5,316

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Nie zgadzam się na pogorszenie dostępności leczenia w szpitalu na terenie naszego miasta.

  5,315

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,314

  Ryszard Mirota

  2022-07-23

  5,313

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Ręce precz od Bydgoszczy toruńskie hieny

  5,312

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,311

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Nie można dopuścić likwidacji żadnych szpitali

  5,310

  Sylwia

  2022-07-23

  5,309

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,308

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,307

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,306

  Dorota Gołębiowska

  2022-07-23

  Jest to jedyny szpital, w którym potraktowano moją osobę całościowo. Walczyłam długo z bólem i cierpiałam. Oddział chirurgii szczękowej uratował mi życie. Pani doktor Wójcik to człowiek o niezwykłej kulturze i ma niezwykłą intuicję medyczną. Wielu moich znajomych korzysta z usług tego szpitala, który jest dostępny dla pacjentów i ma na miejscu wielu specjalistów.

  5,305

  Roman Barczewski

  2022-07-23

  Barczewski

  5,304

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,303

  Ludmiła Adamska

  2022-07-23

  5,302

  Paweł Szczepankiewicz

  2022-07-23

  5,301

  Monika

  2022-07-23

  5,300

  Justyna Keler

  2022-07-23

  Nie chcę aby zlikwidowano szpital

  5,299

  Justyna

  2022-07-23

  wspaniały personel położniczy ginekologiczny

  5,298

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Nie zgadzam się na ograniczenie dostępności do usług medycznych i aktualnie jestem pacjentką przychodni przyszpitalnej w Bizielu.

  5,297

  Paulina Cieślak

  2022-07-23

  5,296

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,295

  Julia Kaźmiekowska

  2022-07-23

  Ja i moja rodzina często korzystamy z oddziałów tej placówki

  5,294

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,293

  Anna

  2022-07-23

  5,292

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,291

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Uważam, że powinien pozostać odrębną jednostką

  5,290

  Michał Łopatka

  2022-07-23

  5,289

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,288

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Choruję na ciężką przewlekłą chorobę autoimmunologiczną i tylko w tym szpitalu uzyskałem pomoc w innych zostałem zlekceważony. Zespołowi tego szpitala zawdzięczam życie, myślę, że to wystarczająca argumentacja.

  5,287

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,286

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,285

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  całe moje życie leczyłam się w Bizielu, wspaniały szpital, medycy itp.

  5,284

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,283

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,282

  Damian Szczepański

  2022-07-23

  5,281

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,280

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,279

  Marzena Bernat

  2022-07-23

  5,278

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,277

  Grażyna Helińska

  2022-07-23

  To bardzo zły pomysł, nie likwidujcie szpitala

  5,276

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  W dobie tak różnych pandemii nie można zamykać szpitala w tak dużym mieście jak Bydgoszcz.

  5,275

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,274

  Agata Biniecka

  2022-07-23

  5,273

  Ewa Boniecka

  2022-07-23

  5,272

  Jacek Gotowalski

  2022-07-23

  5,271

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,270

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,269

  Agnieszka Wichrowska

  2022-07-23

  5,268

  Justyna Sobkiewicz

  2022-07-23

  Personel pracujący w szpitalu bardzo mi pomógł.

  5,267

  Aleksandra Lewicka

  2022-07-23

  5,266

  Anna Galińska

  2022-07-23

  Galińska Anna

  5,265

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Ponieważ rodziłam tam pierwsza córke i na prawdę byłam zadowolona z opieki

  5,264

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,263

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,262

  Magdalena Podkowa

  2022-07-23

  5,261

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,260

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,259

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,258

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,257

  Alina Lewonowska

  2022-07-23

  pogłębi i tak trudny dostęp do lekarza.

  5,256

  Ronald Ruks

  2022-07-23

  5,255

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  jestem pacjentką korzystająca zopieki medcznej oraz czekam na operacje kręgosłupa w tym szpitalu

  5,254

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,253

  Paulina Pieszak

  2022-07-23

  Nie chce by likwidowało bo też korzystam z usług w tym szpitalu

  5,252

  Katarzyna Bąk

  2022-07-23

  5,251

  Martyna Latanowicz

  2022-07-23

  5,250

  Marta Mielcarek

  2022-07-23

  5,249

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,248

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,247

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,246

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,245

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,244

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,243

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,242

  Tomasz Koc

  2022-07-23

  5,241

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Nie wyobrażam sobie,żeby nie było tego szpitala

  5,240

  slawomir leba

  2022-07-23

  5,239

  Magdalena Jurek

  2022-07-23

  5,238

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,237

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,236

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,235

  Beata Wybraniec

  2022-07-23

  Rodziłam dwójkę dzieci w tym szpitalu, drugie w marcu 2022 roku. Opieka cudowna, począwszy od pielęgniarek, położnych, lekarzy, obsługi sprzątającej i pań rozwożących jedzenie. To sxital gdzie leczone są moje dzieci z bardzo dobrym skutkiem. Czuję się tam zaopiekowana i bezpieczna. Toruń wszystko rozwali, zrobi sobie dobrze nie patrząc na dobro pacjentów.

  5,234

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Nie zgadzam się na połączenie szpitali.

  5,233

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,232

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  Kończę studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo, po otrzymaniu PWZ, chciałam rozpocząć pracę w Bizielu, aktualnie bardzo się nad tym waham

  5,231

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,230

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,229

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,228

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,227

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,226

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,225

  Marta Wudarska

  2022-07-23

  5,224

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,223

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-23

  5,222

  Adam Kurzeja

  2022-07-23

  5,221

  Krystyna Skrzypniak-Gołata

  2022-07-22

  Jestem pacjentką.

  5,220

  Katarzyna Borowska

  2022-07-22

  5,219

  Beata Bocian

  2022-07-22

  To jest szpital Bydgoszczan a Toruń niech likwiduje swoje szpitale. Szpital bez UMK funkcjonował i może nadal. A jest potrzebny

  5,218

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  5,217

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  Leczę się tam

  5,216

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  Jestem studentką kierunku lekarskiego i nie wyobrażam sobie działania uczelni przy jednym szpitalu uniwersyteckim. Ile ludzi potraci prace? Czy zawsze musi chodzić o pieniądze?

  5,215

  Rafał Łukaszewski

  2022-07-22

  Drugiego takiego szpitala w regionie nie ma. Gdzie pacjent jest na pierwszym miejscu. Szpital musi zostać!!!

  5,214

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  5,213

  Tomasz Federowicz

  2022-07-22

  Utrata profesjonalnej kadry, zmarnowane środków publicznych przeznaczonych na rozbudowę szpitala, destrukcja chluby naszego Miasta, lekceważenie dobra pacjentów będących też podatnikami których środki przeznaczane są na tą jednostkę.

  5,212

  Aleksandra Łukaszewska

  2022-07-22

  Uważam że szpital powinien dalej funkcjonować na zasadach jak do tej pory. Jest to jedyny szpital w Bydgoszczy, w którym lekarze i cały personel oddają całe swoje serce w opiekę nad pacjentami.

  5,211

  Mikołaj Kurczewski

  2022-07-22

  Szpital jest dla społeczności nie dla kasy

  5,210

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  Szpital potrzebny jest dla chorych !

  5,209

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  5,208

  Małgorzata

  2022-07-22

  5,207

  Andrzej KRALL

  2022-07-22

  5,206

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  5,205

  Mariola Jurzyk

  2022-07-22

  5,204

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  5,203

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  Jestem pacjentem tego szpitala

  5,202

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  5,201

  Aleksandra Pulkowska-Rybacka

  2022-07-22

  5,200

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  5,199

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  Byłam ostatnio pacjentką tego szpitala i byłam bardzo dobrze zaopiekowana. Mam porównanie z innymi szpitalami! Badania, obsługa, sprzęt naprawdę na dobrym poziomie.

  5,198

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  Publiczna służba zdrowia jest potrzebna.

  5,197

  Sebastian Paterak

  2022-07-22

  5,196

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  Ten szpital jest potrzebny

  5,195

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  5,194

  Adam Kanik

  2022-07-22

  5,193

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  5,192

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  Jest bardzo potrzebny w naszym mieście

  5,191

  Monika

  2022-07-22

  5,190

  Iwona Mroczkowska

  2022-07-22

  Wielokrotnie korzystałam z opieki zdrowotnej szpitala i jestem zadowolona z profesjonalizmu lekarzy tam pracujących. Mam ogromny szacunek do lekarzy na oddziale neurologii, którzy uratowali życie mojej siostry oraz całego personelu medycznego. Nie rozumiem decyzji o likwidacji szpitala, gdzie pacjentów jest bardzo dużo a ludzi chorych przybywa. Stanowczo protestuję co do likwidacji szpitala!!!

  5,189

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  5,188

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  5,187

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  Uważam że to najgłupszy pomysł głupich ludzi!!!! Szpitali brakuje a ktoś dla własnych korzyści niszczy coś co jest marką i najlepszym szpitalem w Bydgoszczy to zdanie wielu pacjentów !!!!

  5,186

  Bogumiła Tomczyk

  2022-07-22

  5,185

  Imię i nazwisko ukryte

  2022-07-22

  5,184

  Kamila Korbut-Kaplarna

  2022-07-22

  5,183

  Joanna Ślipek

  2022-07-22